Szent Margit

Szent Margit születésnapja - 1242. januá...

„Jó és szent volt, sok ember példaképe.A jóságát sok csodatevéssel jutalmazta meg az Isten.”
Elolvasom   »

Szent Margit csodái

Árpád-házi Szent Margit életét számtalan csoda kíséri. Földi élete után is csodák sorát műveli.
Elolvasom   »

Az ifjú László király - Szent Margit cso...

Margit már több mint két éve hagyta itt földi gúnyáját és öltötte magára fényes égi ruházatát. Szerelme, földi ...
Elolvasom   »

A BÉKÍTÉS - Szent Margit élete – 2...

Margit ismét a kolostor falai között állt. A békítő tárgyalás miatt jött, ami több hónapos munkájának eredménye.
Elolvasom   »

A RÓZSASZÁL * Szent Margit élete –...

Alkonyodott lassan, s végeztek a napi munkával. Özséb sétára hívta Margitot, beszélgessenek a sokszor bejárt erdei úton,...
Elolvasom   »

A KIRÁLYLÁNY TITKA * Szent Margit élete ...

Margit új munkát talált magának. Végre szabadon repes a lelke, esténként égi csatornákon szerelmetes Jézus Urunkkal besz...
Elolvasom   »

A KÍN VIRÁGGÁ VÁLTOZIK - Szent Margit él...

Margit most múlt húsz éves. A tél már beköszöntött, fehér takaró borította a Pilis titokzatos hegyeit. Szeretett itt len...
Elolvasom   »

A VERÉS * Szent Margit élete – 17....

Este volt, az éj sötétje nehéz köpenyként borult a kolostorra. Ma sötét volt minden Margit körül. Fájt nagyon a háta, a ...
Elolvasom   »

A KÜZDELEM * Szent Margit élete - 16. ré...

Margit makacs, Margit ellenkezik, Margit nem hallgat az okos szóra, Margit nem tesz akaratunk szerint, Margit, Margit…
Elolvasom   »

A VÍZBE FÚLT APÁCA * Szent Margit élete ...

Húsvét volt, és hiába várták a tavaszi nap kellemes melegét, a nap ragyogó aranyló korongját felhők takarták el.
Elolvasom   »

A LÁNG * Szent Margit élete - 14. rész

Az esti alkony lassan ereszkedett le. Elcsendesült a természet is. A kar felé tartott Margit, ahol annyira szeretett imá...
Elolvasom   »

A LÉLEK FÉNYES – KÉNYES TÜKRE R...

Az asztal körül a megszokott rendben ültek az apácák. Csendben ettek, ahogy ez szokás volt, és ki-ki a gondolataiba merü...
Elolvasom   »

A VÉGTELEN TÖRTÉNET * Szent Margit élete...

A “mívelőházban” munka közben sokszor beszélgettek. Ilyenkor volt idő beszélni a múltról, mesés álmokról, látomásokról.
Elolvasom   »

A LÁNGOLÓ EDÉNY - Szent Margit élete 11.

Egyik nap, különösen finom csemege került az asztalra, egy helybéli halász rákot hozott ajándékba.
Elolvasom   »

A MÚLT MOSOLYA - Szent Margit élete 10.

Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi, reggeli szolgálattevéssel, imával, Istentisztelettel, aztán a napi munkához lát...
Elolvasom   »

A HÉTKÖZNAPOK - Szent Margit élete 9.

Ebéd után Margit örömmel veszi elő varródobozát. Ez a varródoboz azon világi dolgok egyike, aminek örül, aminek szereti ...
Elolvasom   »

A LÁNYKÉRÉS – Szent Margit élete 8...

Béla királyunk, fiával, Istvánnal és a cseh királlyal, nagy lakomát ültek. Az asztal roskadozott minden földi jótól. A s...
Elolvasom   »

A DUNA ÁRJA * Szent Margit élete 7.

A kertben egyre sötétebb lett, alig lehetett látni a fák körvonalát. Délután nagy vihar volt, csupa sár lett minden.
Elolvasom   »

CSILLAGNYELV – Szent Margit élete ...

Az apácatársak, sokat mondó pillantással néztek egymásra. Margit érthetetlen szavakat mormolt elmerült imája közben. Ha...
Elolvasom   »

AZ ÉGI PÁR - Szent Margit élete 5.

Néha Margitot is kétségek gyötörték, és elbizonytalanodott. Ő fényt látott, végtelen szeretetet, virágok tengerében Jézu...
Elolvasom   »

A KÖLTÖZÉS – Szent Margit élete 4.

Béla király többször ellenőrizte az építkezést. Most végre befejezték az új kolostort és templomot.
Elolvasom   »

EGY CSEPP A NAPBÓL - Szent Margit élete ...

Egy szép nyári nap volt, olyan, amikor a felhők csak úgy játékosan kergetőztek az égen, nem azért hogy esőt hozzanak, h...
Elolvasom   »

AZ ISTEN MOSOLYA * Szent Margit élete 2.

A király boldogan emelte magasba kislányát, nevetett apa s lánya egyaránt. Piciny volt a gyermek, még nem is beszélt, a ...
Elolvasom   »

A FOGADALOM - Szent Margit élete 1.

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy királyság. Híres királyság volt ez, a világ közep...
Elolvasom   »