DVD

Tudatszint váltás - Dimenzióváltás

1981Megtekintés

„Mióta világ a világ mindig küzdött a jó és a rossz, a sötétség és a világosság.

A sötétséget csak olyan emberek tudták legyőzni, akiknek a szívében, lelkében szellemében tűz volt. Ez a tűz képes volt legyőzni a közöny, a plagizált valóság, a másolt valóság, a minőségtelen dolgoknak a tömkelegét.

 

Tekintse meg filmünket:

 

 

A mai világban, ha körülnézünk, rengeteg minősíthetetlen dolog van, amit mondjuk úgy: „sztárolnak”. Az igazi minőség az szellemi minőség, lelki magasság, és fizikai szinten egy komoly, megnyilvánuló valóság.

 

A tűz erejével legyőzték szentjeink, nagyjaink, elődeink a gonoszt.

Amikor a sötétségben tüzet gyújtunk, ennek a szellemi erőnek a jelképét is megmutatjuk. A mai nap tüzek fognak gyulladni. Hatalmas sötétség van ma is a földön. Mindig volt, de mindig voltak olyanok, akik a lelkükben tüzet tudtak gyújtani, és olyanok, akik tartották a szert, emlékeztek azokra az ősökre, akik a szert életre keltve, mint szertartók a tüzeket magukba tudták foglalni, és a lélek tüzével, a szellem tüzével le tudták győzni a sötétséget. Nemcsak megerősíteni kívánlak a mai nap benneteket, nemcsak betegségeitekre kívánok gyógyírt adni majd az áldásosztáskor. Szeretném, ha a mai nap  emlékeznénk azokra, akik évezredek óta tartják a szert, a tűz szertartását.

 

Afrikában, a maja indiánoknál, Ázsiában, Európában, ma is több mint száz helyen tartják még a tűzszertartásokat. A tűznek, ami a lelkünkben él, és ami este meg fog gyulladni, nem elég pislákolnia. Az Istenek nem szeretik a langymeleget, a tüzeset szeretik. Szereti, amikor látja, hogy abban az emberben, aki az ő útját járja, igaz tűz ég. Amikor átmegyünk majd a tűzön, letehetjük a betegségeinket, ott elégetjük. Letehetjük a félelmeinket, letehetjük a bennünk levő sötét oldal árnyoldalait. Égessük el a tűzben! Aki átjön ma velem a tűzön, a tűz túloldalán más emberként fog kijönni. Egy megtisztulás lesz, egy új lehetőség lesz, egy új, megemelkedett létforma lesz.

 

A tűz jelképileg mindig az Istennek a jelképe volt. Aki tüzet gyújt, megidézi az Istent. A tűznek van egy tulajdonsága, a sötét oldal nagyon nem szereti. Ez a tűz a sötétségben is világít, és nem csak a sötét gondolatok, a sötét érzések nem szeretik a tüzet, hanem a körülöttünk lévő asztrál világban lévő szellemek sem szeretik. Milyen érdekes, amikor nagy tüzeket gyújtunk, a körülöttünk levő asztrál szellemek, a rossz szellemiség eltávozik onnan, és magasabb világokból le tudnak hozzánk jönni a nagy szellemek, az angyalok, az arkangyalok, a szentek szellemei, hogy üzeneteket közvetítsenek felénk.

 

Feltehetnénk a kérdést, hogy máskor miért nem jönnek le, máskor miért nem súgnak, máskor miért nem irányítanak bennünket? A válasz nagyon egyszerű: az asztrál világban itt maradt szellemek körülvesznek valamennyiünket, és a tiszta nagy szellemek szinte meg sem tudnak közelíteni bennünket normál körülmények között. De amikor szert tartunk, amikor tüzeket gyújtunk, amikor egy szentelt gyertyát meggyújtunk, akkor az asztrál világban lévő megtévelyedett, gyakorta öngyilkosok szellemei eltávoznak, távolabb mennek, és a mentál világból jövő nagy szellemek üzeneteket képesek átadni nekünk.

