DVD

Szent György élete és csodái

1018Megtekintés
Kovács – Magyar András 21. filmje.
Szent GyörgyIstenanyánk és Istenatyánk 12 gyermeke közül a nyolcadik. Mennyei lovag. Szentkoronánk egyik ékessége, minden időkben.
 

Szentünk, az Isten gyermekei közül a legtöbbet élt a Földön, 216 életet. 21 ezer évvel ezelőtt az Ő szelleme az, aki legyőzi a gonoszt, április 24-én, Egyiptom területén. Ezt teszi i.e. 90 évvel is, amikor mint Spartacus, április 24-én legyőzi a világ leggonoszabb erejét, az embergyilkosságokon kéjelgő, minden népet leigázni kívánó Rómát. Évezredeken keresztül Istent kérik az emberek, hogy küldje el fiát és szabadítsa meg az emberiséget a gonosztól. Szent György az, aki a durva világot, a gonoszt, korokról korokra megfékezi.

A népmesékben a gonoszt sárkánnyal jelképezik.
Egykori útjait ma is felleljük a Föld Szent György vonalaiban, amelyek összekötik a Föld égi csatornáit. Az általunk járt szent utakon ezek az égi kapuk egy – egy időre megnyílnak, és Isten csodáival ajándékoz meg bennünket. Szent időben, szent helyen, Isten földi Táltosa vezetésével, aki az ég szent szellemeivel kapcsolatban van, csodák kísérik lépteinket.
 
Istenatyánk György fiára bízza a tengerek megzabolázását 14.700 évvel ezelőtt.
Ő volt Atun, Ré Isten apja Egyiptomban, Mantan Isten a keltáknál. Spartacus, aki spártai magyar anyától és gall apától való csodagyermek. Rómán aratott diadalának bizonyítéka a rabszolgatartás megszűnése. Győzelmét a rómaiak 300-ban átírta és magukat álnokul Spartacus legyőzőjének vallják.
 
Ő Keresztelő Szent János szelleme is, akit a gonosz megfékezésében Isten első szülött fia váltja fel, maga Jézus Urunk, és ezzel elkezdődik egy új világ, egy új időszámítás. Jézus Urunk egy finomabb, isteni – lelki és szellemi programmal fékezi meg a gonosz erejét a Földön és mennyben, új világunkban. Keresztelő Szent János életével Szent György átadta az elsőbbséget Jézus Urunknak, ezután nem mint rettenthetetlen harcos, hanem a szabadság eszméjéért, akár életét adó szentként jelenik meg közöttünk. Ő Mátyás kedves vitéze, Dózsa György is, akinek a testét megégették, de szellemét a tűz nem égetheti meg, mert Ő maga a tűz!
 
Szent György országok, nemzetek, városok, katonák, pásztorok védőszentjeként ismeri a világ.
Miért törölte akkor Róma a szentek sorából?
A válasz kézenfekvő. Ő az, aki Rómát, a sárkány erőt, korokról – korokra megfékezi.
 
Szent György szelleme örökké él szívünkben!
 
Szent György élete és csodái
 
 
A DVD kapható az irodánkban.