Kovács - Magyar András

Kovács-Magyar András a szellemvilág hírnöke

1465Megtekintés

Kovács – Magyar András

Olyan megdöbbentő információkat tár elénk a szellemvilágról, amelyeket királyok, misztikusok, klasszikusok, művészek, és a tudományos élet Nobel-díjas tudósai is vallottak, ám a nagyközönség előtt többnyire titokban maradt.

 .

Hogy miért? Kiszámíthatatlannak vélték a következményeit, és egyben tartottak az emberek öntudatra ébredésétől.

 

”A legnagyobb titok: Az igazság” szellemi sugallatokra előkerült tények című új könyvében, elénk tárja az eltitkolt és sok helyen eltorzított valóságot. Megmutatja azt a szellemi utat, amely lámpásként ad irányt a XXI. század emberének.

 

Tudományos felismerésekről szól, a létközben rekedt szellemekkel kapcsolatosan.

 

Egy újszerű, váratlan nézőpontból ismerteti a bennünk és a világban történő jelenségeket.

 

Korábban is találkoztunk történelmi torzításokkal, de a Templomos Lovagok legyilkolását követően mindez arcátlanul nagy méreteket öltött a XII. században. Sötét középkor bélyeget kapta ez az időszak. Az -izmusok, filozófiák, vallások, tudomány, jog, majd az ipari forradalom is kiszolgálójává vált az emberiség lelki- és szellemi elsötétítésének. Az igazság megszűnt jogi kategóriaként létezni. Eltérítették az embert a spirituális, szellemi öntudatától. A tömegek felé árasztott hazugságok következtében csorbultak az igaz emberi értékek.

 

Az emberiség fantasztikus szintre jutott a technikai vívmányokat illetően, ám helytelenül az ember lelki- és szellemi fejlettsége helyett a technika által elért eredményekkel kezdte azonosítani magát.

 

A LEGNAGYOBB TITOK: AZ IGAZSÁGAlbert Einstein nézeteit akkor ismerték el, miután a tudomány köztudottá merte tenni, hogy a fény is kettős természetű: hol anyag, hol energia. A materializmus anyagról felállított téziseit zúzták rommá ezzel. Az anyag valójában az energia-, a fény egy besűrűsödött formája, ekképpen az ember is.

 

S aki megreked az anyagi világ tudatának szintjén, az képtelen lesz tudatváltásra, emelkedésre.

 

Buddha, Jézus és más nagy misztikusok, mindezt láthatták előre, amikor így fogalmaztak: „Aki testtől való az test, aki lélektől való az lélek.” „Nem test szerint járok, hanem szellem szerint.” A szent könyveket, Védákat, Bibliát, Koránt…, mind szellemlények üzenték meg médiumokon, prófétákon keresztül.

 

Akik másokra bízzák az életük feletti felelősségvállalást: orvostól, paptól, testi-, lelki gyógyulásukat, mentális rabságukból való felszabadulásukat, és nem saját érett személyiségüktől, életvitelüktől, egy eltorzult életfilozófia rabjai maradnak, akiknek az életét a másoktól való függés határozza meg.

 

Az ember kvantumfizikai értelemben egy csodálatos hullámmező. Megdöbbentő mennyiségű mintája és struktúrája létezik egy-egy teremtménynek, azonban egy személy energiamintája olyan egyedi, mint az ujjlenyomata.

 

Öntudatra ébredés:

 

 

Az érzékelt és felismert, azonosított mezők alapján, pontos leírást lehet adni a vizsgált személyek: energetikai állapotáról, gyengeségeiről, erősségéről, kapcsolatainak minőségéről, igényeiről, érzelmeiről, pszichológiai-, lelki- és spirituális szellemi létük egészségéről.

 

A Matrix Drops computerek el tudnak igazodni az emberek energiamezőiben. Képes felismerni a kezelhető és látszólag kezelhetetlen tulajdonságaikat, illetve gyengeségeiket.Amennyiben egy hozzánk forduló személy azzal a szándékkal keres meg bennünket, hogy változtatni szeretne eddigi felfogásán, az élethez való hozzáállásán, e szándékában útmutatásunkkal segítségére tudunk lenni. Tanácsadó irodáink és szellemi iskolám kapui szintén nyitva álnak az érdeklődők előtt.

 

Módszereink és tapasztalataink túlmutatnak számtalan, tudományosnak vélt ismereten. Felméréseink megváltoztatják, az emberi természetről, a kultúráról, vallásról, történelemről, és a valóságról kialakított dogmákat. Egy új önfelfedezési kaland mindez.

