Hírek

Ferenc pápa a legutolsó Szent Péter trónusán

1354Megtekintés
A hírt megelőzte Kovács-Magyar András: Templomos Lovagokról szóló előadássorozata, melyet megtekinthetnek a Mitológiai háttér menüpontban.

Ferenc pápa a legutolsó Szent Péter trónusán - legalábbis ezt állítja a 12. század első felében ténykedett ír püspök, Szent Malakiás. A neve talán kevésbé ismert, mint négyszáz évvel későbbi jövendőmondó utódjáé, Nostradamusé, de próféciái – amelyek a jövő egyházfejedelmeire vonatkoznak – legalább annyira érdekesek és ellentmondásosak, mint a nagyhírű francia látnokéi. 
Szent Malakiás próféciája szerint a jelenlegi pápa, Ferenc lesz az utolsó egyházfejedelem
Szent Malakiás próféciája szerint a jelenlegi pápa,
Ferenc lesz az utolsó egyházfejedelem
Kép forrása: Imagine Pics

A római anyaszentegyház Nostradamusa
 
A 16. század derekán ténykedett, pestisdoktorból lett híres látnok, Michel de Nostredame, közismert nevén Nostradamus mellett talán kevésbé ismert egy másik „jövőbelátó”, a 12. században élt írországi érsek, Szent Malakiás munkássága.

Malakiás – a templomos kapcsolatai miatt is híres Szent Bernát krónikája szerint – Maelmhaedhoc keresztnéven, az O’Morgain család sarjaként 1094-ben látta meg a napvilágot az írországi Armagh városában. (A kimondhatatlan kelta keresztnév latinosított formája a Malakiás.) Malakiás gyors egyházi karriert futott be, hiszen alig 38 évesen már szülővárosa érseke lett.

Szent Malakiás
Szent Malakiás
Forrás: Wikimedia Commons

1139-ben a szentszék Írország pápai legátusává nevezte ki.
II. Ince pápa ugyanúgy bizalmába fogadta az ambiciózus ír püspököt, mint a ciszterci rend megalapítója, Clairvaux-i (Szent) Bernát. A kortársak szerint Malakiásnak a francia szerzetesrend alapítójánál, Észak-Franciaországban tett látogatásai után támadtak látomásai.
 
zent Bernát látomása Fra Bartolomeo festményén
Szent Bernát látomása Fra Bartolomeo festményén. A hagyomány szerint
Malakiásnak Szent Bernáttal történt találkozói után támadtak látomásai
Forrás: Wikimedia Commons
 
Szent Bernáttal sok mindenről beszélgethettek, köztük a templomosokról és a Szent Grálról is. (Bernát szoros kapcsolatban állt a titokzatos renddel, hiszen ő fogalmazta meg a templomosok „alkotmányát”, valamint André de Montbard apai ágról származó rokona volt egyike annak a kilenc francia nemesnek, akik 1117-ben Jeruzsálemben megalapították „Krisztus Szegény Lovagjainak” rendjét.)
 
Több száz évig elfeledve porosodtak a próféciák

Már életében több csodatételt tulajdonítottak a puritán életű ír püspöknek, de az 1190-ben II. Kelemen pápa által szentté avatott Malakiás kétségkívül profetikus, látnoki képességei miatt vált igazán ismertté az utókor előtt.
 
4_NOSTRADAMUS
Malakiás allegorikus jövendölései a kultúrtörténet leghíresebb látnoka, Michel de Nostredame vagy ismertebb nevén Nostradamus próféciáihoz hasonlóan értelmezésre szorulnak - Forrás: Youtube
 
Néhány híres jövendölése közül különösen érdekes a saját halála napjára vonatkozó beteljesedett jóslat, de azt is pontosan megjósolta, hogy hazáját, Írországot Anglia elfoglalja, ahonnan hét és fél évszázadig nem is fog távozni.
 
5_SZENT_MALAKIAS_JOSLATA
Szent Malakiás azt is megjósolta, hogy hazáját,
Írországot hét és fél évszázadra megszállják az angolok - Forrás: Redit
 
Írországot 1171-ben annektálta az angol korona, és az ország csak 1922-ben nyerte el függetlenségét.
 
Leghíresebb és legmeghökkentőbb jövendölése a jövő pápáira vonatkozik.
Malakiás szerint 1143-tól, II. Celesztin pápa trónra lépésétől számítva összesen 112 egyházfejedelme lesz a római anyaszentegyháznak.
 
