CD

DICSŐ MAGYAR ŐSTÖRTÉNET

1266Megtekintés

Őstörténet Táltos szemmel * Ősi magyar hitvilágunk * Istenapánk és Istenanyánk * Magyar mitológiánk * Nemzetünk jelességei * Tatárjárás magyar győzelmei * Szent István és Koppány testvérisége

Ami a történelemkönyvekből kimaradt

 

Valamikor nagyon régen, vagy ahogy a dal mondja, nem is olyan régen, volt egyszer egy szép világ, most már nyoma sincs a Föld színén. Itt egy kicsit téved a szöveg, mert van még nyoma ennek a szép világnak, amelyben az emberek természetesen gondolkodtak, hitték és tudták, hogy ők maguk is részei a természetnek, cseppek a mindenségből, Istenből, vagyis maguk is istenek.


Őseinknek csodálatos kozmikus hitük volt, nem földi dolgokban, hanem kozmikus csodákban gondolkodtak, hiszen még emlékeztek rá, hogy onnan kapták a fényt, és a feladatot, hogy ezt a fényt juttassák el minden emberhez, árasszák szét a Föld népei között. Az akkori hitünk volt - mai nyelven szólva - a vallásunk. Valójában abban az időben nem igazán léteztek még vallások, ez inkább egy természetes hit volt, amit a négyéves kisgyermek éppúgy megértett, mint a nyolcvan éves idős ember. Nem voltak még teológiai intézetek, hiszen minden érthető volt, a természetes hitet nem kellett magyarázni.


Kovács – Magyar András: DICSŐ MAGYAR ŐSTÖRTÉNET

Az ősi tudás, a tiszta szellem készen érkezett a Földre, tolmácsolói – elődeink - azt a feladatot kapták, hogy vigyék szét ezt a kultúrát, a fényt, és népesítsék be bolygónkat. Kezdetben az egész Föld lakosságának egy hite és egy közös nyelve volt, ezek emlékei ma is hemzsegnek körülöttünk, bár a technokrata tudomány képviselői igyekszenek ezeket a nyomokat elfedni. Szerencsére a tudás megőrződött lelkünkben, már csak meg kell fejtenünk, életre kell keltenünk a bennünk rejlő kódokat, azt a mély bölcsességet, amelyet sokan önmagukon kívül, távoli országokban - Indiában, Kínában, a Távol-Keleten - keresnek.

Eljött az idő, hogy a kódok üzenetét felszínre hozzuk, és újraélesszük magunkban azt a karizmatikus erőt, amivel egykor rendelkeztünk. Kizárólag így leszünk képesek újra kisugározni azt a tiszta, természetes tudást, amire most nagyon nagy szüksége van a világnak.

A Föld összes nagy bölcse azon igyekszik, hogy az általuk megőrzött, Táltosoktól kapott tudást, a kis szikrákat egy helyen újra összeadják, és a féltve őrzött tűz újra fáklyaként loboghasson az embermilliók lelkében. Ez a fáklya a tudás, bölcsesség, az alázat és a szolgálat tüzét hivatott begyújtani a Vízöntő csillagkép kozmikus jeladásával.

 

 

 

Múltunk állomásai

A magyarság eredetére vonatkozó teóriák közül jelenleg a finnugor elméletet fogadja el helyesnek a hivatalos történészi vonal. Eszerint a magyar nemzet a finnugor népek családjából származik, és tulajdonképpen idegenként csöppent a Kárpát-medencébe. Tudnunk kell azonban, hogy egészen a Bach-korszakig ez az elmélet nem is létezett, a régi krónikák, geszták egészen más történetről mesélnek.

 

Eredetmondáink, legendáink egy csodálatos világról számolnak be, amelyet még ma is igyekeznek titokban tartani előttünk. Rovásírásos, képírásos, ékírásos táblák tömkelegét találhatjuk meg Mezopotámiában, Egyiptomban, a maja birodalomban, amelyek egy ősi maja - magya - magyar világról mesélnek.


Sajnos még mindig jellemző, hogy ha valaki ezeket a dokumentumokat elkezdi alaposabban megvizsgálni, a bizonyítékokat megfejteni, mindenki elhallgat. Senki nem mond ellent, de a többség az érvek mellett sem mer szólni. Eljött azonban az idő, hogy hallassuk a hangunkat, végre feltárjuk az igazságot! Iskoláinkban még ma is a finnugor elméletet tanítják gyermekeinknek. Tudnunk kell azonban, hogy a hivatalos történelmet mindig azok írják, akik megölik a hősöket. Nem feltétlenül az az igazság, amit a történelemkönyvekben olvashatunk, sokkal inkább az, ami emlékeinkben, érzéseinkben, lelkünkben él.


Meg kell tanulnunk jobban bízni az emlékeinkben, mint a történetírásban, mert minden igaz dolog addig él, amíg az utolsó ember meg nem hal, aki emlékszik rá. Valódi történelmünk, karizmatikus múltunk titka egy igazi csoda, amely erőt adhat nekünk ahhoz, hogy régi küldetésünket - a fény szétárasztását a Földön - teljesítsük.

 

Eljött az ideje annak, hogy a múlt titkaira fény derüljön, a tények végre napvilágra kerüljenek!

 

A CD ára: 1 500 Ft  (az ár 25% áfát tartalmaz), megvásárolható az irodánkban

Hangkazettán is kapható! A hangkazetta ára: 1 000 Ft

 

 

Kovács – Magyar András