Szent utak

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe * Szurdokpüspöki * 2009. március

574Megtekintés

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján kezdődik az az időszak, amikor egyre hosszabbak a nappalok, egyre rövidebbek az éjszakák.

Istenanyánk tiszteletére jöttünk Szurdokpüspökibe. E napon a Föld elkezd töltődni fénnyel. Egyre több fény éri a Földet, egyre melegebbek a nappalok. Istenatyánk, aki áthatja a Napot, egyre több fénnyel, meleggel árassza el az emberek szívét. Istenanya, aki áthatja a Föld anyácskát, a meleggel, a fénnyel, éltető erővel táplálja a csírákat, a rügyeket, hogy pattanjanak ki.

 

Tekintse meg filmünket:

 

 

 

Ilyenkor már a madarak is másképpen énekelnek, mert tudják, hogy jön a fészekrakás ideje, jön a nász ideje, jön a szerelem ideje. Március havában vagyunk, a kos havában, lehet érezni, ez egy erős hónap, itt valami történik. Nem adja könnyen magát a hideg, a sötétség és a tél. A fénynek győzedelmeskednie kell. Ugyanúgy a Jóisten is győzedelmeskedik a sötétség felett.

 

A fény robbanásának ünnepét üljük. Jézus Urunk és Szűz Mária kora előtt is, ez a nap ünnep volt. Az egész világ fénnyel, melegséggel telik meg e napon. Az ember boldog, érzi, hogy a fény legyőzte a sötétséget. Természeti ünnep, egy Mária ünneppel is erősödött. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, azonkívül, hogy természeti ünnep, egy csodálatos Mária ünnep is.

 

Kinek az égi gyümölcse fogant meg ezen a napon?

Szűz Mária égi gyümölcse fogant meg. Mária palotában élt Jeruzsálemben. Egy délutáni sziesztája után, félálomban volt még, amikor szobájában hatalmas fényesség támadt. Megjelent Istenatyánk, megjelent Istenanya, és mellettük egy gyönyörű, húsz év körüli férfiúi fényalak. Megszólították Máriát: Gyermeked fog születni! Ezután eltűntek. Szűz Mária e nap után érezte, hogy gyermeket hord a méhében. Nyolc hónapra és két hétre rá megszületett Jézus Urunk.

 

Gyümölcsoltó_Boldogasszony_ünnepe

 

Jézus Urunk húsz éves volt, amikor nagy fényesség jelent meg Szűz Mária körül. Istenatyánk és Istenanyánk egy koronát hoztak, egy égi szent koronát, mellyel megkoronázták Máriának, a magyarok királynéjának fiát, Jézus Urunkat. Mária ekkor emlékezett vissza gyermeke fogantatásának pillanatára. Az Isten húsz évvel előtte megmutatta Máriának, hogy fog Jézus Urunk kinézni.

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét a magyar ünneprendben Szent László király megerősíti a szabolcsi zsinaton. A magyarok, a Boldogasszony ünnepeket őrzik. Ezek a nemzet ünnepei. Ilyenkor mindenki szabadnapot kapott, elmehetett szent helyekre, hogy e szent időben az égiekkel találkozhasson, az égiektől kérhessen, hogy testben, szellemben, lélekben gyógyulhassanak, töltekezhessenek.

 

Ezt az ünnepet Mátyás királyunk még magasabb rangra emelte. A budai várban hatalmas tüzeket rakat, hogy összekösse a Földet az éggel, Istenanyánkat Istenatyánkkal. Hatalmas tüzeket gyújtat, ott kéri a vitézeket, a nemes embereket, katonákat, az ott élő embereket, hogy kéréseikkel forduljanak az ég felé. Akik ezen a napon szertartás keretében kértek, a Jóisten és az égi szentek megadták kéréseikre segítségüket, beteljesültek ezek a kérések.

 

Istenanyánk oltalma alatt

 

A természet ébredését ünnepeljük Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, mikor a Nap sugaraival átöleli szerelmét, a Földet. A fény átmelegíti a földet, a rügyeket kipattanásra ösztönzi, és szerelemre bíztat minden élőlényt. Akik gyermek után vágynak és eddig nem adatott meg számukra, kérjék az Égiek segítségét. A természet is megfogan ezen a csodás napon, mint Jézus Urunk, Szűz.Mária szíve alatt. Ebből a kegyelemből részesülhet az, aki tiszta szívvel, nyitott lélekkel kéri Szentjeink segítségét. A Táltos közösségben az elmúlt évek alatt sok kisgyermek fogant ebben az időszakban szüleik nagy örömére.

 

SZURDOKPÜSPÖKI

 

Ebben az évben Szurdokpüspökibe zarándokoltunk Szűz Mária hívására. A Mátra lábánál megbúvó kis falu nevét egy éve már másképp ejtjük ki, mint addig. Történt ott valami csoda, egyszer régen itt járt Istenanyánk, aki jelenésével megszentelte a helyet. Sokáig nem tudtuk e hely csodatévő múltját, de Tanítónk égi Szentjeink segítségével felkutatta, mit rejt még a Hollósdomb. Már tudjuk, hogy Szűz Mária többször is járt itt, megmentette egy kisfiú életét e helyen, a forrás vizével és az Istenanya erejével.

 

Ezen a dombon egy éve még csak egy sártócsa jelezte a Föld mélyéről erőtlenül szivárgó forrást. Ma már a Pilis mellett hazánk egyik legszebb zarándokhelye, a Táltos közösség keze munkája nyomán. Minden ünnepünk egy-egy csoda valamennyiünk számára, de állíthatom, a csoda fokozható! Március 22-én azért jöttünk erre a helyre sok százan, hogy köszönetet mondjunk Istenanyánknak az élet ébredéséért.

 

1

 

Nem lehet elég korán érkezni e helyre ahhoz, hogy ne találjunk ott néhány embert a fénypadon üldögélni, Istenanyánk kútjából vizet meríteni, vagy csak elmélkedi. Megtelt a domboldal fehér ruhás emberekkel, mindent beragyogott a Nap, hollók keringtek a fejünk felett, és nem tudtunk betelni a látvánnyal. Tanítónk megálmodta a forrás fölé az ég legszebb madarát, és szorgos kezek sok-sok munkával megalkották. Istenanya fényes madár alakjában kitárt szárnyaival óvja a kutat és az oda érkezőket.

 

Az ott készült képek nem tudják visszaadni, amit ott éreztem. Bizonyára rajtam kívül is még sokaknak nagy szüksége van ma a Hitre, Istentudatra, Bátorságra, hogy megerősödjön bennünk az a tudat, az Isten velünk van! Istenanyánk földi, kézzel fogható megnyilvánulása ez a hatalmas égi madár, kinek szárnyai alatt biztonságban vagyunk, erőt meríthetünk, megerősíthetjük hitünket.

 

Azt javaslom mindenkinek, keressék fel ezt a helyet, mert a képek csak részben tudják átadni e hely varázsát!

 

Tekintse meg képeinket:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

Tekintse meg lapunk SZENT UTAK menüpontját.