Szent Malakiás próféciáinak első német nyomtatott kiadása 1680-ból
Szent Malakiás próféciáinak első német nyomtatott kiadása 1680-ból
Forrás: Origo/Dudás Szabolcs
 
Malakiás a jövő pápáit rövid, gyakran allegorikus mondatokkal ábrázolja a próféciáiban, amelyből az illető pápa nevére vagy származására, illetve különleges tettére lehet következtetni a jóslatok értelmezői szerint.
 
Pápaválasztó konklávé a Sixtus-kápolnában
Pápaválasztó konklávé a Sixtus-kápolnában
Forrás: Orbis Catholic

Nostradamus híres, nyomtatásban először 1555-ban megjelent Centuriái-hoz hasonlóan, Malakiás szimbólumokban bővelkedő feljegyzéseit is sokféleképpen lehet értelmezni. A pápai próféciákat a legnagyobb valószínűséggel első római útján, 1139 és 1140 között jegyezte le.
 
Pápaválasztó konklávé a Sixtus-kápolnában
II. Ince pápa, akinek Malakiás átadta a próféciák kéziratát
Forrás: Wikimedia Commons
 
Malakiás érsek a kéziratot II. Incének adományozta, aki lepecsételve,
titkos iratként helyeztette el a Szentszék levéltárában.

Vatikán, Bernini oszlopsora, háttérben a Szent Péter-bazilikávalVatikán, Bernini oszlopsora, háttérben a Szent Péter-bazilikával
Forrás: Elter Károly
 
Néhány kutató úgy értelmezi a vatikáni archívumból a 16. század végén előkerült feljegyzéseket, hogy nemcsak az elmúlt évszázadok, hanem a közelmúlt több híres pápáját is azonosítani lehet Szent Malakiás jövendöléséből.
 
A próféciák első oldala, az 1680-as német kiadásban
A próféciák első oldala, az 1680-as német kiadásban
Forrás: Origo/Dudás Szabolcs
 
A „De summis pontificibus a vita sua tempora futuris temporibus secuturis” című kéziratot Arnold de Wyon bencés szerzetes fedezte fel a vatikáni levéltárban, 1590-ben. A próféciák 1595-ben jelentek meg először nyomtatásban, a kéziratot felfedező szerzetes Lignum vitae (Az élet fája) című művének mellékleteként.

Alba ökre és a Tiberis menti kastély
 
Szent Malakiás jövendöléseiben az első pápát az „Ex castro Tiberis”, azaz a „Tiberis kastélyból való” szófordulat jelzi. Az 1143-ban trónra lépett II. Celesztin pápa a Tiberis menti Citta di Castello városkából származott, és a castello szó magyarul kastélyt jelent. A szent jövendöléseiben 17-ként megjelölt egyházfejedelmet „Leo Sabinus” névvel illeti.

Szent Malakiás jóslatai sorában az 1143-ban pápává választott II. Celesztin
Szent Malakiás jóslatai sorában az 1143-ban pápává választott II. Celesztin az első,
akit még 111 egyházfejedelem követ - Forrás: Catholic News
 
A tatárjárás évében, 1241-ben trónra lépett, és a pápák sorában 179. egyházfő, IV. Celesztin megválasztása előtt Sabino püspöke volt, akinek címerpajzsában egy bástyát tartó oroszlán látható. A jóslatokban 55.-ként megjelölt pápát „Bos Albanus in porta” (Alba ökre a kapuban) rövid mondattal jellemzi Malakiás.  
 
VI. (Borgia) Sándor pápa,
A Vatikánban ágyasokat és cseppet sem a hely szelleméhez méltó
dorbézolásokat tartó VI. (Borgia) Sándor pápa, "Alba ökre" - Forrás: Wikimedia Commons
 
A Vatikánban szeretőket tartó, hírhedt életvitelű Borgia, az 1492-ben trónra lépett VI. Sándor megválasztása előtt Albano és Porta püspöke volt, a pápai címerpajzs bal oldali osztatában pedig egy ökör képe látható. Egyes szkeptikus vélekedések szerint az 1590-ben megtalált kézirat akár hamisítvány is lehet, illetve utólag belehamisíthattak olyan könnyen azonosítható metaforákat, amelyek ismert pápákhoz köthetők.

A pápai próféciák évszázadokig a vatikáni archívum mélyén hevertek elfeledve
A pápai próféciák évszázadokig a vatikáni archívum mélyén hevertek elfeledve
Forrás: Catolhic News
 
Ezzel a tetszőleges gondolatmenettel csak egyetlen probléma adódik; az 1595-ös első nyomtatott szöveg után több kiadást is megért próféciákban nincs semmiféle változás, márpedig Malakiás jóslatai között szép számban szerepelnek a 16. század vége után uralkodott egyházfejedelmek metaforái, beleértve a közelmúlt pápáit is.
 
