Hírek

Anyanyelvünk csodái

1012Megtekintés
Anyanyelvünk csodái
Tanít - teremt - láttat - bölcs tanácsokat ad: MAGYAR-ÁZ...
Életvezetési tanácsadó.

Rejtett ősi kódok, örökérvényű üzenetek tárháza a MAGYAR nyelv.
Íme egy összeállítás, melynek forrása elsősorban: KOVÁCS-MAGYAR ANDRÁS szellemi tanításai
(az én értelmezésem szerint: Sevcsuk Andrea)
Valamint egynéhány saját, tudatos megfigyelés.
SZER: Jelentése: törvény. Amikor a teremtő Isten/a természet rendje szerint élem az életem, akkor tartom a törvényt: SZERT-TARTOK.
Körülöttem és bennem is rend uralkodik.
REND-SZER van az életemben.

A SZER-TELEN zavarodottság messze elkerül. Ez a jólétnek és az EGÉSZ-SÉGnek az alapja

SZER- ETET: A legősibb elem, a SZER-ELEM él bennem, és ezzel a SZER-rel etetek.

Ez maga a SZER-ETET.
Etetem, táplálom, töltöm a sejtjeimet és a körülöttem lévőkét is. VÉD-ELEM a betegségek ellen.
A SZER-ETET csodaSZER.

GYŰL-ÖLET: Ellenben aki gyűlölködik, abban a pusztító gondolatok csak GYŰLnek - gyűlnek....

Kutatások kimutatták, hogy ettől az érzésről mérgek választódnak ki az emberi szervezetben.
Az ember a GYŰL-ÖLET érzésével saját szervezetét mérgezi, megbetegíti, akár meg is ÖL-i.

EGÉSZ-SÉG: Az emberi test EGÉSZ.

Egészség szempontjából vizsgálva nem bontható részekre.
Egység. Szintézis. Teljesség! Minden mindennel összefügg. Egy csodálatos MATRIX világ. Ezen alapul a MATRIX DROPS Computeres mérés és a MATRIX DROPS-ok egészségre gyakorolt hatása, a MATRIX DROPS Protokoll
Ha EGÉSZ-SÉGES vagyok, abban az esetben fizikai, energetikai, érzelmi, gondolati, kapcsolati, lelki és szellemi szinten is jólét, harmónia és összhang uralkodik az életemben: kerek, teljes, EGÉSZ vagyok. "Minden szinten" rendet kell tennünk.

FÉL-ELEM: Amikor félünk, akkor a világ működésének és Istennek csak a felét ismerjük. Sajnos gyakran csak a "tudás felét" kapjuk meg. (fél-művelt, fél-eszű) A női istenképet Istenanyánkat kitörölték az emberek emlékezetéből.

Anyátlanul, árván könnyű elveszíteni az eredendő ősbizalmat az élettel szemben.
A FÉL-ELEM azt is jelenti: félem az elemeket.
A FÉL- ELEM vonzza a félelem tárgyát!

KÉP-ZELET KÉP-TELEN KÉP-ES: Szerencsés esetben van saját KÉP-ünk elképzelésünk életünkről, vágyainkról.

(Nem a nagy közös KÉP-mutatót a televíziót nézzük, mely mindannyiunk számára ugyanazt a KÉPet sugározza.)
Ha van belső látásunk és saját képünk/képeink, KÉPES-sé válhatunk vágyainkat a létbe hívni, életünket megváltoztatni.

KÖZ-ÖS-S-ÉG: Eleink számára nagyon fontos volt az "egy közös ŐShöz" tartozó egyéneknek a kapcsolódása, egymás támogatása, emelése.

Mostanság pedig közismert okokból fizikai szinten sajnos nem élvezhetjük KÖZ-ÖS-SÉGEK támogató, gyógyító, megtartó erejét.

SEGÍT-S-ÉG: Segít az ég! Amennyiben egy helyzetet a logikus elmémmel már nem tudok megoldani, akkor érdemes az ég felé fordulni, SEGÍTS- ÉGet kérni a Jóistentől. Az elme lecsendesítése után az égiek sugallatait tudom fogadni.

