Hírek

Árpád napja - Március 31.

398Megtekintés

Árpád vezér

Az első magyar uralkodó dinasztia őse.
850-ben született, Álmos fejedelem gyermeke.
Bölcs gondolkozású, kiváló vitéz, uralomra termett.
Erős, bátor, becsületes.
Nagy tiszteletnek örvendett.
Amikor Álmos kiöregedett, a magyarok őt tették meg vezérüknek.
A 895-ös honfoglalást Árpád nevéhez kötik,
Bár nem egészen úgy történt, ahogy a történelemkönyvek tükrözik.
Ő már két és fél millió magyarral a Kárpát-medencében élt,
Mikor eldöntötte, hogy visszamegy Ázsiába,
Összegyűjti és idevezérli az ott szétszóródott magyar testvéreit.
Szkíta szokás szerint a törzsfők a vérszerződést megkötik.
Ez a jelentős esemény ősi rítus szerint történik.
Örök és felbonthatatlan testvériség születik.
Hűségüket esküvel megpecsételik.
895-ben Árpád vezetésével a nyolc ezres fős csapat átjött Verecke hágóin.
Hazatértek őseink földjére, Attila örökségébe.
Az itt élő magyarok nagy örömére.
 

Árpád vezér szobra
 Árpád vezér szobra – Budapest, Hősök tere

Árpád hazát, állandó hazát teremtett népének.
Meghódoltak, beolvadtak, szívesen keveredtek soraiba
Az itt élő idegen nemzetek.
Látták jobb lesz az életük a régihez képest.
Árpád kitűzte maga elé a célt: biztosítani nemzete békéjét.
A Csepel szigeten volt a palotája. Itt tartotta kincseit, itt élte élete nagy részét.
Államalkotásra termett volt ez a nép.
Egy kézben volt a vezetés,
De a törzsfők együtt beszélték meg a nemzet dolgait.
Finom lelkűek voltak az emberek.
Az erősebb segítette a gyengébbet.
Tisztelték az idősebbeket.
Művelték a földet.
Vadásztak, halásztak, háziállatokat tartottak.
Árpád megkedveltette népével ezt a földet.
Szívüket idekötötte, minden ember hazájának érezte.
Életével maradandót alkotott.
Utódai mi vagyunk,
Szép hazánkra, dicső elődeinkre büszkék vagyunk.

Kovácsné Tóth Klára