Fogalmak

A halhatatlan szellem

3599Megtekintés
Egyszer, két kisgyereket hallgattam, amint beszélgettek.
Azt kérdezi az egyik:
- Te, szerinted vannak szellemek?
- Persze - válaszolta a másik gyerek - mindnyájan azok vagyunk.
Ilyen egyszerű volna a dolog? - elmélkedtem magamban, na de hát egy ilyen pici gyerek honnan is tudhatná ezt, hiszen alig, hogy kiszállt még a bölcsőből. Ekkor esett le a tantusz! Bölcső, igen bölcs - Ő, vagy úgy is mondhatnám, Ő még bölcs és nem variál át mindent, mint aki már nem bölcs, hanem tudományos.


Részlet Kovács–Magyar András: Szellemtan című filmjéből:

 

 

Egyszer az egyik tanítványomnak kisfia született. Volt már egy három éves kisleányuk. Amikor az édesanya hazahozta a kisbabát, a leányka így szólt a szüleihez: Szeretném, ha magunkra hagynátok bennünket a kis testvéremmel. A szülők el nem bírták képzelni, hogy miért. Bátorították a gyereket, hogy itt előttük is bármit megtehet. A gyerek nem engedett a kéréséből, kettesben akart maradni az öcskössel. A szülők tanakodtak még egy darabig, aztán úgy döntöttek, hogy szabad folyást hagynak a kérésnek. Magukra hagyták a két kisgyereket, de az édesanya rögtön a kulcslyukra ragadt, a papa pedig a fülével tapadt az ajtóra.

Igen kérem, a kíváncsiság nagyúr!

Néhány pillanat múlva a kisleány így szólt pici, néhány napos öcsikéjéhez: De jó, hogy itt vagy! Nagyon vártalak már! Tudod, én már kezdem elfeledni milyen is volt odaát.

A két szülő mit sem értett eddig az örökkévalóságról, a szellemvilágról, arról, hogy odaátról jövünk, itt vagyunk, majd megyünk és ezt a gyerek nagyon jól tudta. Nem akarta kinevettetni magát a „nagyokkal".
 

Szellemlátó gyermekek:

 


 

Szellemekkel suttogó gyermekek:

 


A szülők látták a Gyógyító Táltosok nyomában című filmemet, ahol a kisgyerekek szabad szemmel látják a Hartman zónákat, földalatti vízereket, aura burkokat, angyalokat, és úgy döntöttek, felelevenítik ők is egykori tudásukat és beiratkoztak a Szellemi Iskolába. Ma már a kisgyerek is szívesen beszélget a szülőkkel, mert értik egymást.

A látó gyerekek:

 


Egy nagyon bánatos hölgyet hozott hozzám a férje Békéscsabáról. Elmondta, hogy a felesége búskomor évek óta. Életkedve nincs, szanatóriumokban hosszabb - rövidebb időt töltött, de a helyzet semmit nem javult. A Hölgyet megvizsgáltam és rögtön éreztem, hogy „nincs egyedül".

Vele volt egy idősebb női szellem. Megvizsgáltam a szellem korát és megkérdeztem a hölgyet:

 - Halt-e meg a közelmúltban ismerősei közül 68 év körüli asszony?

A békéscsabai asszony, zokogásban tört ki:

- Hát az én drága keresztanyám!- mondta.

Megkérdeztem a hölgyet, hogy keresztanyja halála előtt meg voltak e már ezek a depressziós tünetek. Nemmel válaszolt.


Feltettem a kérdést, hogy el tudná e engedni gondolataiból a szeretett keresztanyát?
Erre ő elmondta nekem, hogy nincs gyereke és a keresztanyja ápolásában és gondozásában lelte meg örömét, de mióta meghalt, végtelen bánata van.

