Szent, Jézus Urunk

Jézus Urunk és Mária Magdolna égi vérvonala - 8. rész

2718Megtekintés

Mária Magdala Jézus Urunk meggyilkolása után, Szűz Máriával, Inanával és Nándorral Gibraltárnál kelt át Hispániába.

Barcelona mellett, Montserratban várta egy csodálatos ház, amit Jézus Urunk teremtéssel teremtett nekik. Itt éltek néhány évig, titokban, álnéven. Magdala gyermekeiről is azt tudták, hogy árvák, akiket egy Kata nevű hölgy nevel. Magdala, Katának szólíttatta magát. Inana úgy tudta, hogy árva. A kis is Nándor tudta, hogy ő árva, de az emberek azt hitték, hogy ők édes testvérek, akiket Kata nevel.

 

Tekintse meg filmünk 8. részét:

 

 

 

Milyen érdekes, hogy ez a része Spanyolországnak, ahol ők éltek, Barcelona mellett, Montserrat hegyén, a mai napig úgy hívják ezt a térséget, hogy Katalónia. Milyen érdekes, hogy később Mária Magdala Inanával és Nándorral átmenekülnek a Pireneusokon keresztül Dél-Franciaországba, és azt a földet (ahol Rennes le Chateauban várták őket), pedig úgy hívják, hogy Katar vidék, Katarföld.

 

Szűz Mária is itt élt Inanával, Nándorral, és Mária Magdalával, és közben eljárt a tanítványokkal Hispániába. Amikor Montserratba értek, 3 évig minden karácsonykor a kínok kínját élték meg. Hiszen Jézus Urunkat karácsonykor ölték meg. Gyertyákat gyújtottak és minden december 21.-én várták, hogy megjelenjen. Inana Mária Magdala ölében ült, és egyszer csak elkezdte mondani, révületben, hogy mit üzen az ő édes apukája. A gyermek Nándort kérte, hogy faragjon neki egy táblát, amin betűk vannak. Kör alakban elhelyezték a betűket, és Inana a kis kezével a betűkre mutatott, Magdala Mária és Nándor összeolvasták az üzeneteket. Inana is médium volt. Szellemben beszélgettek Jézus Urunkkal, a gyermek Inana révületben sokszor táblázott. Karácsonykor mindig várták, hogy eljön Jézus hozzájuk.

 

Szent Mária Magdolna szobra a barcelonai katedrálisbanA perzsa király egyszer látta Mária Magdalát. Ilyen gyönyörű, ragyogó, sugárzó szépséget még soha nem látott. Jakab, Jézus Urunk meggyilkolását követően, Perzsiába menekült. A perzsa király kérte Jakabot vezesse el Mária Magdalához, mert ő szeretné ezt a gyönyörű özvegyet feleségül venni. Jakab elmondta a királynak, inkább meghal, de ő akkor sem árulja el, Mária Magdala hollétét.

 

Majd a perzsa király elengedte Jakabot, Annyit kért tőle, hogy legalább oda vezesse el, ahol Jézus Urunk tanított, prédikált. Jakab elvezette Jeruzsálembe, titokban megmutatta ezeket a helyeket. De a király csak követelte, hogy vezesse el Mária Magdalához. Ekkor Jézus Urunk megjelent fény alakban Jakabnak és a perzsa királynak. Kérte a perzsa királyt, hogy ne háborgassa az ő feleségét. Ez volt az első alkalom, amikor Jakab is fényben láthatta Jézus Urunkat. A jelenés megszűnt.

 

A perzsa király megkérte Jakabot, hogy járjon közben Jézus Urunknál, hogy legalább fiú gyermeke szülessen. Jakab teljesítette a király kérését. A perzsa király hazament, két hónap múlva várandós lett a felesége, később fiút szült.

 

Jakab tudta, hogy nincs biztonságban, ezért elhagyta Perzsiát, elment Montserratba Mária Magdalához. Ott tanult Mária Magdalától két évig. Megtanulta tőle a csodákat, a szépen szólás tudományát, és térített Spanyolországban.

 

Jakab megemlékezett mindenről az apokrifjaiban:

Mária Magdala fényt és szépséget árasztott, beragyogta az embereket. Finom volt, olyan finom, amilyennel az emberek soha nem találkoztak előtte.

 

Jakab tisztelte, csodálta őt. Elhatározta, hogy Jézus Urunk igéjét fogja hirdetni. Nándor segítségét kapta meg, ő kísérte el a zarándok útjain. Magdala minden kezdeti nehézségeken át segítette Jakabot, ha beteg volt meggyógyította. Később Jakab is nagyon sok embert meggyógyított. Jakabot egy alkalommal agyonverték. Mária Magdala ment a segítségére, és feltámasztotta.

 

Jakab a mai Spanyolország területén, Santiago de Compostellaban munkálkodott. Ide ment el hozzá Pál, és ahogy megtudta kilétét, elárulta a rómaiaknak. Jakabot Santiago de Compostellaban ölték meg. Szűz Mária temette el, 40 napig ment, amíg odaért. Ahol eltemették, csodálatos gyógyító hely alakult ki. Mária Magdala és a tanítványai ide küldték a gyógyíthatatlannak vélt embereket, és ezek mind sorra meggyógyultak ezen a helyen.

