Szent utak

ISTENANYA ÜNNEPE * Dobogókő 2009. augusztus 15.

603Megtekintés

Istenanyánk Földre érkezésének napját ünnepeltük Dobogókőn, 2009. augusztus 15-én.

Szent István királyunk augusztus 15-én született, és ezen a napon halt meg. Szűz Mária augusztus 15-én született, és augusztus 15-én vált fénnyé.

 

Tekintse meg filmünket:

 

 

Augusztus 15. napját évezredek óta ünnepelik. E nap Istenanyánkhoz, Nagyboldogasszonyunkhoz kötődik. Ahhoz a nőhöz, aki a világ teremtésében női szellemként leszállt a Földre. Miért gyűltünk ma itt össze? Azért, hogy ünnepeljük az első női szellem Földre érkezésének napját. Csodálatos ez a nap! A magyar szellemcsalád legnevezetesebb, legszebb ünnepe.

 

Mit takar ez a név: Madonna? A világot járva több helyen láthatunk Madonna képeket. Az ember könnyen azt feleli Madonna = Szűz Mária. Tényleg?

 

Ha látunk egy gyönyörű női alakot, gyermeket tartva a kezében, azt mondjuk Madonna. Látjuk a nőn, az asszonyon az átlényegülést. Mi adja meg neki az átlényegülést? Maga az a csoda, hogy teremtővé válhat itt e Földön, gyermeket hordhat ki. Nemcsak Szűz Máriát ábrázolják Madonnaként. Madonnának ábrázolják azokat a Szenteket is, akik gyermeket hordanak a kezükben, áldottak. Ők mindannyiunk példaképei. Életük csodákkal van övezve. Kedves Madonnánk Szent Anna, aki Szűz Máriát szülte. Kedves Madonnánk Szűz Mária, aki Jézus Urunkat szülte. A legnagyobb titok, Mária Magdala, aki Inanát, Jézus Urunk leányát hozta a világra.

 

Tekintse meg képgalériánkat - Kattintson a képre:

 

Istenanya Nagyboldogasszony ünnepe Dobogókő

 

Van Kisboldogasszony ünnepünk. Vajon kihez kötődik? Szűz Máriához kötődik, aki Isten által fogantatott és Jézus Urunkat szülte a világra. Szűz Mária a mi Kisboldogasszonyunk. Ismerjük az ünnepeit? Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja - mely napon Szűz Mária Isten által fogant. Szeptember 24. - Fogolyszabadító Boldogasszony napja. Mely napon testi - lelki - szellemi fogságunkból megszabadulhatunk általa.

 

Ki a mi Nagyboldogasszonyunk? A legnagyobb női szellem, Jóistenatyánknak a fele: Istenanyánk. Augusztus 15-én a nőt ünnepeljük, a női szellem megérkezését. Annak a csodának a megérkezését a Földre, amelyet a sötét oldal soha nem tudott lemásolni. A sötét oldal sok mindent teremtett, de nőt nem tudott teremteni. Nőt csak a Jóisten tudott teremteni. Bizony mondom néktek, nem egy Atyától valók vagyunk. Vannak, akik sötét atyától valók, és vannak, akik a Jóistenatyától és Jóistenanyánktól származó gyermekek. A magyar szellemcsaládunk tagjai a Jóisten gyermekei. Ez a mi szellemcsaládunk nagy misztériuma.

 

Az emberek keresik a tudatalattijukban rejlő csodákat. Mi ez a csoda? A szellemiség ismerete. Ez a nagy csoda, ami az embert mássá teszi. A szellemiség csodája, a tudatosság csodája.

 

A nagy kérdés: Ki vagy Te? A legnagyobb misztikusok sem tudtak erre választ adni. Istenatyánk és Istenanyánk megadja a választ. Ki vagyok én? Hát a Ti gyermeketek. A másik nagy kérdés: Mi értelme van a földi életnek? Értelmes dolgokat kell cselekedni. Ez egy újabb kérdést vet fel: Mik az értelmes dolgok? Azok az értelmes dolgok, amelyek minőségiek. Bármilyen szorgalom, bármilyen szorgalmatosság semmit nem ér, ha a végeredménye nem minőség.

 

Milyen szép ruhája, cipője van minden embernek, elegánsan járnak, ők már megadják a módját. Milyen csodálatos, ha a külsőségeinket követi a belső fejlődés is. Már nemcsak a ruhánk és a cipőnk szép, hanem szép a lelkünk, szépek a gondolataink, szép az eszmény, amiből táplálkozunk, szép a szellemiségünk.

 

Milyen csodálatos, amikor egy ember meg tud emelkedni az öltözködésével, a frizurájával, a körmei ápoltságával. És milyen csodálatos, amikor az ember meg tud emelkedni gondolatban, szellemiségben, cselekedetekben, tettekben. A megemelkedett ember nemcsak cselekszik, hanem cselekedetei vannak. A cselekvés és a cselekedet között hatalmas különbség van, minőségi különbség van. Nemcsak tenni kell, olyat kell tenni, aminek lelki, szellemi értéke van.

 

A mi erőnk a magyarságtudatunkban, szellemiségünkben van. Nagyon jól tudták ezt korokról korokra, hogy nemzetünknek az ereje a tudatosságunkban van. Ezért mindent megtettek, hogy ezt elvegyék tőlünk.

 

Mi kik vagyunk? A Jóisten gyermekei vagyunk. A Jóisten gyermekei szentek. Aki Jóistenatyánk és Jóistenanyánk gyermeke, az szent. Amit a Jóisten teremtett, az szent. Akik az ő gyermekeiknek a szellemiségét, gondolatait befogadják, azok az áldottak. Akik ezeket a gondolatokat befogadják, részesülnek a kegyelemben, a Szentlélek átadásának és a Szentlélek befogadásának kegyelmében.

 

 ***