Kovács - Magyar András

Kovács-Magyar András - Az én vallásom a szerelem vallása

1747Megtekintés
Kovács-Magyar Andrással készített riport az EZO – Élet című magazinban:
Kovács-Magyar András - Csodálatos gyógyulások
Kovács-Magyar Andrásnak eddig négyszázezer ember köszönheti a gyógyulását. A nemzetközileg elismert alternatív, szellemi gyógyító, szaktekintély, és Magyarország első magán gyógyító központjának létrehozója az 1980-as években. Világhírű módszerére, nem csak itthon kíváncsiak az emberek. A perzsa sah családjától kezdve a Guns N’ Roses énekesén át, Yoko Onoig sokan hisznek abban, hogy a szellemgyógyító olyan tudás birtokában van, amely nem sok embernek adatik meg.
 
- Gerinckezelőként vált ismertté, mégis sokkal több annál. Mitől különleges, mitől más az ön által használt módszer?
 
- Húszévnyi gyógyítási tapasztalat után már megfogalmazhatom, munkásságomat átszövi a misztikum, egy csodálatos felső szellemi segítség. Nagyon komoly rendszert sikerült kifejlesztenem, amit több mint tizenöt éve átadok, tanítok. Ez egy különös világ, ahová csak keveseknek adatik meg, hogy belépjenek. Amíg nem vagyunk képesek befogadni a megfoghatatlan, a láthatatlan valóságot, addig az élet adta csodákat sem tudjuk megbecsülni, észrevenni. Volt idő, amikor nem adtam hitelt a szellemidéző embereknek. Egészen addig, amíg kapcsolatba nem kerültem a szellemvilággal. Azóta igyekszem sokakat bevezetni, a megfoghatatlannak tűnő valóságba. Türelmes vagyok a hitetlenekkel szemben, akik még az út elején járnak. Nem felejtem el, milyen nehezen nyíltam meg annak az útnak, amiért ma már az életemet adom. Ma már tudom, ritka kincs, de létező valóság egy-egy hiteles médium. A baj nem velük van, hanem azzal a sokasággal, akik megtévesztik az útkereső, tévelygő embereket.
 
- Földsugárzások, Hartman zónák, földalatti vízerek egészségkárosító hatását, Ön foglalta először rendszerbe, és ma a térképeit használja az egész világ.
 
- Ezek a földsugárzások felelősek a krónikus, hosszantartó betegségekért és a rákos –daganatos betegségek kialakulásáért. Ágyaink jó, földsugárzás-mentes helyre való tételével indulhat meg csak a betegségek gyógyulása. Vannak azonban a földnek pozitív kisugárzásai is, amelyek nagyon ritkák, de szintén behálózzák a földet és gyógyító erővel bírnak. Köztudomású, hogy a betegségeket energia hiányos állapot okozza. A pozitív energiával átitatott helyek pedig segítenek testi-lelki egyensúlyunk helyreállításában, illetve megőrzésében. Ezek a csodálatos energiák beindítják az öngyógyító folyamatokat szervezetünkben, amelyeket táplálni, megerősíteni szükséges időnként.
 
- Úgy gondolom, hogy a legtöbb megmagyarázhatatlan dolog csak akkor tud működni, ha a befogadó részéről megvan az óriási hit is.
 
- Nem lepődöm meg a sok hitetlen embert látva. Néha közelebb van Istenhez egy hitetlen, mint egy dogmatikus hívő. Sokat foglalkozom vallástörténettel, s bizony be kell ismerni, sok a torzítás, az elferdített valóságelem egy-egy vallásgyakorlatban. A hívő azt is elhiszi, amit nem lát, nem tapasztal. A hitetlen kételkedik a láthatatlanban, ők valami megfoghatóra vágynak. Valójában a hívő és a hitetlen, ugyan az a kategória, egy érem két oldala. Láthatatlan dolgokról alkotott vélemény, meggyőződés, személyes tapasztalat nélkül. Velük ellentétben a tudatos ember az, aki teljesen más kategória. Csak azt fogadja el, amit maga is átél, megérez. Korokról, korokra a misztikusok, a szentek, és a templomos lovagok éppen ilyen tudatos emberi nagyságok voltak. Megtapasztalták a szellemvilág erejét, és azon belül a duális Isten erejét. A szellemvilággal való kapcsolatunknak köszönhetően, rég elfeledett korok, hatalmas tudásra tettek szert. Pontosan meg tudták határozni, hová kell építeni a szakrális szentélyeket, katedrálisokat, templomokat. Ezek a gótikus épületek az idők végezetéig jeleket adnak az utókornak.
 