 

Voltak elegen, akik a hírét vitték Jakabnak. Az Isten áldja meg azokat, akik Santiago de Compostellaban eljöttek Jakab csontjaihoz. Amit Istenanyánk és Istenapánk teremtett, az szent, akik az ő teremtményeiből befogadják mindezeket, a szentség erejével bírnak. Innen ered a szentek kifejezés is. A mai ember is találkozhat a szentséggel, akik mindezekkel a csodákkal találkoznak.

 

Magdalának három üzenete van az emberiség felé:

Első az anyaság, második az egészség és a szépség, harmadik a gazdasági hatalom. Magdala pontosan látta, hogy a birtoklásban is van hatalom. Nem azért kell a sok pénz, hogy megegyük, megigyuk, hanem hogy ne tehessenek velünk bármit, ne legyünk kiszolgáltatott helyzetben soha. Amelyik királynak nincs vagyona, annak nincs szava sem. Amelyik királynak van vagyona, az mindent eldönt. Nagyon lényeges hogy a javak puszta birtoklása nem teszi boldoggá az embereket. Ehhez kell, hogy társuljon a szeretet, békesség, gyermeki könnyedség, játékosság, és akkor örök boldogsággal jutalmaz meg bennünket az ég.

 

Jézus Urunk, amikor meghalt, Inana 3 évesen borzalmaknak élte meg a karácsonyt. 3 évig féltek, reszkettek, Nándor jósága, édesanyja végtelen szeretete a negyedik évben ajándékká változtatta a karácsonyt is. Jézus Urunk ettől kezdve minden évben velük ünnepelt. Jézus Urunk sugallta nekik, hogy gyújtsanak meg 12 gyertyát a karácsonyfán. Urunk gyakran diktált Inanának, amit Mária Magdala lejegyzett. Ezeket az írásokat a mai napig őrzik Franciaországban, de nem tudják bizonyosan, hogy ki írta.

 

Magdala vonásait faragtatta meg Péter egy fekete Madonna szoborban, ezzel kért bocsánatot Mária Magdalától, amiért életében nagyon féltékeny volt rá. Péter ajándékba hozta Mária Magdalának Montserratba, a Fekete Madonna Istenanya szobrot, Mária Magdala arccal. De a jövetelében volt egy hátsó szándék is. Miután megtudta, hogy Mária Magdala Montserratban van, elárulta Heródesnek, és mindenkit legyilkoltak, egy embert kivéve, aki vitte a hírt a borzalomról Mária Magdalának Franciaországba. A házukat felgyújtották.

 

Inana 16 évesen tudta meg, hogy Mária Magdala az igazi édesanyja. Annyira hasonlított Mária Magdalára, hogy már nem lehetett eltitkolni. Annyira kellett óvni ezt a két gyermeket, hogy saját édesanyja nem merte saját gyermekének megmondani, hogy Jézus gyermeke. De amikor Inanának 16 évesen mindenki azt mondta, hogy te nem lehetsz egy árva, akit Kata nevel, hát te pont úgy nézel ki, mint a nevelőanyád. Odaállt a gyermek az édesanyja elé és könyörgött, hogy mondja meg neki, ki ő valójában. Ekkor megjelent Jézus Urunk fény alakban, és elmondta Inanának, hogy ő az ő drága gyermeke. Megtudta, hogy Jézus Urunk a Mennyeknek királya, ő pedig a menyeknek a királykisasszonya, és az első olyan királykisasszony, aki a menyeknek és a földnek is a királya.

 

Inana 17 éves, Nándor 28 éves volt, amikor egymásba szerettek. Az emberek elkezdtek egymás között sugdolózni: ezek valóban testvérek? Látták, hogy nem úgy néznek egymásra, mint két testvér. Mária Magdala pontosan tudta, hogy ez így nem mehet tovább, és kérte Szűz Máriát, vigye vissza a két gyermeket régi birtokaikra.

 

Szűz Mária előre jött Tihanyba, később egy jó baráttal, aki akkoriban Montserratban és később Rennes le Chateauban is találkozott Mária Magdalával, Nándort és Inanát Tihanyba vezette.

 

18 éves volt Inana, amikor Nándor megkérte a kezét. Tihanyban a rómaiak fellelték őket, menekülniük kellet. Egy kis faluba menekültek Tihanyból, a mai Szabolcs - Szatmár - Bereg megyében található Fényeslitke környékére. A Tisza partján állt három kis ház, amelyből az egyik az övék lett. Itt született két gyermekük, majd innen is tovább kellett menekülniük. Nagyvárad közelében lévő kis tanyán települtek le, ott élték le az életüket. Ezt a helyet nagyon sokáig úgy hívták: Inana. Régi térképeken még így szerepel. A mai térképeken így szerepel: Inánd. Talán Inana és Nándor nevéből.

             

 

Tekintse meg a teljes filmet – kattintson a képre:

 

Jézus Urunk és Mária Magdala égi vérvonala

 

A DVD megvásárolható az irodánkban.

 

Irodánk címe:

Energia Gyógyító Központ

H-1143 Budapest (XIV. kerület) Tábornok u. 11/A. I. emelet/11.

(a 2. metró Stadionok megállójánál)

 

Telefonszámaink:

+36-1-251-4983 vagy: +36-1-222-3186