 

- Miért ellenálló a tudomány és a vallás a természetfelettivel szemben?

 

Mert az emberek, köztük a tudósok és a papok sem objektívek, függenek a hitüktől, mint a drogosok a narkotikumoktól. Ha valaki megpróbálja elvenni az alkoholistától az italt, a dohányostól a cigarettát, a drogostól a narkotikumot, a hívőtől a megrögzöttsége dogmatikus részeit, megtapasztalhatja, milyen nagy ellenállással találja szemben magát. Azonban a lelke mélyén minden függőségben szenvedő bevallja: sajátos helyzete a gyengeségének köszönhető.

 

A materialista tudomány évszázadokon keresztül tagadta a természetfeletti létét, és ezt a függőségét pedig nem fogja könnyen feladni.

 

- Mit ígér annak, aki fontolóra vesz néhány dolgot, amelyet az Ön előadásán hall?

 

Számára még az is megváltozhat, ahogy önmagára és a világra tekint. Hosszú távon veszélyesebb ragaszkodni a megrögzöttségeinkhez, mint szembenézni a jelenlegi valósággal.

 

Ha nem válunk újra olyanná, mint a gyermek, ha nem tudunk ártatlanul rácsodálkozni a kvantumfizika adta felismerésekre, nem tudunk belépni a XXI. század által nyújtotta varázslatos szellemi kapun.

  

Öntudatra ébredés

A világegyetemet parányi atomok alkotják, melyeket a szimpátia tart össze.
Azonos lelkiség, azonos szinkronicitás. Ezt a 12. század alkimistái és tudósai már tudták.

 

Tudjuk, hogy minden egyes sejtünkben megtalálható a rólunk fellelhető összes információ. Egyetlen atomunkban ott van minden tudásunk. Már egy sejtből elő tudtak állítani egy bárányt, egy állatot, mert egy sejtjében, egy atomjában ott van minden, ami rá jellemző. Azok az atomok, összetevők, elemek, amelyek szimpatizálnak velünk, a szellemünknek odaadják magukat és ezekből az atomokból lesznek a szerveink. Az emberek is a szimpátia alapján választják ki barátaikat. Az élet nagy körforgásában a szimpátia tartja össze az embereket.

 

Mi történik, amikor az ember az ő általa elhatározott életútról letér, és más irányba indul? Mit fognak csinálni a szerveiben lévő atomok? Látják, hogy az ember nem azon az életúton halad, amit elhatározott, amihez ők társultak és szimpátiát éreztek. Bizonyos atomok azt mondják, hogy ők nem mennek erre tovább, kiszállnak, elhagyják a lényét. Lesznek mások, akik azt mondják majd, hogy én örömmel beszállok helyettük. De ezek az atomok már nem a régi programot hajtják végre, nem a régi irányt tűzik ki célul, nem az egészséget szolgálják, hanem mást. De, ha a jelekre az ember visszatér a régi irányához, amit születésekor eltervezett, akkor visszatérnek a régi elemek és újra egészséges lehet.

 

A világmindenséget annak idején az Öreg Isten a szimpátia elvén hangolta össze. Hagyta a jót és hagyta a rosszat, hagyta a fényt és hagyta a sötétséget. Tudta, hogy a fény majd a fénnyel, a sötétség a sötétséggel fog szimpatizálni. Hagyta a sötétet, mert a fény igazán csak a sötéthez képest tudja, hogy ő fény. Aztán a teremtésben történt egy különös dolog. A világos már nemcsak a világosét akarta, a sötét nemcsak a sötétséget akarta, hanem a sötétség elirigyelte a világosságtól az ő elveit, az ő teremtéseit. Elirigyelte és elkezdett harcolni érte. Összetűztek ezek az erők. Ami még fájdalmasabb, hogy sok jó teremtmény elirigyelte a rosszat és elkezdett magában irigységet, gyűlöletet, haragot, féltékenységet hordozni. Sok jó is a rossz tulajdonságaival ruházta fel saját magát. Egymás ellen kezdett dolgozni a két erő, addig csak egymás mellett létezett. A szellemcsaládok külön helyezkedtek el földrajzilag is. Egy idő után elkezdtek ezek a szellemcsaládok egymással kereszteződni, úgy a testiségük, lelkiségük, mint a szellemiségük. Ebben a megzavarodott világban bizony nem könnyű a tisztánlátás.

