Szent, Jézus Urunk

Jézus Urunk és Mária Magdolna égi vérvonala – 2. rész

988Megtekintés

Péter nem kedvelte Mária Magdalát, bár odahajol hozzá képmutatóan, de a kezében tőrt tart. Nem egyszer megfordult a fejében, hogy végez Magdalával.

Nándor és András csitítgatták, higgye el, hogy Jézus Urunk pontosan tudja, hogy mit csinál, amikor Mária Magdolnát választja a legkedvesebb tanítványának, a feleségéül, és Mária Magdalát nevezte ki az apostolok apostolának is.

 

Tekintse meg filmünk 2. részét:

 

 

Isten a csodálatos szerelmükért cserébe egy csodálatos leánygyermekkel ajándékozta meg Jézus Urunkat és Mária Magdalát. A gyermeknek Inana a neve. A kis Nándort hivatalosan örökbe fogadták, és nagyon szerették, úgy, mint a saját gyermeküket.

 

Jézus Urunk és Mária Magdala 27 evangéliumot jegyeztek le. Ezeket az evangéliumokat frigyüknek a ládájába helyezték el. Ebből az utókor mintegy négyet ismer. Azoknak is csak részleteit, és csak kiegészítve, átírva Ez a mai négy evangélium. A 27 evangéliumot, Inana születési okmányait, Nándor örökbe fogadásának az iratait, Jézus és Mária Magdala házassági dokumentumait a Templomos lovagok találták meg Salamon pincéjében. Ma a 27 evangélium gondosan három részre van osztva. Egyharmad része a Vatikánban van, egyharmad része Angliában van elrejtve, egyharmad része pedig New York-ban.

 

A Rómaiak megtapasztalták, hogy Jézus Urunk igehirdetése több tanítvánnyal bír, mint Róma igehirdetése. Elfordultak a Róma követők Rómától, és Jézus követték. Jézus Urunk, Szűz Mária és Mária Magdala Jeruzsálem és Betlehem között található palotájukban éltek. Ma ez a két város szinte teljesen összeér. Akkor pontosan tudták, hogy milyen nációjú emberek hol helyezkednek el a két városon belül. A nyári palotájuk Kánában volt. Az írásokban azért titkolják el Jézus Urunk palotájának titkos helyét, mert így pontosan be lehet azonosítani azt is, hogy ő nem volt zsidó király. Hiszen nem abban a városrészben élt, ahol az akkori zsidó emberek. Sokan meglepődnek azon, amikor hallják az apokrif iratokból, hogy Jézus Urunk nem volt egy békés ember. A mai szóval élve egy igazi lázadó volt, egy igazi forradalmár. Mindnyájan tudjuk, hogy a római birodalom gyerekeket gyilkolt le, Jeruzsálem és Betlehem térségében, asszonyokat szentségtelenítettek meg, férfiakat vittek el katonának. Állandó rettegés volt Jeruzsálem környékén.

 

Jézus, mint a hét királyság legnagyobb királya, katonaságot tartott fenn, megvédte az embereket. Nemcsak a saját királyságában, hanem mind a hétben. Jézust nagyon szerették az ott élő emberek. Nagyon sok embert megvédett és meggyógyított. Nem csak az ő nemzetének az emberei szerették, hanem a zsidó emberek is. Őket is meggyógyította és megvédte. Nemcsak a szavak erejével, hanem katonákkal és pénzzel.

 

Róma egyre veszélyesebbnek ítélte meg Jézus jelenlétét. Folyamatosan elfogató parancs volt Jézus Urunk ellen kiadva. Féltették, hogy Jézus akkora népszerűségre fog szert tenni, hogy nekik el kell hagyni ezt a területet. Folyamatosan el akarják fogni, és be akarják zárni. Kiderül az ótestamentumból, hogy meg akarják őt ölni.

 

Olyan szellemi erőt képviselt Jézus Urunk, amit a zsidók és a rómaiak nagyon irigyeltek. Jézus halálát követően magukénak akarták tudni. Mivel a zsidó nép hangoztatta, hogy ők az Isten kiválasztott népe, nagyon nem tetszett nekik hogy van most valaki, aki az Istennek a fia. Pontosan tudták, hogy az ő édesanyja Szűz Mária, az édesapja maga az Isten.

 

Bibliai bizonyságtétel

 

Lássuk a Bibliát, ahol mindezek a dolgok elénk tárulnak.

