Hírek

Árpád-házi Szent Kinga napja - július 24.

3004Megtekintés

SZENT KINGA SZOBRA - Wieliczka

Árpád-házi Szent Kinga sószobra a wieliczkai sóbányában

Apja IV. Béla, ki harmincöt évig volt a magyarok nagy királya.
Anyja Laszkarisz Mária, a görög császár leánya.
1224-ben született szeretett gyermekük: Kinga.
Szent Margit és Boldog Jolán a testvére, családjának tagja.
V. Boleszló krakkói herceg lett élete párja.
Kivel tizenöt évesen lépett házasságra.
Megkapó szépségű, őt és népét elbűvölő, gyönyörű leányka.
Bár szerették egymást, szüzességi fogadalmat tettek Istennek.
 
Férje halála után belépett a Szent Klára rendbe.
Életét kolostorban töltötte.
A felkelő nap fénye lelkét melengette, szívét erősítette.
A nép már életében szentként tisztelte.
Nemes, hercegi és egyszerű sorsból való szüzek népes csoportját gyűjtötte egybe.
A kolostort nagy és biztos jövedelemmel látta el.
Emberek sokaságának vigasza és gyámolítója lett.
Szeretettel táplálta a szenvedő gyermekeket.
Erősítette, bíztatta a reményvesztett embereket.
A szegényeknél térítette a temetési költségeket.
Nemcsak családja, sok kolostori társa, egész népe kedvelte, tisztelte.
Mindenkit megelőzve, a szolgálatot kereste.
A betegeket buzgón odaadással segítette.
Szobájában ott volt Jézus és Szűz Mária képe,
Mely előtt napjában többször földre borult és áhítattal átitatott imát mondott.
A jócselekedeteit naponta gyakorolta.
A betegek házait gyakran látogatta.
Bekötötte a sebeket, alamizsnát osztott az éhezőknek.
Az éhezők, a fagyoskodók és betegek iránt,
Együttérzéssel és könyörületességgel viseltetett.
Neki még a természet elemei is engedelmeskedtek.
A parazsat is megfogta és nem égett meg.
Segítő jobbjával sok ember vigasza lett.
A szegények, szomorkodók, a nélkülözők anyjának nevezték, nem úrnőnek.
 
Mély áhítattal – Jézus öt sebe tiszteletére – folyamatosan öt gyertyát égetett.
Csókja olyan erővel rendelkezett,
Ha egy beteg nővért megcsókolt, az azonnal meggyógyult.
A megszállottakból kiűzte az ördögöt.
Mindenki iránt legnagyobb könyörületességgel viseltetett.
Jócselekedetekkel halmozta el az embereket.
 
Élete végén súlyos betegségben szenvedett.
A fájdalom, mint sötét felhő érkezett.
Szenvedései során türelemmel viselkedett.
Teste gyönge és erőtlen lett, de áthatotta a Jézusi szeretet.
Megfelelő áhítattal mindenkitől búcsút vett.
1292-ben gyönge és törékeny életét visszaadta a mindenható Istennek.
Élete rövid volt, de sok szeretetet, jóságot osztott a rászorulóknak.
Lelke fényes csillagként, angyalok kíséretével, az egekig szárnyalt.
 
Halála után, szent testéből csodálatos illat áradt.
Megszámlálhatatlan az a sok csodás gyógyulás,
Mely életében és halála után az Ő nevéhez tapadt.
Sírjához beteg emberek százai zarándokoltak.
1690-ben boldoggá avatták.
A XVIII. században Lengyelország és Litvánia védőszentjévé nyilvánították.
 
1999-ben II. János Pál pápa szentté avatta.
A magyar királylány elfoglalta helyét a szentek sorában.
Ilyen volt IV. Béla leánya,
Kinek életét testvéreivel együtt - a világ csodálja.
 
Kovácsné Tóth Klára