Megjósolta az ateista korszak első pápáját?
 
Vegyük például a sorrendben 104. pápát, akit „Religio depopulata”, „Elnéptelenedett vallás” címszóval jelöl a prófécia. Az egyházfők között – II. Celesztintől számítva - XV. Benedek volt a 104. pápa.
 
XV. Benedek az első világháború idején ült Szent Péter trónusán
XV. Benedek, az első világháború, a forradalmak
és az ateizmus térhódítása idején ült Szent Péter trónusán
Forrás: Wikimedia Commons
 
Uralkodásának idejére (1914–1922) esett az első világháború, a bolsevik forradalom és a régi világrend szétesése, az ateizmus térhódítása. A 107. egyházfőt Malakiás „Pastor i nauta”, „Pásztor és tengerész” néven említi jövendölésében.
 
XXIII. Jánost a „tengerészek városa”, Velence bíboros-érsekeként választották meg pápának, 1958-ban.

Az egyháztörténet egyik legnépszerűbb pápája, a szentté nyilvánított XXIII. János pápa
Az egyháztörténet egyik legnépszerűbb pápája,
a szentté nyilvánított XXIII. János portréfotója, 1959-ből
Forrás: Wikimedia Commons
 
XXIII. János regnálása alatt (1958–1963) hívták össze a II. vatikáni zsinatot, a reformáció kora, pontosabban az 1545-ös tridenti zsinat óta legjelentősebbnek tekinthető egyházi pasztorális tanácskozást is.
 
János Pálok a fogyó nap és hold jegyében
 
A mindössze egy hónapig uralkodó és a mai napig rejtélyes, hirtelen halála miatt a konteós irodalomban is népszerű, 1978-ban trónra lépett I. János Pál Malakiás egyházfejedelmi sorrendjében a 109. pápa, akit a „De meditate lunae” - a félholdtól való – metaforával jelöl.
 
I. János Pálnak ugyancsak érdekes kapcsolata volt ezüstös égi kísérőnkkel.

A mindössze 33 napi uralkodás után rejtélyes körülmények között elhunyt I. János Pál pápa
A mindössze 33 napi uralkodás után rejtélyes körülmények között
elhunyt I. János Pál pápa - Forrás: Wikimedia Commons
 
Pápává választásának napján, 1978. augusztus 28-án ugyanúgy félhold (negyed) fázisában állt a hold, mint 1978. szeptember 28-án bekövetkezett hirtelen halálakor.
 
A pápai lakosztály a Vatikánban - Forrás: Elter Károly
A pápai lakosztály a Vatikánban - Forrás: Elter Károly
 
Az 1912. október 17-én született későbbi pápa szülővárosa, Forno di Canale pedig Belluno, azaz „szép hold” megyében fekszik.
 
II. János Pál megszületése és halála napján is napfogyatkozás volt
II. János Pál megszületése és halála napján is napfogyatkozás volt
Forrás: Eric Draper
 
Az elmúlt évtizedek kétségtelenül legnagyobb hatású egyházi vezetője a lengyel származású II. János Pál volt. Malakiás a 110. egyházfejedelmet „De labore Solis”, „a nap vajúdása” néven említi.

A tavaly szentté avatott II. János Pál pápa síremléke a vatkáni Grottóban, az egyházfők temetkezési helyén
A tavaly szentté avatott II. János Pál pápa síremléke a vatkáni Grottóban,
az egyházfők temetkezési helyén - Forrás: Wikimedia Commons

A rómaiak ezt a latin kifejezést használták a napfogyatkozásra.
Amikor - az időközben szentté avatott - Karol Wojtyla 1920. május 18-án megszületett, ugyanúgy napfogyatkozás volt, mint 2005. április 2-án bekövetkezett halála napján.
 
Ratzinger és az „olajfa dicsősége”
 
Az őt követő német származású XVI. Benedek a római katolikus egyház 111. pápája a jóslat sorrendjében. Malakiás próféciájában az utolsó előtti pápát „Gloria olivae”, „az olajfa dicsősége” néven említi meg.

XVI. Benedek, a 111. pápa
XVI. Benedek, a 111. pápa esetében sokáig értelmezhetetlen volt
"az olajfa dicsősége" megjelölés - Kép forrása: Wikimedia Commons
 
Joseph Ratzinger mint a katolikus egyház feje 
2009-es szentföldi zarándoklata alatt megpillantott egy idős olajfát, majd kísérőihez fordulva elmondta, hogy milyen szívesen látna egy hasonló pompás növényt a vatikáni kertjében is.