- Bevallom, én sem tudok hinni különleges erőkben, a szellemvilág létezésében, vagyis olyan dolgokban, melyeket nem éltem meg.
 
- Nagyon szeretem a kételkedő embert, hiszen a saját élmény, a megtapasztalás, és nem a hiszékenység útvesztői viszik előre a világot. Nemrégiben egy anyuka járt nálam. A kisfiáról az orvosok teljesen lemondtak, inoperábilisnak nyilvánították.  A diagnózis: nyirokrák volt. A betegség szinte minden belső szervét megtámadta.  Amikor felkerestek, a gyermeknek csupán pár hetet jósoltak orvosai. Az anyukának és a kisfiának, a szellemi segítségem volt az utolsó mentsvára. Szerencsére ők nem adták fel a reményt, és fölkerestek. A kisfiú mára teljesen meggyógyult, gyógyító módszeremnek és szellemi segítségemnek köszönhetően. Mindezt orvosi leletekkel igazolták vissza. Ma már a szülők is tudatosak, átlépték a hit bizonytalanságát és más szemmel látják a körülöttük lévő csodálatos világot, és az ember szellemi lényét is.
 
- A szemléletváltásukhoz a megtapasztalás és hitelesség vezette el őket is.
 
- Az elmúlt húsz év alatt sok kérdés merült fel bennem, melyekre kerestem a választ. Kipróbáltam dolgokat, igyekeztem megbizonyosodni arról, működnek-e vagy sem. Ha nem, akkor elvetettem. Bejártam a kontinenseket, és a világ különböző iskoláiban tanultam, sok tapasztalatot szereztem. A legfelsőbb világgal való kapcsolatomért meg kellett dolgoznom, ki kellett érdemelnem. Olykor én is elbizonytalanodtam, de az ő segítségükkel, támogatásukkal mindig tovább tudtam folytatni az utam.
 
Kovács–Magyar András Spanyolországban
 
- A racionalitás talaján lépkedő, villamosmérnöki diplomával rendelkező ember hogyan, milyen úton jut el addig, hogy a szellemvilággal kommunikáljon?
 
- Megfájdul a gerince. Az állandó fájdalom pedig arra készteti, hogy ő maga is megtanulja azokat a fogásokat, melyek segítségével másokon is segíthet. Később persze rájöttem, hogy a problémák gyökere mindig más és más. Vagyis egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz a módszer eredményesen alkalmazható még akkor sem, ha a fájdalom ugyanarra a területre sugárzik ki. Tanulmányozva a különféle technikákat kifejlesztettem a saját módszerem, amely háromszázhúsz fogásból áll. Ennek köszönhetően nagyon sok gerincsérves beteg elkerülte a műtétet, ami egy jól működő rendszert igazol. A módszer nem titkos, a szellemi iskolámban tanítom az érdeklődőknek, idehaza és külföldön egyaránt. Aztán egy nap a villamosmérnök megtudta, hogy tüdőrákja van. Az orvosok azt mondták, ha megműtenek kettő, ha nem, három hónapom van hátra. Ez a kilencvenes évek elején történt. Mint a legtöbb ember, én sem akartam elhinni, hogy ennyi lett volna az élet, és itt a vége. Nem törődtem bele abba, amit az orvosok tényként közöltek.
 
- Barátkozott a halál gondolatával?
 
- Ilyenkor az ember az okot keresi, és a választ a miértre. Ekkor már tudtam, az ego és a gőg sok betegség forrása lehet. Időben rájöttem, ez is része az útkeresésemnek. Legyőzni az egót. Nem csupán mondani, kifelé mutatni, hanem valóban e szerint élni. Nagyon nehéz feladat, amire az éretlen, tapasztalatlan szellem nem képes.
 
- A varázspálcája tudta a választ az önben megfogalmazódó kérdésekre?
 
