Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

1068Megtekintés
Adatkezelő és adatfeldolgozó: Energia Gyógyító Központ Kft.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62205/2013.

Cégjegyzékszám: 13-09-116170

Adószám: 11650551-3-13

A társaság elérhetősége: H-1143 Budapest, Tábornok u. 11/A. I. emelet / 11. ajtó

E-mail: info@szellemvilag.hu

Telefon: +36-1-251-4983

Bevezetés

 

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.szellemvilag.hu valamennyi szolgáltatására vonatkozik (beleértve az online elért vagy igénybe vett, vagy bármilyen más platformon vagy eszközön keresztül igénybe vett szolgáltatásokat).

 

 

1. Adatgyűjtés

 

Az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával jön étre. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat és az Ön felhasználói adatait az Adatvédelmi Törvény (2011. évi CXII. tv.) értelmében kizárólag hírlevél küldés céljából használja fel. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk!

 

Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag az Ön előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.

 


2. Milyen személyes adatokat kérünk, és ezeket hogyan dolgozzuk fel?


a. Név nélküli adatok


Internetes oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető oldalainkon szabadon és név nélkül kereshet az oldalletöltő. Név nélküli internetes látogatását kizárólag internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére használjuk fel, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak személyes adatot. Rögzítésre csak a domain név, az IP-cím és a böngészőjének típusa kerül. Szintén automatikusan rögzítésre kerülnek azok az internet-oldalak, ahonnan Ön eljutott hozzánk, és azok is, amelyeket nálunk látogatott. Ezen információkat 2 hétig tároljuk. Az Ön személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Ön, mint magánfelhasználó, teljesen névtelen marad. Ezen felül böngészését nem követjük nyomon.


b. Feldolgozásra kerülő személyes adatok


Hírlevél regisztrációjánál, a feliratkozásnál kérjük személyes adatait. Ezek az egyetlen olyan személyes adatok, amiket feldolgozunk.

 

Regisztrációkor a következő adatokat adja meg az online adatlap kitöltésekor: név, e-mail cím. Ezek az információk regisztrációja feldolgozásához és véglegesítéséhez (úgymint a regisztrációt visszaigazoló e-mail kiküldése) szükségesek. Az adatokat az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig, de maximum a weblap üzemeltetésének végéig kezeljük.

 


3. Milyen célból kérjük személyes adatait?


Személyes adatait az Ön azonosítása érdekében kérjük, és a regisztráció lebonyolításához használjuk fel.4. Mikor kérjük személyes adatait?


Személyes adatait a regisztrációra való feliratkozáskor rögzítjük. Mindaddig nem rögzítünk semmilyen adatot, tehát Ön teljesen névtelenül nézheti át szolgáltatásainkat.

 


5. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?


Adatai munkatársaink számára akkor válnak hozzáférhetővé, amikor az Ön ügyét dolgozzák fel és intézik. Figyelmüket felhívtuk arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és hogy titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezte után is fennáll. Ezen felül munkatársaink behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályzókat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel.

A személyes adatok harmadik félnek történő átadására csak törvényileg szigorúan szabályozott esetekben kerülhet sor.6. Milyen jogai vannak a felhasználónak személyes adatai tekintetében?


Felhívjuk a figyelmét az Adatvédelmi Törvényben lefektetett jogaira, különös tekintettel:

a. Tájékozódási jog


Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll az általunk rögzített adatairól felvilágosítást kérni.

b. Ellenvetési jog


Az Adatvédelmi Törvény értelmében joga van a nem megengedett adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére. Ezen kérés azonban nem érinti a számlázási és a könyvelési adatokat.


c. Helyesbítés, törlés, korlátozás


Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll adatainak reklám, piac- vagy közvéleménykutatás céljából történő használatát korlátozni.

 

d. Jogorvoslati jogosultság

 

Amennyiben adatai kezelésével nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. sz.) bejelentést tehet.

 

Külön felhívjuk figyelmét az Adatvédelmi törvény 6. § (5) bekezdésére, miszerint:

„Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”

 

 

7. Hogyan biztosítjuk az Adatvédelmi Törvény és más idevonatkozó jogi szabályzók betartását?

Biztosítjuk Önt, hogy az Adatvédelmi Törvény előírásai szerint megteszünk minden szükséges technikai és szervezeti lépést, hogy személyes adatait védjük.

 


8. Kapcsolat

 

A személyes adatok feldolgozásáért az Energia Gyógyító Központ Kft. felel.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62205/2013.

Cégjegyzékszám: 13-09-116170

Adószám: 11650551-3-13

A társaság elérhetősége: H-1143 Budapest, Tábornok u. 11/A. I. emelet/11. ajtó

E-mail: info@matrixdrops.com

Telefon: +36-1-251-4983

 

Amennyiben bármilyen észrevétele vagy javaslata van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük lépjen velünk kapcsolatba, a fentiekben említett e-mail címen, vagy telefonon.