Kovács - Magyar András

7. Érzék

2209Megtekintés

A 7. érzék ismertetését az új találmányunk, a Matrix Drops Computer (továbbiakban: MDC) több különleges tulajdonsága tette szükségessé.
Többen azzal a kéréssel kerestek fel bennünket, hogy hozzátartozóik, ismerőseik lelki-, érzelmi-, kapcsolati-, szellemi elakadásait szeretnék Matrix Drops készítményekkel feloldani.
 
MATRIX DROPS - 7. érzék
 
Miként lehetséges segíteni, ha a vizsgált személyek nincsenek jelen a felmérés során?
 
Ilyen mérésekkor a felkérő gondolatán keresztül - ami egy percig komoly koncentrálást igényel-, a morfogenetikus mezőn át kapcsolódik a vizsgált személyre az MDC – annak múltjába és jelenébe egyaránt. Az eredmények pontossága, a jelenleg megoldásra váró teendők és a személyes fejlődés továbblépési lehetőségeinek feltárása, folyamatosan ámulatba ejteti a szakembereket és a hozzánk forduló útkeresőket. A holografikus információkat tartalmazó Matrix Drops készítményeink pedig megmutatják az utat a sorsfeladatok pillanatnyi örvényeiből való kilépéshez.
 
A történelmi idők folyamán mindig éltek különleges adottságú személyek, akik olyan magas tudatszintekre feljutottak, ahol képesek voltak a tér és az idő korlátait legyőzni. Ők beleláthattak magasabb valóságokba és dimenziókba.
 
Az ilyen adottságokkal megáldott emberek képességét nevezik 6. érzéknek (ESP Extrasensory Perception).
 
Korunkban a fejlett technológia segítségével és a rendkívüli Matrix Drops szoftverünkkel, sikerült ezt a magas tudati szintet technikailag megérinteni, talán bizonyos értelemben még túlszárnyalni is. A komputerünk a szubjektív megérzéseket, objektívvé tette és ennek köszönhetően a 6. érzéktől magasabb szintre juthattunk. Ezt az intuitív sík a 7. érzék segítségével vált mérhetővé.
 
A MDC-vel képesek vagyunk méréseket végezni és betekintést nyerni a láthatatlan dimenzióinkba.
 
MATRIX DROPS - 7. Érzék
 
Mivel a 6. érzék sokak számára már ismeretes, éppen ezért a 6. és 7. érzékek közötti különbség megértését alapfogalmak tisztázásával igyekszem megértetni Önökkel.
 
A fényről tudjuk, hogy egyszerre van anyagi és hullámtermészete (Albert Einstein, Louis de Broglie szerint a fénynek és minden más objektumnak van hullám- és részecsketermészete is). Ismerjük a fény sebességét - amely 300.000km/h- és egyéb fizikai, valamint energetikai jellemzőit.
 
A világosság azonban már teljesen más fogalom, mint a fény. A világosság maga a mindent átható információ. Az információ pedig a valóság vagy egy részének a visszatükröződése. Az információk tértől és időtől függetlenül jelen vannak az univerzumunkban, a létezésükhöz pedig nem szükséges, hogy bárki is észlelje vagy megértse.
 
Az információk nincsenek energiához, rezgésekhez kötve.
A kozmikus világosság minden létezés forrása, a legmagasabb valóság. Lehetetlen az öt érzékszervünk bármelyikével észlelni ezt a világosságot. Az ember csak belülről kiindulva, meditációban ismerheti fel azt.
 
Ha egy elhunyt ember tetemét szemléljük, valóságos, vagy látszat embert látunk? Ki ő, mi ő? Nem nehéz erre megadni a választ.
 
Van fizikai élet és létezik egy egyetemes világosság. Nem arról a fényről szólok itt most, amely 300.000 kilométert tesz meg másodpercenként, hanem arról a fényességről, amely mérhetetlen sebességgel mozog. Az a világosság, aminek sehová nem kell behatolnia, mert mindenütt jelen van. A világosság számunkra és a világegyetem számára élő alapként szolgál. Minden értelmes ember ezt a világosságot keresi, az önvalót, a belső fényt. Ez az esszencia rajtunk keresztül és általunk szeretne megnyilvánulni.
 
A XXI. század jelentős felfedezése: az élő rendszerben lévő esszenciális tulajdonságok MDC-vel való detektálása, valamint a szervezetben keletkezett információzavarok egyensúlyba történő hangolása Matrix Drops készítményekkel.
 