Igyekeztem megismertetni ezzel a jóravaló asszonnyal az élet, halál és újraszületés misztériumát. Megértette, hogy a halnak a vízben, az embernek a földön, madaraknak a levegőben, a szellemeknek pedig a túlvilágon van a helyük. A szellem, amennyiben valaki érzelmileg nem tudja elengedni, bizony nem tud a túlvilágra elmenni halálát követően.

A halottak szellemének negyvennyolc napjuk van, hogy a számukra kinyílt fénykapun tovább menjenek az örökkévalóságba. Amennyiben ez idő alatt nem látja az itt maradottak megnyugvását, sajnálatosan itt reked ebben a világban, ami már valójában nem az övé számára, ez csupán egy köztes lét lehet csak. Egy idő után megtanulja szuggesztíven befolyásolni azt, akivel itt maradt és az illető érzi, hogy valahogy nem önmaga, hogy nem olyan, mint régen.

Vannak, akik az elhunyt bizonyos szokásait is felveszik, ha az elhunytnak nagy a kisugárzása. Tapasztalt szem gyorsan észreveszi, amennyiben egy útját vesztett ember életét ilyen eset blokkolja. Megértette a hozzám forduló asszony, hogy mi is van itt az állapota hátterében.

Megkérdeztem a hölgytől:

- El tudja-e engedni keresztanyja szellemét?
Így válaszolt:

Ha ő, ezt akkor tudta volna, biztosan könnyebb szívvel el tudta volna engedni. Most, hogy már egy kicsikét bele lát ebbe a világba is, kéri a segítségemet.

Az emléksúly levételi módszerrel feldolgoztunk néhány fájó emléket a haláleset körül, majd a szellemnek segítettem, hogy a fényfolyosója újra megnyíljon, és tovább tudjon menni örökkévalóságába. A fénykapu halálunkat követően negyvennyolc nappal bezárul, és amennyiben a szellem itt reked, ő magának megnyitni már nem tudja. Erre csak az élő ember kaphat engedélyt és lehetőséget, amennyiben karizmatikus kisugárzása eléri azt a szintet, hogy erejével mindezt megtegye. A technikai tudás csak egy része az ismereteknek. Az erejét és hatékonyságát a gyakorlatban tett bizonyságok adják.

Túlvilág kapuját megnyitni csak Istenatyánk és Istenanyánk gyermekeinek szellemei tudják és az általuk felhatalmazottak.

A szerves műveltségnek részesei vagyunk, amikor a dolgokról nemcsak beszélünk, hanem cselekvő részeseivé válunk A szellemek életével, a leszületéssel, sorsunk elrendeltetett pillanataival, találkozásaink sorsszerűségével, egymással szemben lévő tartozásainkkal, a Szellemi Iskola keretén belül foglalkozunk. Szertartásainkon, amelyeken a tűz mindig központi szerepet kap, rendszeresen meghívjuk és meg is jelennek a szellemek és a szellemi erők. A fénykép és videó felvételeken is jól láthatók, ahogy testet öltenek a tűz lángjai, vagy a füst gomolyagában, olykor a nap sugaraival jelzik jelenlétüket.

Legcsodálatosabb eseményünk a tűzkeresztség felvétele volt, amikor a lángokban megjelent
Jézus Urunk, Mária és az Isten egy fehér ló alakját öltve magára. Erről fénykép is készült az utókor számára és saját magunk nagy gyönyörűségére.

"Bizony mondom néktek, ti még nagyobb csodákat fogtok tenni, mint én,"- mondá Jézus.

Csodálatos érzés, ahogy közösségünk szervesen, életre keltve teszi tiszteletét az ősök szellemei és az Istenségünk előtt, és Ők mindezt elfogadva jelenlétükről tudatnak valamennyiünket.

Nagyboldogasszonyunk oltalmazó két szeme óvja lépteink, Napatyánk tükrében!

 

 

Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:

 

H-1143 Budapest, Tábornok u. 11/A. I. emelet
(XIV. kerület, a 2. metró Stadionok megállójánál)
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36 1 251 4983