- A varázspálca csak igennel és nemmel képes felelni a konkrét kérdésekre. Vagyis el kell jutni addig, amíg valaki megtanul kérdezni, majd ismét több év szükséges, mire a válaszokat értelmezni tudjuk. S később újabb évekbe kerül, hogy a pálcával megtanuljunk mérni, betegségeket diagnosztizálni, és megtaláljuk a bajok forrását. Említette a hitet. A bibliában is szerepel a pálca, mégpedig Márk 6:8. versében. ”És megparancsolá nékik, hogy az útra semmit ne vigyenek egy pálczán kívül;”.
Meggyógyultam, és ma már másokat is meggyógyítok. Az elmúlt évek alatt sokan próbáltak kerékbe törni, de bármi is történt, soha nem tudtak letéríteni az utamról, ami a megvilágosodás felé vezet. Mára a legnagyobb kritikusaim is elismerik a munkámat. Nem egy esetben fordult elő, hogy korábbi bírálóim hozzám fordultak utolsó mentőövként, s módszeremmel, kollégáim segítségével kapták vissza családjuk észségét. Ma már egy nagyon sikeres, általam kiképzett orvosokból, és természetgyógyászokból álló stáb várja a hozzánk forduló embereket. A gyógyító központomban a legkorszerűbb diagnosztikai berendezések is elérhetőek. Az objektív eredmények visszaigazolják módszereink eredményességét, ami megnyugvást ad a gyógyult embereknek. Sok esetben egy papír hitelesebb, mint amikor a beteg maga is érzi, teljesen meggyógyult.
 
- Megvilágosodásról, ezoterikus dolgokról mesél, közben pedig a Bibliából idéz. Sokan azt hihetik, Istenről másképpen vélekedik.
 
- A szüleim egy olyan korban voltak tanárok, amikor szóba sem jöhetett, hogy vallásos életet éljünk. Nem tudtam, mit jelent a hit, és furcsán néztem az út szélén lévő kereszteket, a megfeszített Jézussal. Bevallom, féltem tőle. Kilenc évesen autóbalesetet szenvedtem. Meghaltak mellettem, miközben én halk zenét hallottam, és csodálatos fényben egy női alakot láttam kirajzolódni. Akkor még nem tudtam, hogy Máriát láttam, aki a karjaiba vett, és visszahozott az életbe. Vélhetően tudta, még sok dolgom lesz a földön. A hit, a torzítások miatt egy nagyon bonyolult dologgá vált. Megint csak a templomos lovagokat tudnám példaként említeni, akik nem hittek, hanem pontosan tudták, a szellemvilág létező valóság. Akik pedig hasonlóképpen tudják a szellemvilágot, az életet is másképpen látják.
 
- Hogyan?
 
- Jézushoz hasonlóan, az én duális világképemben is két Isten van. Az egyik a jó, a másik pedig a félelmet keltő. Aki megismeri a jót, a Jóistent, az egyben megismeri a szellemvilág tanításait. Aki a másikat féli, soha nem él szellemi, az-az teljes életet. Félelmében csupán fél életet él. A gőg, a meggyőzöttek meggyőződése, ami sokakat álomban tart és elringat egy életen át. A köznyelvben az terjedt el: féld az Istent! Én azon munkálkodom, amin a példaképeim, a nagy elődeink, hogy a vallások ne szakíthassanak szét embereket, és mindenki a saját szellemén keresztül jusson el Istenhez.
 
- Vannak, akik Önt Táltosként emlegetik.
 
- Egy alkalommal, az Egyesült Államokban élő Paposi professzor keresett fel. Tíz percet kért tőlem, de öt napig maradt. Mielőtt elment, összegzésképpen azt mondta; olyan tudás birtokában vagyok, ami egykor csak a Táltosok számára adatott meg. Hiteles bizonyságok sorát tapasztalta meg gyógyító módszereimben. Akkor még imponált, amit hallottam tőle.
 
- Akkor még imponált… Mi változott azóta?
 
- Ma már minden bizonyságtétel, és szellemi kapcsolat nélkül többen Táltosnak vallják magukat, mint ahányan méltóak lennének rá. Az emberek pedig egy kategóriába sorolhatnak mindannyiunkat. Ami régen rangot jelentett, mára némely esetben közhellyé vált. Ezért a titulusokat elhagyva, leghitelesebben a nevem fémjelzi a munkámat.
 
- De a tudás, a titok a mai napig a birtokában van. Többször említette a templomosokat. Ez a cél, megtalálni az életelixír receptjét? Ezért kutatja őket?
 
