Hírek

Búcsúzunk Hegedűs Marikától

5562Megtekintés
Hegedűs Mária 2020-banAki a szellemvilágba hazaérkezik, azt boldogan üdvözölik az Égiek és a régi eltávozott ismerősök. Az emelkedett lelkek számára a Föld a család, a Szellemvilág a nagycsalád. A távozó szeretetteljes lénye nem csupán a földi rokonokhoz, barátokhoz és ismerősökhöz kötődik, hanem égi szellemcsaládjához is.

Nem a lényünk, csupán testünk az, ami a földön születik, majdan elenyészik. Fejlődésünk része a folyamatos újbóli leszületés.
 
Szomorúak vagyunk, mert már nem láthatjuk az általunk nagyon szeretett Marikát, ám csodálatos lényének megkönnyebbülést hozott a test letétele.

A szelleme elhagyta, amikor úgy érezte, hogy a teste, a lelkének fájdalmas lakhelyévé vált. Megérkezett abba a tiszta szellemi világba, ahol nincsenek bántások és illúziók. Földi távozása után nem időzött a köztes létben. Tudta, amikor eljön az ideje, a léleknek el kell távoznia a testből. Kérte Jézus Urunkat: bocsássa meg minden esetleges vétkét, amit elkövetett és adja meg neki azt a kegyelmet, hogy bárhová kerül is, Jézus híveinek szövetségese lehessen. Szellemének távozásakor letette mindazt, ami bánatához és félelmeihez vezetett. Kegyelem volt számára, élete utolsó időszakában nem voltak testi fájdalmai.

Érthető, hogy emberi létünkben fájdalommal reagálunk szeretteink elvesztésére. Ennek feldolgozását segítik a reményteljes szellemi üzenetek, amelyeket nagy médiumok és költők tolmácsolnak felénk.

„Ne nézzetek rám borzalommal, ha meghalok
az a halott a koporsóban nem én vagyok.
Csak hamu az, elomló televény.
A láng eltűnt. A láng – az voltam én.
Sorsomnak gyászán se könnyezzetek,
s ne mondja a pap: „Íme, porba hullt!”
Sirassátok az árva gyermeket,
s ne a rabot, aki megszabadult.
S mikor a szónok a sírnál beszél,
és végül kiált: „Hát Isten veled!”
Ne le a sírba integessen nékem,
fölfelé nyújtson búcsúzó kezet!”
/Gárdonyi Géza/

A világon a második legrosszabb érzés, ha meghal, akit szeretünk. Az első legrosszabb, ha engedjük úgy fájni, hogy mi is meghaljunk belül. A halál nem semmisíti meg az életet, csak átváltoztatja. Hegedüs Mária kedvelte Shakespeare-t. Legyen hát égi útravalója éppen tőle.

Hegedűs Mária - Hollóval - Hortobágy - 2019
„Ha élni vágyom: csak halált lelek.
Ha halni vágyom: életet… Legyen hát!”
A szellemi öntudat, isteni életút, melyet elérve az ember megtéveszthetetlenné válik. Így érkezett meg Hegedüs Mária Isten birodalmába, kinek vezérlő gondolata:    
Elég volt a kesergésből, az csak a múlt fájdalma, egy új világot építünk.”

Hegedűs Mária 2021-ben
Augusztus 11. Hunyadi Nándor János testi halálának és fénnyé válásának napja, amit Jézus Urunk színeváltozásának ünnepeként vezették be az ünneprendbe. Ahogy ekkor ezt megfogalmazták: „Lett halálon is úr, s látta meg élve a mennyt.” Marika ezt a misztikus napot választotta az átlényegülésre. Jézus Urunk és Hunyadi szelleme együtt kísérte fel Őt az áldozatos munkájával kiérdemelt szellemi szintjére.

Akinek nincs örök élet tudata, az életében félig halott.
Kinek van szellemi öntudata, annak szelleme örökké él.
 
Drága Marika, a szeretetünk övez minden földi és égi régióban!
 
Kovács-Magyar András és Ildikó, velük együtt a Szellemtestvéreid

Hegedűs Mária - Szurdokpüspőki 2020.
Drága Marikám!
 
Megdöbbenve, szomorúan állok Rád gondolva
Szemembe könnyeket csalva.
Hihetetlen, hogy többé nem láthatlak mosolyogva.
Nem hallhatom kedves szavaidat
Sok jótanácsot adva.
Vendégeidet szellemelengedés után
Megkönnyebbülve útra bocsájtva.
Felejthetetlen az a sok-sok jótett,
Amivel az emberek tiszteletét,
Ragaszkodó szeretetét megnyerted.
 
Életedben jó szíved vezérelt.
Híres volt figyelmességed.
Segíteni akaró kedved.
Mindenütt ott voltál, ahol segíteni kellett.
Rád mindig mindenben számítani lehetett.
Olyan voltál, mint egy csillag!
Ragyogtál és utat mutattál!
Sokaknak például szolgáltál.
Felnéztek Rád az emberek.
Tiszteltek, sokra becsültek, nagyon szerettek.
 
Szomorúan búcsúzunk most Tőled.
Különösen így, hogy nem láthatunk többé Téged.
Csak az hal meg, akit elfelednek.
Akinek emléke a szívünkben él,
Az velünk marad örökké.
 
Te jó voltál! Ezért szerettünk.
Szeretni fogunk, míg élünk.
 
Az úton megyünk tovább nélküled.
Hiányozni fogsz nagyon,
De velünk lesz emléked.
Nélküled szegényebb lesz az életünk,
De gondolatban sokszor Veled leszünk.
 
Marikám!
Téged várt ott fenn egy ország!
Ahová csak a jók jutnak be.
Pihenj meg!
Következő életben itt a Földön
Kedves ismerőseid
Várnak vissza Téged!

Kovácsné Tóth Klára 

Hegedűs Mária - Nagymegyer, Mátyás király tölgyfájánál, 2012. május 1.
Hegedűs Mária - Nagymegyer, Mátyás király tölgyfájánál, 2012. május 1.
 
Hegedűs Mária - Tata, Öreg-tó, Keresztelő Szent János szobránál, 2021.09.24.Hegedűs Mária - Tata, Öreg-tó, Keresztelő Szent János szobránál, 2021.09.24.

Hegedűs Mária - Nagymegyer, Corvin szobornál, 2015.09.24.
Hegedűs Mária - Nagymegyer, Corvin szobornál, 2015.06.01.

Hegedűs Mária - Nagymegyer, Mátyás király emlékpad 2015.
Hegedűs Mária - Nagymegyer, Mátyás király emlékpad 2015.06.01.

Hegedűs Mária - Nagymegyer, Mátyás király tölgyfája, 2021.09.24.
Hegedűs Mária - Nagymegyer, Mátyás király tölgyfájánál, 2021.09.24.


Hegedűs Mária - Mátyás király szobránál, 2018.
Hegedűs Mária - Mátyás király szobránál, 2018.