DVD

Zsigmond – Magyarország királya

478Megtekintés

Abban az időben, amikor Zsigmond király élt, az emberek tudták, hogy a király Isten földi helytartója.

A középkort jelképező legfontosabb alak, a lovag. A lovagok mitológiai, ideológiai erények, álom és valóság egybekapcsolódásának személyiségei voltak. Gondolkodásuk az eszményi civilizáció hordozójaként működött. A mítosz a Magyar Királyság idején elevenen élt. A király alakja is mítikus személyként jelent meg, mint Isten, illetve mint Jézus földi helytartója.

 

Tekintse meg filmünket:

.

 

Zsigmond királyról leírják a korabeli krónikák, hogy mindenkit megnyert magának, akivel beszélt, mindenkit, akivel kapcsolatba került. A királyok királyának tartották.

 

Mit tudhatott Zsigmond király? Mi volt az, amivel megnyerte az embereket?

Tény, hogy a külseje is erőt sugárzott, nagyon szép ember volt, gyönyörű termettel, szakállal, csillogó szemekkel. Tudott valamit, amiről ha beszélt, a királyok, grófok, bárók, a világ nagyjai, vezetői mellé álltak.

 

Mi határozza meg ebben az időben az emberek lelkiségét, gondolatait?

A korszak ideálja a lovagi ideák. A lovagok úgy tartják, hogy az igazság teszi csak és kizárólag szabaddá az embert. Misztikum hatotta át őket, a becsület volt számukra a legfontosabb. Istenbe vetett hitük volt. Szenvedéllyel szolgálták szívük hölgyét. Az álom és a valóság kapcsolódott egybe életük folyamán. Szenvedélyesség jellemezte őket. Szerették a fényűzést, a pompát. Aranyozott vértezetben, becses, színes kelmékben jártak, drágakövekkel ékesített nyergeik voltak. Sisakjaikon tollak lengedeztek. Csodálatos fegyvereik, címereik árulkodnak róluk.

 

A királyt és lovagjait az Istenbe vetett mély hit és a szentek iránti tisztelet kapcsolta össze. Harcolt a nemesség, imádkozott a papság, dolgozott a nép. A király szavatolta a társadalom egyensúlyát. Igazságos volt, minden rossz elnyerte a büntetését.

 

Zsigmond király édesapja IV. Károly volt, akinek második fia volt Zsigmond. IV. Károly első fia, a 3. feleségétől, Annától, a cseh királynőtől született, Vencelnek hívták. Zsigmond 1368-ban született. Anyja, Pomerániai Erzsébet, aki IV. Károly 4. felesége volt. Vencelnek, a testvérének járt a cseh korona, és járt a német-római korona is.

 

Zsigmond brandenburgi őrgróf címet kapott. Zsigmonddal eljegyezték Nagy Lajos király leányát, ezzel járt számára a magyar és a lengyel trón is. A Luxemburgok kelet felé kezdtek el terjeszkedni. Zsigmond rátermett, bátor, tiszteletet ébresztő, határozott, tekintélyt keltő ember volt. Így fogalmaznak a krónikák. A konstanzi zsinat idején egész Európa Zsigmondra figyelt. Szerette volna az egyházszakadást megszüntetni, új egyházreformot létrehozni.

 

Zsigmond király kapta 1387-ben Nagy Lajos pazar örökségét, Horvátország, Dalmácia, Ráma, Bosznia, Szerbia, Halics, Gácsország, Ladoméria, Moldávia, Bulgária. Zsigmond a történelmi Magyarországot tartotta hazájának. Szerette volna, ha meghal, itt temessék el.

 

Nagy Lajos király idejében semmi nyoma nem volt a bárók és a király közötti ellenségeskedésnek. Zsigmond király idejében ezek az erők megmozdultak. Zsigmond 1410-től egy hatalmas birodalomnak lett az ura, 1433-tól a Német-Római Birodalom is fennhatósága alá tartozik.

 

Zsigmond – Magyarország királya

 

A DVD megvásárolható az irodánkban:

 

Energia Gyógyító Központ

H-1143 Budapest, Tábornok u. 11/A. I. emelet

Telefonszámaink: +36-1-251-4983 vagy: +36-1-222-3186