Szent, Attila

A hun Attila és a Merovingok - 4. rész

1871Megtekintés

A hun időkben a méhek szervezeti felépítésének jelképes tisztelete gyanánt, a nő tisztelete gyanánt, Istenanyánk iránt érzett hódolatuk kifejezéseként, Mária Magdala méhének gyümölcse megőrzése gyanánt felveszik a méhek sokasága, a méhek garja, a méh gar, a mahgar, a magyar nevet.

Égi édesanyánk, aki madár alakban tudott átváltozni, amikor gyermekeit a közelgő veszedelemtől meg akarta menteni, madár anyánkra való emlékezésképpen fölvették madár anyánk, madar anyánk, magyar anyánk nevét.

 

Tekintse meg filmünk 4. részét:

 

 

Árpádnál van az első pillanat, amikor a szkítákat, az őket követő hunokat magyaroknak nevezik. A világ a mai napig a magyarokat úgy ismerik, hogy hunok garja, Hungária csak mi magunkat hívjuk magyaroknak. Amíg itt vagyunk az országban, magyarok vagyunk, de mihelyst kintről néznek bennünket rögtön hungárok vagyunk. Ez rejlik a nagy mágusnépnek, a magyaroknak a nevében. A Templomos lovagok öt, hat, hét nyelven beszéltek, intelligens emberek voltak. Nagyon szerettek játszani a szó etimonokkal, a szótagokkal, az etimológiával. A magyar név is ilyen szójátékkal, etimológiával alakult ki, de nagyon nagy ősiséget, tudományt, mágustudományt hordoz magával.

 

A római birodalom a 900-as évekig fizetett adót a hunoknak, illetve utódaiknak, a magyaroknak. Róma Zsigmond királytól Hunyadi Mátyásig adót fizet a magyaroknak. A Merovingok legyilkolását követően a Kárpát-medencében élő testvéreik, a hunok és később a magyarok rendszeresen jártak ki területükre. A fellelhető ereklyéket biztonságba helyezték a Kárpát-medencében, illetve gall testvérnépeinknél, a mai Spanyolország területén, így Montserratban és Santiago de Compostellaban is. Gyula vezér volt az egyik legjelesebb ezekben a megmozdulásokban, de a nyugati történelem több ilyen „hadjáratot” is följegyez. Leírják, több mint 64 sikeres hadjáratot tettek a Kárpát-medencében élők nyugat felé és különös módon senkit nem bántottak, senkit nem gyilkoltak, soha nem raboltak. Szent helyekre mentek szent időkben tiszteletüket tenni és az ereklyéket biztonságba helyezni. A Hun Birodalom tovább virágzott Attila halálát követően is, külföldi hírforrások, térképek is ezt bizonyítják.

 

A franciák beismerik, hogy a Meroving-ház isteni vérvonal, így a magyar Árpád-ház is ennek számít Európában. Ezt juttatta kifejezésre Jakab király is az 1200-as években, amikor két hercegnő közül választhatott. Vagy feleségül veszi a Habsburg császár lányát, vagy II. András Jolánta nevű lányát. Jakab király, a spanyolok királya Jolánta mellett döntött. Ezt azzal indokolta, ha magyar király leányát veszem feleségül, szentek családjából való égi vérű királynője lesz Spanyolországnak. Feleségül vette Jolántát és 10 gyermekük született. A gyermekek és az unokák is szentek lettek, Spanyolország szentjei. Jolánta az egyetlen külföldi királynő, akit olyan becsben tartanak a spanyolok, mint saját királykisasszonyaikat.

 

A grál témák Rómában indexre kerültek. A lovagokkal ugyanis csak a lovagok kompatibilisek. Azért, hogy nekik is legyenek lovagjaik, ha nem is kompatibilisek, de lovagok, létrehozták a teuton lovagrendet. Csináltak maguknak grált is, ami nem lett más, mint az oltári szentségük. Így a grállal rögtön lett egy kompatibilis, hasonló szerkezetük. A szent grál, szent vért jelent magyarul.