 

A mai napon üzeneteket is fogunk kapni. Elhatározással jött mindenki, szeretne megszabadulni bizonyos érzésektől, gondolatoktól, betegségektől. Amikor azt mondom, érzés és gondolat, bizony nagyon sok érzésnek és gondolatnak megbetegítő hatása van. Valakik sugallják ezeket az érzéseket és gondolatokat, valakik, akár földi emberek, akár szellemek. Ezektől az érzésektől, gondolatoktól, félelmektől itt és most meg fogunk tudni szabadulni.

 

Természetesen valamennyien részt veszünk egy magyar szertartáson, Isten magyar gyermekeinek szertartásán.

 

Én ezt a gyógyító rendszert, a szellemi rendszerünket kívánom átvinni az Egyesült Államokba is, ezzel a rendszerrel kívánom megajándékozni az amerikai kontinens lakóit, és ezzel a rendszerrel akarom öregbíteni, az Isten magyar gyermekeinek a nevét.

 

Jézus Urunk mielőtt megáldotta a tanítványait, parázsszőnyeget húzott. Azon vitte át a tanítványokat és mindazokat, akik hozzá mentek testi, lelki, szellemi segítséget kérni. Hangsúlyozom a mai nap a szellemiséget, hiszen nagyon sok ember ebből csak a testi dolgokat látja, a tüzet látja. Vannak, akik megéreznek lélekben üzeneteket, és valakik megéreznek szellemi sugallatokat. Nagyon sokan vagyunk, akik a szellem útját, a szellemiség útját járjuk.

 

Hallhatunk lelkiségről Egyiptomban, Indiában, de szellemi dolgokról a mai világ még nem nagyon beszél. Ha lehet úgy mondani, az első fecskék vagyunk, és hogy miért pont most, és miért éppen mi? Erről is a mai nap szeretnélek tájékoztatni benneteket. Szeretem, ha valaki első kézből informálódik a dolgok iránt.

 

Óva intelek benneteket a sutyorgók meghallgatásától, akik csak azért sutyorognak, azért járatnak le működő tiszta dolgokat, hogy magukat jobb fényben fessék fel. Bizony nagyon sok embert megkísért kísértéssel a kis értő. Akinek kicsi az értelme, azokat el is tudja téríteni, vagy a sötétség fátylát rájuk is tudja borítani.

 

Tudjátok, amikor egy nemesfémet ki akarnak olvasztani egy ércből, beteszik egy kemencébe, izzítják, hevítik, gőzök –gázok hagyják el az érceket, majd a salak a felszínre jön, egy ideig ott van a nemesfémmel, de a salak egy idő után távozik, és ahova távozik, ott mindenkinek be akarja bizonyítani, hogy ő a nemesfém. Az üstben csak a nemesfém marad ott. Így van ez az emberek életében is, így van ez a tanításokkal is, így van ez valamennyiünk életében, és vannak, akik a nemesfémek mellett maradnak, vannak, akik a nemes emberek mellett maradnak, és vannak, akik közönségessé válnak, és a közönséges utat választják, azt ahol közönségesen lejáratják a nemes embereket.

 

Mindenkinek döntést kell hoznia, hová akar tartozni, kivel akar együtt járni. Isten hozott valamennyiőtöket, a Jóisten, az Igazisten a Miatyánk szertartásán, a mai napon.

 

Máté 3.4

Én ugyan vízzel keresztellek benneteket megtérésre. De aki utánam jő, erősebb nálam, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.

 

Keresztelő Szent János szavai ezek, aki előkészítette Jézus Urunk útját.

 

 

Tudatszint váltás – Dimenzió váltás

 

A DVD megvásárolható az irodánkban:

 

Energia Gyógyító Központ

H-1143 Budapest, Tábornok u. 11/A. I. emelet

Telefonszámaink: +36-1-251-4983 vagy: +36-1-222-3186