Hírek

Agócs Editkétől búcsúzunk

1893Megtekintés
Agócs Editkétől búcsúzunk
Egy Angyal a másvilágra távozott tőlünk.
Editkében egyesült a szépség és a lélek varázsa. Mindig örültünk a jelenlétének, tündöklő fénysugarak áradtak belőle. No de mit ért volna e női báj a lelke kisugárzása nélkül?

Élete során híven szolgálta az embereket, örök hálánk mindezért. Nemes lelkében semmi nem ölhette meg az igaz eszmét. Élet-halál harcnak tűnhet az emberi sors, ám valójában lelki fejlődésünk elengedhetetlen szükséglete.

Agócs Edit
Jézus
Urunk a lelkünk üdvéért jött közénk, s az őt értők feje köré így font örök glóriát. Megadta, hogy szabad gondolatiságban és hitben élhessenek a szellemcsaládunk gyermekei. Tanításain keresztül megérthettük az örökélet tudatát, ami lelkünk nyugalmát és az élet értelmét adja számunkra. E tudás birtokában a pillanatok fénye alkotóvá válhat bennünk. A sivár lelki múlt így semmisülhet meg, hogy a szebb létezés reménye megérinthessen bennünket. Isten megértése a legnagyobb béke érzéssel ajándékoz meg minden szívet. Ez nem földi virág, megértésekor a menny üdve ragyog ránk.

Az elme mélyén folyamatosan ”rág” az új tanok mérge, ami széttörheti a szent kapcsolatot, melyet Isten adott a világnak.

Editke büszkén vallotta: szent szellemcsaládunk értékei megmenthetők, ha síkra szállunk érte. Az igazság mindenkit felszabadít és megemel!

Drága Editke, az Úr látja a szép lelkedet és érdemeidért maga mellé emel odafenn.
Emlékezzünk! Életünk, hatalmunk Istentől ered, tőle remélünk vigasztalást és örökéletet. Editke hite győzedelmeskedett, lelkét és szellemét égi fényben az örökélet várja fenn.

Agócs Edit

Drága Editke, fejet hajtunk és hálát adunk a Teremtőnek, hogy egy időben élhettünk Veled!
Kovács-Magyar András és Ildikó, velük együtt a Szellemtestvéreid