A világból az ember számára csak az tűnik valóságosnak, amit az érzékszerveivel észlelni képes. Így a dolgok megértése a szemlélő tudatától függ.
 
C. G. Jung svájci pszichiáter azt mondta: „Aki kifelé néz, álmodik, aki figyelmét befelé irányítja - felébred.” Ahhoz, hogy felébredhessünk, vágynunk kell az igazságra.
 
A fizikai törvényszerűségek a fizikai világban érvényesek, a hullámok és rezgések szabályai ugyancsak a maguk szintjén igazak. Az információk világában azonban mindezektől eltérő szabályok tapasztalhatóak.
 
Az energiák világában törvény, hogy az energiahullámok hatása és erőssége a távolság négyzetével arányosan csökken. Ez a törvény pedig minden általunk ismert anyagi természetű hullámjelenségre és energiaterjedési folyamatra igaz.
 
Az információk világában mindezekkel ellentétben, az információ mennyisége az idővel exponenciálisan nő; az információ felhasználásakor nem semmisül meg, hanem többszörösen újrafelhasználható. Az információk esetében a jelátvitel nem frekvencia terekkel, hanem valami egész más módon történik.
 
Az információ nincs a fizikai világhoz kötve rezgésekkel és hullámokkal. Ilyenek a tiszta információkat hordozó MD készítmények is. A fizikai és energetikai szinteket átlépve már nem érvényesek sem a fizikai, sem a hullámjelenségek törvényei.
 
Meg kell ismerkednünk egy újabb fogalommal:
Az entrópiát - mint a káoszt előidéző erőt - negatív információnak tekintjük, ami egyúttal a rendszeren belüli információ hiányát is jelenti. A tudomásunkra jutott külvilágból érkező adatok (sajtóhírek, TV, rádió…) - bár objektívnek tűnnek - semmilyen bizonytalanságot nem szüntetnek meg a tudatunkban. A tiszta információk viszont szubjektívek (akkor is hatással vannak ránk, ha nem fogjuk fel őket), mégis megszüntetik a bizonytalanságunkat, a bennünk lévő káoszt.
 
A 6. érzék esetében az entrópia még jelen van. Ezt a bizonyos információhiányt, illetve információzavart sikerült túlszárnyalni az MDC 7. érzékbeli objektivitásával.
 
Hogyan lehetséges ez? A MDC készülék tudja az összes Matrix Drops készítményben tárolt információt, melyek a természet elemeiből származnak. A memóriánkban számtalan érzelmi trauma holografikus levetülése található meg. A komputer segítségével egy programon keresztül átfutnak ezek a hologramok rajtunk. A program képes felismerni a bennünk lévő elhangolódásokat, zavarokat.
 
A MDC egyik különleges ajándéka számunkra, hogy a morfogenetikus mezőn keresztül, nem csupán önmagunk lelkéről kaphatunk képet, hanem olyan személyről is, akire képesek vagyunk a mérés ideje alatt, egy percen keresztül koncentrálni. Ilyen érdeklődési területek: a pillanatnyi sorsfeladat, érzelmi-, gondolati-, kapcsolati elakadások és életünk során elszenvedett pszichés és fizikai traumák. Az emberben lévő elváltozásokat előidézhetik nehézfém okozta túlterhelések vagy védőoltások mellékhatásaiként keletkezett információzavarok is.
 
A Matrix Drops Computer olyan készülék, amely képes egyértelmű válaszokat adni a tudomány és a spiritualitás képviselőinek egyaránt.
 
Az információzavarok objektív feltárásával mód nyílik azok kijavítására és harmonizálására a Matrix Drops információs készítményekkel.
 
Egyesek családtagjai idegenkedtek a MD készítményeket bevételétől. Eseteikben a hozzátartozók szedték be azokat a MD cseppeket, melyek szükségesnek bizonyultak. A hatás így sem maradt el. Mindez bizonyságul szolgál a morfogenetikus mezők létezésére.  
 
Szeretettel várom azok érdeklődését, akik személyesen is szeretnének a fent leírtakról meggyőződni akár a maguk, akár a családtagjaik, hozzátartozóik, esetleg kedvenc háziállatuk vonatkozásában.
 
Köszönöm, hogy velem tartott a 7. érzék különleges dimenzióiban történő utazás során, mely jelentős részét képezi a Matrix Drops Protokollnak.