XVI. Benedek volt az utolsó előtti pápa Szent Malakiás jövendölése szerint
A pápaság történetében szokatlan módon lemondott XVI. Benedek
volt az utolsó előtti pápa Szent Malakiás jövendölése szerint
Kép forrása: Orbis Catholica
 
2011. október 27-én XVI. Benedek egy több száz éves olajfát kapott ajándékba az izraeli kormánytól. Benjamin Netanjahu miniszterelnök kísérőlevele szerint az ajándékba adott olajfa a népek és a vallások közti békesség szimbóluma.
 
A hét domb városának utolsó egyházfejedelme
 
Malakiás szerint a 112. pápa egyházfejedelemsége alatt jön el a világvége. Ebben a sorrendben a jelenleg regnáló és 2013. március 13-án megválasztott Ferenc lenne a legutolsó pápa.

A prófécia alapján Ferenc az utolsó pápa
A prófécia alapján Ferenc az utolsó pápa
Kép forrása: The Christian Observer
 
Szent Malakiás – eltérően az ezt megelőző 111 egyházfőtől – az utolsó pápáról bővebben és a következők szerint ír a próféciák 23. oldalán:

In persecutione extrema sacrae Romanae Ecclesiae siae sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves inmultis tribulationibus; quibus transactis Civitas Septi collis diruetur, & Judex tremendus judicabit Populum.”
 
Az utolsó pápa,
Szent Malakiás jövendölése szerint az utolsó pápa, "Petrus Romanus"
idején hatalmas katasztrófa éri a hét domb városát, Rómát és az egész keresztény világot
Kép forrása: Imagine Pics
 
Azaz magyarra fordítva: „A végső üldöztetés idején a Szent Római Egyházban Petrus Romanus (Római Péter, a szerk.) fog uralkodni, aki nagy szenvedések között fogja terelni nyáját. Ezután a hét domb városát elpusztítják, és a rettegett bíró megítéli a népét.” A félelmetes jóslat sorait olvasva rögtön az lehet az első kérdés, hogy az Argentínából származó jelenlegi pápának vajon mi köze lehetett egyházfővé választása előtt Rómához, továbbá a születési keresztnevében sem szerepel a Péter.
 
z Argentínából származó Ferenc pápaAz Argentínából származó Ferenc pápa szülei
Rómából származó olasz bevándorlók voltak
Kép forrása: AFP/Eric Thayer
 
Természetesen, a Malakiás-elemzőknek erre is van magyarázatuk. Köztudott, hogy Jorge Mario Bergoglio, egykori Buenos Aires-i érsek, a jelenlegi Ferenc pápa Argentínába kivándorolt olasz szülők gyermeke, a szülei pedig Rómából származnak, így máris megvan a „római szál”. Amikor a konklávé pápának választotta, Assisi Szent Ferenc iránti tisztelete jeléül a szent keresztnevét vette fel egyházfejedelmi névként.


24_FERENC_PAPA_BUENNOS_AIRES_ERSEKE
Buenos Aires egykori érseke megválasztása után Assisi Szent Ferenc
iránti tisztelete jeléül vette fel a Ferenc nevet - Kép forrása: Orbis Catholic

Az egyháztörténet egyik legfigyelemreméltóbb alakjának – aki kicsapongó, italozó életmódjából megtérve lett a ferences rend megalapítója – „civil” neve: Francesco di Pietro di Bernardone, ebben pedig szerepel a Péter (Pietro, a szerk.) név. A kétségkívül szellemes elemzés ellenére sem tűnik azonban valószínűnek, hogy a kétezer éves katolikus egyház történetében Ferenc pápa lesz az utolsó egyházfő.
 
Szent Malakiás Róma és a Vatikán pusztulását vizionálja
Szent Malakiás Róma és a Vatikán pusztulását vizionálja az utolsó pápa uralkodásának idejére
Kép forrása: Youtube
 
Noha a kultúrtörténet a két leghíresebb látnok, Nostradamus és Szent Malakiás próféciáin kívül számos más világvége-jövendölést is ismer, a civilizáció végével kapcsolatos jóslatok eddig még sohasem váltak valóra.


26_APOKALIPSZIS_4_LOVASA
Az apokalipszis négy lovasa.
Az eddigi világvégejóslatok közül egy sem következett be - Forrás: Imagine Pics
 
Ugyanakkor az emberi társadalom napjainkban tapasztalt felgyorsult és sok szempontból válságba került fejlődése, valamint az ezzel összefüggő globális problémák növekvő száma is azt jelzi, hogy a fenntartható jövő valamiféle korszak- vagy még inkább paradigmaváltás nélkül ma már nehezen elképzelhető. Mindez azonban nem a világ végét, hanem egy új, az eddigiektől eltérő világ megszületését jelenti. 
 
Forrás: origo.hu