DVD

Kovács – Magyar András: BUDA ÉS FEHÉRVÁR REJTÉLYE

1050Megtekintés

Attila, Árpád és a nagy királyaink nem választották véletlenül a Pilist tartózkodási és kormányzási helyül.

ki melegséggel és megérzéssel. Ez a pont az a hely, amely összeköti a föld urát az ég urával, a bölcsesség Táltos létráján keresztül, amelyet Jézus Urunk hagyott hagyatékként népünkre.

 

Tekintsen meg egy részletet filmünkből:

 

 

A maja birodalomban a maja piramisokat úgy helyezték el, ahogy a Nap, a Hold és a bolygók álltak. Ezzel a bennünket körülvevő világegyetemet szimbolizálták. Egyiptomban egy még érdekesebb jelenséget találunk, itt egy bizonyos csillagképet szimbolizáltak, az Orion csillagképet.

 

Egyiptomi piramisok

 

A három legismertebb piramissal az Orion derékövét kapjuk meg.

 

Egyiptomi piramisok

 

Orion csillagkép

 

További két piramis az Orion csillagkép két szélességi pontját adja meg, két pontja nem látható, mert az a sivatagban homokkal borított. Az Orion csillagkép mellett a Nílus úgy folyik, mint ahogy az égen a tejútrendszer van.

 

Magyarországon ennek van egy hasonlósága. A Pilisben van három hegy, Árpád-vár, Rám-hegy, és a Magos-hegy, amit régebben Mágus-hegynek is neveztek. Ez a három hegy méreteiben azonos az egyiptomi három piramissal.

 

Pilis - 3 hegy

 

A három nagy piramis megjelölt három nagy csillagot. Ez Egyiptomban az Ízisz volt. Magyarul, a Szíriusz csillag. A Szíriuszról származtatják a maja embert, a magya embert, a magyar embert. A Szíriusz volt valamikor a Nap édesanyja. Nem véletlen, hogy ezekkel a hatalmas építményekkel a Szíriuszt jelölik meg. A Szíriusz a Nagy Kutya csillagkép egyik legérdekesebb csillaga. Két csillag, egy piros, és egy fehér csillag együttese, páros csillag. Pár ős, két ős, Hunor és Magor…

 

A Pilis a világ egyik pólusa. Dobogókő, a világ dobogó szíve. A világon van néhány Szent György vonal. Ezek Franciaországon, Németországon, Ausztrián keresztül áthaladnak Magyarországon, majd folytatódnak Ázsiában, körbemennek a földtekén. Ezek egyenes vonalak, pozitív földsugárzások, erre épültek a székesegyházak, kolostorok, nagyobb szentélyek.

 

Szent György vonal Franciaországban

 

Szent György vonal Németországban

 

Van egy ismert pozitív földsugárzás, amely észak-déli irányban, a görögországi Delphoi-ból indul és egészen az Északi Jeges-tengerig irányul:

 

Delphoi vonal

 

Ezek a Szent György vonalak Magyarországon találkoznak, a Pilisben. A Pilis a pólus! Nagyon jól tudták ezt a magyar szent királyok, akik a Pilisben székeltek. Itt volt a székhelye Attilának, testvérének Budának, Árpádnak, Szent Istvánnak, Szent Lászlónak, III. Bélának és Mátyás királynak. Buda vára a Pilisben helyezkedett el, Esztergom és Dobogókő között. Fehérvár, a királyok koronázási helye szintén a Pilisben helyezkedett el, Dömös – Dobogókő – Esztergom és Visegrád térségében. Hadijelentések, határbejárások, korabeli rézkarcok, térképek mutatják ezt. A Mai Székesfehérvárt nem szabad összetéveszteni a pilisi Fehérvárral! Hiszen ezek távolsága is jó néhány kilométer. A mai Székesfehérvár 1848 után kapta a nevét.

 

Árpád-házi Szent István király

Árpád-házi Szent István király

 

Az Árpád-házi magyar király katolikus volt, a magyar nemzet katolikus volt. Nem bizánci és nem római! A katolikus egyetemességet jelent. A magyar királynak egyetemes hite volt. Ezt a hitet a Táltosok támogatták. Jézus Urunk örökségét hordozták. A magyar Árpád-ház, a Turul nemzetség ugyanabból a családból származik, melyből Jézus Urunk édesanyja, Szűz Mária. Az Árpád-ház Jézus Urunk szellemének, családfájának a folytatása.

 

Letéteményesei vagyunk, a hagyaték hordozói vagyunk!

 

***

 

Míg más nagy földi kultúráknak a testvérpárjai, Káin és Ábel, Romulusz és Rémusz arról híres, hogy az erősebb testvér fűbe vágja a gyengébbet. Káin fűbe vágja Ábelt, Romulusz fűbe vágja Rémuszt. Ez a judeokrisztián és az indoeurópai világkép. Egyedüli lehetőségét a fejlődésnek abban látják, hogy az erősebb testvér megöli a gyengébbet.

 

Romuluszt és Rémuszt szoptatja a nőstényfarkas

Romuluszt és Rémuszt szoptatja a nőstényfarkas

 

A magyar mitológiában, Hun és Magyar (Hunor és Magor) esetében az erősebb testvér segíti a gyengébbet. Ma a világban a judeokrisztián és az indoeururópai világkép uralkodik. Ezért nem értik, ha ma egy testvérpár segíti egymást. Nem értik, mert ők nem ezt a programot hordozzák.

 

Mit jelent az, hogy egy testvér segíti a testvért, egy nemzet segíti a többi nemzetet? Ha megvizsgáljuk Magyarország történelmét, egy olyan pillanatot nem találunk, amikor ezen az országon valaki segített volna. De száz, ezer példáját találjuk annak, amikor a magyar nemzet segített a többi nemzetnek. A Hun – Magyarság itt genetikusan, kozmikusan működik. Mi egy ilyen üzenetet hordozunk.

 

Nagyon sok helyen a gyilkolás, a testvérgyilkolás is, már genetikusan működik. Ez tudatosan be van építve már gyermekkorban. Van mit tennünk, van dolgunk a világban!

 

Kovács – Magyar András: Buda és Fehérvár rejtélye

 

 A film megvásárolható az irodánkban.