 

A frankok és a Kárpát-medence kapcsolatáról még korábbi nyomokat is találunk. Tier Armad francia történész így ír róluk: a franciák trójai származásáról tudnak, akiket a korai krónikák szikembereknek neveznek. Az Indiából, Trójából illetve Kis-Ázsiából menekülők és a gallok a Kárpát-medencébe érkeztek, ahol évszázadokat töltöttek. Fővárost is építettek, aminek a Szikambria nevet adták. Ők alapították a várost, amit Attila épít újjá a Dunakanyarban. A szikemberek szoros kapcsolatban, rokoni kapcsolatban voltak a szittyákkal. Leszármazottaik azok a frankok, akik a Rajna-Szajna-Majna mellé, a Brit-félszigetre, a Hispán területekre költöztek, akikből a Meroving dinasztia is sarjadt újra. Ezek nagyon ősi nyomok. Mindezek a magyar Képes krónikában is le vannak írva. Trójából érkezik Párizs herceg a Kárpát-medencébe, majd a Kárpát-medencéből megy a mai Franciaország területére.

 

A katolicizmus képviselőinek ma az a véleménye, hogy az újraélesztett pogány mitológia keresztény ellenes propaganda. Felmerül azonban egy kérdés. Ha a mai pogány katolikusellenes, hogy lehet ellene, ha előbb volt. Vagy talán, aki utóbb lett, az ellenzi az utána lévőt? Ezt a kérdést tették fel a Templomosok: A pogány mitológia keresztényellenes, vagy éppen a kereszténység pogány mitológia ellenes? A katharok, a Templomosok, a pogányok és a Jézust követők soha senkit nem bántottak, csak esetleg másképp hittek.

 

Párizs herceg alagutakon érkezet Trójából a Kárpát-medencébe, majd alagutakon érkezett a mai Rennes le Chateau térségébe. Innen a mai Párizs területére érkezett, ahol egy gyönyörű templomot, egy katedrálist épített. Ma Saint Eustache katedrálisnak hívják ezt a gyönyörű építményt. Természetesen ez nem a Párizs herceg által épített templom, hanem annak a helyén állt, amit a Templomos lovagok emeltek.

 

Az antropológusok antropológiával is kimutatták a szkíta-Meroving kapcsolatokat. A grál királyi család az Anjou családdal is szoros kapcsolatban, rokonságban állt. Nagy Lajos királyunk is grál királyok ivadéka. Anyai és apai ágon is Árpád vért hordoz. Nem véletlenül ezen családok jele a bourbon liliom és a dupla, azaz a kettős kereszt is. A bourbon liliom és a kettős kereszt is jelen van a királyi ékszereken, koronákon, jogaron, ruhákon és más tárgyakon is, mint például a pénzérméken, melyekkel üzennek a világ felé.

 

Bourbon liliom erős illata miatt az egyik legkedvesebb isteni virágillat, ezért ajánlották fel szimbolikusan az Isteneknek. A Merovingok is, az Árpád-házi királyaink is ezzel demonstrálták, hogy isteni vérvonalak. Mária Magdala, Szűz Mária, Szent Margit kedvenc virága volt a liliom, de magának is Istennek is. A dupla kereszt a dualitás szimbóluma. Mindenkor a dualitás szimbóluma volt. Istenapánkkal és Istenanyánkkal kötöttünk szerződést. A duplakereszt megtalálható már a suméroknál, a szkítáknál, az egyiptomiaknál, a Merovingoknál és az Árpád-háznál.

 

Szent Bernát drága templomosaink égi küldöttje. Ő az, aki mindezt a tudást átadja a templomosoknak. Ő az, aki kiképzi a Templomosokat. A Templomosok azok, akik ezt a tudást reánk hagyták és emlékeztetnek bennünket, hogy őrizzük meg az utókor számára.  

 

Arthur király, Merovée, Attila, Árpád története egy földi paradicsomról szól, ennek a földi paradicsomnak a megkereséséről, az igazság megkeresésének történelméről. A legendák, az igaz legendák megérintenek valamit az ember szívében, amit a Jó Isten tett be oda. Jézus Urunk és Mária Magdala ivadékai nem mások itt a Földön, mint a megtestesült Istenemberek, a vérré vált mindenható. Ez a hely, ahol őrzik ezt a misztikus kelyhet, a misztikus módján válik egyé a természettel. Annak a földnek a szentséges arcával, ahol azt őrzik a jövő számára. A hagyomány megőrizte a szent vért, őrizve az örök holnapnak, bizonyítékul az istenes múltnak.

 

A HUN ATTILA ÉS A MEROVINGOK

 

 

A DVD megvásárolható:

 

Energia Gyógyító Központ

H-1143 Budapest (XIV. kerület) Tábornok u. 11/A. I. emelet/11. ajtó

(az M2 metró Puskás Ferenc Stadion megállójánál)

                                                                                     

Telefonszám: +36-1-251-4983 vagy: +36-1-222-3186

 

www.szellemvilag.hu