- Elsősorban rájöttem, a világ nem számolt azzal, hogy ilyen okosak leszünk, túljárunk a természet eszén, és olyan dolgokat tud majd a kémiai ipar nagymennyiségben előállítani, ami a természetben sehol nem található meg. S mivel nem lelhető fel, ezért a szervezet védekezése sem épül ki vele szemben. Az embert az evolúciója tette naggyá és dönti romba is. Kezdetben egészen jól alakult, egyre több dolgot feltaláltak, ami segítette a civilizáció fejlődését. De mára már elfajult a helyzet, és lassan belehalunk ezekbe az okosságokba. Eszméletre kell térnünk, hogy ismét reneszánszát élhesse a régi korok természetes gyógymódja, az a tudás, amit életelixírnek neveztek az okkultisták.
Másrészt, a sors kegyeltjének érzem magam, mert több nagy szellem van, akiktől folyamatosan tanulok. Mára ennek a hatalmas tudásnak ismerője, tudója lehetek. Segítségükkel olyan helyekre juthattam el, ahol megtudhattam, miként lehet megfiatalítani a biológiai testet. Az ember ugyanis nem csupán hús és vér, hanem szellem is. Az ősöktől kapott tudás birtokában megszületett a program, amelyben több tanítványom részt vett már. Csodálatos eredményekről számoltak be. A gyógyító központomban van egy diagnosztikai készülék, amely kimutatja a programot megelőzően, és utána is, az ember biológiai életkorát. Visszaellenőrzéskor kiderül, hány évet fiatalodott szervezetünk. Tíz - tizenöt év biológiai sejtfiatalodáshoz több tanítványunkat hozzásegítettük már.
 
- Vagyis az életelixír bárki számára elérhető lesz? Hogyan?
 
- Igen, bárki képes a fiatalodásra, de erre előzőleg a szellemet is fel kell készíteni. A szellemi átalakulásra az iskolámban van lehetőség.  Aki már tud bánni a testével és energiáival, földsugárzás-mentes a fekhelye, azt megtanítom bánni az érzelmeivel, gondolataival, kapcsolataival.  Aki lelki és szellemi táplálékhoz jut, már készen áll arra, hogy magához vegye az életelixírt. A mai kor embere csak a fizikai test létezéséről szeretne tudomást venni, pedig ha a szellemi test nem kap táplálékot, attól a fizikai test is szenved.
 
- Nézze el nekem, de olyan érzésem van, mintha arra akarna rábeszélni, hogy végezzem el a tanfolyamot, fizessek érte jó sokat, aztán majd kapok valami csodaszert, amiről vagy elhiszem, hogy segít fiatalnak maradni vagy sem. Szóval, mennyibe kerülne nekem mindez?
 
- Nem kerül többe, mint egy jogosítvány.
 
- És akkor csak vezethetem az autót, de nem tankoltam, nem tudom, mennyibe kerül majd a fenntartása…
 
- Ha én azt mondom, hogy a tanfolyam sem kerül többe, de cserébe garantálom, hogy megváltozik az élete, és elfelejtheti a krónikus betegségeket, akkor sokallja? Azt is elárulom, egy konzultációért, egy gyógyításért, húsz éve nem kérek többet, mint egy tank üzemanyag ára.
 
- Rendben van, föladom. Sikerült meggyőznie. Az életelixír receptje miatt szerette volna megtalálni Saint-Germain szellemét?
 
- Igen. II. Rákóczi Ferenc fia olyan szellemi tudás birtokában volt, amelynek segítségével, nagyon idős korában is elhitték neki, nem több negyvenöt évesnél. Az uralkodók és az udvarhölgyek pedig imádták misztikus intelligenciáját, Franciaországtól a Perzsa birodalomig.
 
- Ön elismerten a női nem nagy tisztelője.
 
- Az igazi nő csodája inspirál, Ő ad erőt. A szemem csillogását is neki köszönhetem. Imádom, tisztelem. Egy nő mindig is több lesz, mint egy férfi. Én boldog vagyok, ha követhetem őt, ha felnézhetek rá. A duális istenképemből fakad, az én vallásom, a szerelem vallása.
 
- Hányan irigylik azért az életért, amit él?
 
- Szívesen átadom a tudást, nincsenek titkaim. Hiszem, a tehetséges ember tehetőssé, a gaz pedig gazdaggá válhat. Ha valaki egészséges vágyakozással szemlél, az magát is inspirálja. A „hű de jó lenne, ha mindezt én is tudnám” kezdetű mondatok csak előbbre viszik az embert. Ahol az irigység mögött gonoszság lapul, ott sok mindent helyre kell tenni. 


Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:
 
Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A I. emelet
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com