Igen éles az elhatárolódás Jézus Urunk és az evangélisták között, a két teremtő vonatkozásában. Az Ótestamentumban egyértelmű a „Mi”, az „Ő”, esetenként az „asszonytól született” megfogalmazás, és a „Ti atyáktól” való származás, esetleg hogy „más atyától” származunk. Az evangéliumban 50 ilyen hivatkozást találtam. Van olyan, ahol Jézus Urunk arról beszél, hogy az „Én atyám”, a „Mi atyánk”, valahol azt mondja, vannak olyanok, akik „asszonytól születtek”, és van a „ti atyátok”.

 

Két teremtőről beszél, és azt mondja, hogy az egyiknek van egy női párja is, egy felesége. Két teremtőről szól Jézus Urunk, nem egy Istenről, éles különbséget tesz a két teremtő lény között, van, hogy úgy fogalmaz: van jó és van a sötét oldal. Gnosztikus kategóriák ezek. Ő az első, sok év után, aki bizonyosan ki meri jelenteni, hogy nem egy Isten van. Ebben az időben ez a kijelentés, hogy nem egy isten van, forradalmilag hatott. Milyen érdekes, hogy korunkban a Pálos papok fogalmaznak így Isten felől, hogy a Jó Isten. Másoknak Istene van, Ura van, de Jó Istene csak a néphagyományban van, és a Pálos papoknál. Ugyanis ha az Istenre azt mondjuk, hogy Jó Isten, akkor kell lenni egy másik teremtőnek, aki nem jó, hanem lehet úgy fogalmazni, ha a gnosztikusok szavaival élünk, hogy a sötét erő.

 

Hogy szól minderről a Biblia?

 

Máté 5,47

És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekszetek másoknál többet?

 

Máté 5,48

Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok is tökéletes.

 

Máté 6,9

Ti azért így imádkozzatok: mi Atyánk ki vagy a mennyekben szenteltessék meg a te neved.

 

Máté 10,25

Ha a házigazdát Belzebubnak hívják, mennyivel inkább az ő háza népét.

 

Máté 11,11

Bizony mondom néktek, hogy az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál.

 

Feltehetjük a kérdést: van olyan, aki nem asszonytól született?

Természetesen van. A teremtés kezdetén voltak teremtett emberek. A sötét oldal csak teremtéssel tudott teremteni embert, míg a Jó Istennek volt egy Jó Istennő felesége, és neki születéssel születtek a gyermekei. Pontosan az evangélium szavaival végig lehet kísérni ezeket a gnosztikus, ősi tanításokat.

 

Máté 12,26

Ha pedig a sátán a sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg, mi módon állhat meg az ő országa?

 

Jézust vádolták meg azzal, hogy úgy űzi ki az ördögöt a megszállt emberekből, hogy az ördöggel praktizál. Jézus elmagyarázta nekik, ha ő az ördöggel praktizálna, akkor az ördög nem űzné ki az ördögöt az emberekből.

 

Máté 12,34

Mérges kígyónak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszok vagytok, mert a szívnek teljességéből szól a száj.

 

Kik a mérges kígyónak a fajzatai?

Vannak a Jó Isten gyermekei, és vannak a sötét oldal gyermekei. A sötét oldalt nagyon gyakran kígyónak jelölik meg. A szántóföld pedig a világ, a jó mag az Isten országának fia, a konkoly pedig a gonosznak a fia. Megint látunk két teremtőt, van a jó mag, az a Jó Isten gyermekei, teremtményei, de vannak a gonosz fiak, akik a konkolyból nőnek ki.

 

A jó és a rossz, a sötét és a fehér, a jó mag és a konkoly, a kígyó és a Jó Isten, számtalan hasonlattal, illeti a két teremtőt a négy evangélista, idézve Jézus Urunk tanításait.

 

Most, amiket nézünk azok nem gnosztikus írások, hanem ez az elfogadott evangélium. Ezen az 50 helyen találjuk meg, hogy nem egy Isten van. El lehet képzelni ezt abban a korban, ahol az egy Istent hirdették. Jézus Urunk kiállt az emberek közé, királyoknak is prédikált, és tudatja velük, hogy nem egy Isten van, nem egy teremtő van.

 

Máté 23,31

Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a prófétákat.

 

Jézus Urunk és Mária Magdala égi vérvonala

 

A DVD megvásárolható az irodánkban.