 

A sötét a sötét oldal teremtménye. Butácskább, mint a fény és soha nem tud újat kitalálni, mindig csak másol. A sötét észrevette azt is, hogyha a fény gyermekeit saját szolgálatába állítja, tollaikkal könnyen tud dicsőséget szerezni magának. A Nobel-díjasok között is vannak olyanok, akik egész más tudásával szerezték meg saját maguk dicsőségét. Sok ember egy titulusért éveket, évtizedeket tanul. Milyen különös, hogy az ember lelkiségéért sem időt, sem más áldozatot nem nagyon hajlandó tenni. Mindenki vágyik a szép, boldog életre, a lelki nyugalomra, a szellemi békességre, de tenni nem tesznek érte. Úgy gondolják, hogy az majd magától jön. Minden kincsért, amit megszerezhetünk, nagyon sokat kell dolgozni.

 

Ha valakinek valami szimpatikus, egy új tulajdonságkört fel tud venni, magáévá tud tenni, ha azt jól megtanulja és begyakorolja. Ugyanakkor, ha idejét múltnak látsz egy bizonyos tulajdonságot, egy holografikus viselkedési módot, ismerd föl, mosolyogd ki és lépj ki belőle. Egyébként azt a tulajdonságot, amit föl nem ismersz, életed végéig fogod hordozni. Ahhoz, hogy valaki fölismerjen önmagában egy nemkívánatos tulajdonságot, öntudatra kell ébredni. Amíg öntudatlan az ember, minden történik ugyan úgy, mint addig. Az öntudatlanság olyan, mint az álom, alszik az ember. Az öntudatossághoz széleskörű filozófiai, tudományos, művészeti ismeretekre van szükség.

 

A 12. század alkimistái, mágusai, tudósai mind kvantumfizikusok voltak. A 12. században ezt a tudós társaságot, a Templomos lovagokat, az akkori papok hallgattatták el. A 12. század után minden abba az irányba indult el, hogy ok-okozati összefüggéseket bizonyítsanak. Csak arról beszélhettek, amit kézzel foghatóan tudtak bizonyítani. Megtagadták a lelkiséget, és a szellemiséget. Megtagadtak minden olyat, ami az ember spiritualitásából jött. Elvették az embertől a spirituális énjét. A papok kijelentették, hogy az emberek meghalnak, holott az embereknek csak a teste hallhat meg, a szelleme soha.

 

Az emberek, amikor történik velük valami, sokszor sorscsapásnak tekintik, holott minden jócselekedet, amit az ember tesz odafönt, feljegyeztetik és minden gonoszság, amit itt a Földön tesz, odafent följegyeztetik, de nemcsak amit tesz, amit gondol, az is. Vannak szerencsés emberek. A görögök még istenképet is alkottak meg erre a dologra, Fortuna istenét, akinek ölébe hullik folyamatosan a szerencse. Ezek az emberek olyan jókat tettek életeiken keresztül és most is, hogy ez a sok jó visszaszáll rájuk.

 

Azoknak, akiknek nem igazán megy jól az élete, még szerencsétlennek is mondják magukat, vajon mitől szerencsétlenek? Mert olyanok a cselekedeteik és a gondolataik. Ha az ember ennek a tudatára ébred és elkezdi másképpen élni az életét, másképpen irányítani a gondolatait, az érzéseit, tudatosan, öntudatosan, akkor őt is Fortuna isten meglátogatja és szerencséssé válik. Fordítva nem képzelhető el. A Jóisten senkit nem tud meglátogatni addig, amíg az ember meg nem nyílik az ő befogadására.

 

Az emberekkel föl kell ismertetni saját céljaikat és saját értékeiket. Nagyon sok ember önmagával sincs tisztába. Az öntudatlan ember úgy hiszi, hogy minden úgy van jól, ahogy ő gondolja, ahogy ő tudja. Az öntudatlan ember azt várja, hogy a világ alkalmazkodjon hozzá.

 

Egy öntudatos ember beilleszkedik a világba. Egy öntudatos ember nem várja, hogy a világ alkalmazkodjon hozzá. Egy öntudatos ember alkalmazkodik a világhoz. Egy öntudatos ember azt szeretné, hogy az emberek ne aludjanak, hanem keljenek föl és illeszkedjenek be a világba. Sok öntudatlan ember azért akarja, hogy a világ alkalmazkodjon hozzá, mert ő nem akar alkalmazkodni a világhoz.  

 

Ebookról letölthető: Szellemi sugallatra született mű
Kovács - Magyar András: A legnagyobb titok: az igazság című könyve ebook formában is megvásárolható. Kattintson az alábbi hivatkozásra: konyvaruhaz.info


Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:

Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A I. emelet
Térkép – kattintson ide

 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com