Azonban először mindent meg kell tennem a helyzet jobbításával kapcsolatban, mielőtt az égiekhez szólok: "Segíts magadon, az Isten is megsegít!": Így szól a Jóisten és az emberek közötti szerződés.

FEL-AD valamit: Egy felmerülő kihívás megoldását sok esetben gondolkodással, "csak elméből" nehéz lehet megoldani. Akár fel is adhatnánk.

Azonban jobban járunk, ha FEL-AD-JUK a Jóistennek, az égiekhez fordulunk. Hálatelt szívvel kérünk.
Válaszul ötleteket, szellemi sugallatot, víziót kaphatunk odafentről.

GOND-OL-KODIK:

A gond kezdő szótagból következtethetünk arra, hogy a sok gondolkodás nem vezet jóra. Különösen, ha ezek ártó gondolatok: Csak rakjuk - pakoljuk az ÓL-unkba (a hátunkon cipeljük, sokszor már majd bele rokkanunk a teherbe.)
"Belecsavarodunk saját gondolatainkba." Az elme, a logikus gondolkodás egy bizonyos szint elérése után már korlátoz bennünket az emelkedésben, a szárnyalásban.
Az állandó GOND-OL-kodás helyett jobban járunk, ha lazítunk, lecsendesítjük az elménket, átadjuk a hatalmat a szellemünknek, a TUDATunknak, Istennek. Így még sugallatokat, ötleteket is kaphatunk.

ÉL-ELEM: ha élő ételt fogyasztunk a feldolgozott élelmiszerek helyett, akkor az ÉLET ELEME található meg a táplálkozásunkban.


FELE-SÉG: A szó szépen kifejezi, hogy bizony a párunk, a társunk a FEL-ünk. Ketten alkotunk egy egészet. Amilyen becsben tartjuk Őt, ahogyan szólunk róla, ezzel magunkat is minősítjük.


MEN(N)Y-ASSZONY, MEN(N)YECSKE, MEN(N)YEGZŐ: a NŐ a mennyekbe röpíti szíve választottját a szerelmes órákban. Ő a MENNYEK ASSZONYA.

Eleink még tudták, élték az égi tudást (pár)kapcsolati szinten is.

VISELET - VISELKEDÉS: A régi időkben az emberek alkalomhoz illő VISELET-et öltöttek, viseletbe jártak. A VISELET és az elegáns öltözék tartással, tudatos odafigyeléssel ruházza fel VISEL- Ő-jét napjainkban is.


TÖRT-ÉN- ELEM: Nem a valós történelmet tanuljuk. Az eseményeknek csak a TÖR-edékét, TÖRT- részét okítják, csak hogy ne derüljön fény az igazságra. A feljegyzéseket a győztesek (gyilkosok) írják. Nem a valóságot halljuk, nagyon sok a ferdítés. A Hősök már nem írhatnak krónikákat. Sokan azért nem szeretik a történelmet, mert érzik, hogy olyan dolgok vannak benne, melyek nem igazak.

Jobban járunk, ha megismerjük az IGAZSÁGOT!

MIND-EGY: MINDannyian EGYek vagyunk, Istenből egy csepp. Isten földi megnyilvánulásai.


FÁZIK: Fát keres a melegedéshez.

Belém NYILAL-t a fájdalom: Őseink nyílvessző általi sérüléseiről tanúskodik ez a kifejezés.

NŐ: Utalás arra, hogy a nők feladata elsősorban a növelés, nevelés, NÖvényekkel való tevékenység.


MAG-YAR: A magyar nép a MAG, a tudás népe! Az AGY szócska is megtalálható a szó közepén.


FENY-Ő: A téli napforduló ünnepén, a fény/Jézus Urunk születésekor: FÉNY Ő!

A csillogó díszben pompázó karácsonyfa az ünnep FÉNYpontja.

NY-ELV: Nyelvünkben van elrejtve az ősi tudás, az ősi ELV.

A gyűjtés a TELJES-s-ÉG igénye nélkül készült.

Sevcsuk Andrea