Hírek

Rontás, kötés, átok elleni védelem

5910Megtekintés
Az elmúlt években különös módon megnőtt azoknak a száma, akikre rosszindulatú rontást, átkot, akaratuk ellenére kényszerű kötést tettek. Kétségbeesettek százaival találkozom, miután a sötét erők áldozataivá válnak. A legtöbben nem képesek védekezni ellene, s ami még rosszabb, a negatív hatásuktól megszabadulni sem tudnak.

Rontás, kötés, átok elleni védelem
Az érintettek transzcendentális segítségért jönnek hozzám, mert érzik - többnyire pontosan behatárolható az ideje -, nem sikerül az életükben szinte semmi. Érzelmi, gondolati, kapcsolati, lelki, gazdasági téren egyaránt csőd az életük, fáradtak, energiájuk megfogyatkozott, álmaik nyomasztóak, egészségük és kitartásuk törékeny. Korábban, a befektetett munka és energia meghozta a kívánt eredményt, ám egy ideje szinte megfagyott az élet bennük és körülöttük.

Rontás, kötés, átok elleni védelem
A könnyű haszonszerzés lehetősége, és a rosszindulatúság általi túlfűtöttség több önjelölt ”mágus”-t teremtett világszerte. Többnyire megkeseredett magánéleti vagy közéleti válságból bontogatták ki szárnyaikat, amit irigységből és kudarcból összekovácsolódott erejükkel működtetnek. A sötét erők mozgatói ködbe burkoltan elhitetik az emberekkel, hogy munka, tanulás, fejlődés és szorgalom, nélkül is van ”kiút” a megrekedt élethelyzeteikből. A jóhiszemű emberek pedig bizonyos rendszerek ismeretének hiányában olyan dolgokba bonyolódnak, aminek útvesztőit előre nem is sejtik.

A mai ember egyik ismérve, hogy azonnal szeretne mindent. Vannak nyelviskolák, zeneiskolák, amik azzal kecsegtetnek, hogy a diák akár egy héten belül nyelveken szól, vagy éppen hangszereken játszik, többévi befektetett munkát „megspórolva”. A felgyorsult világunkban a sietség, az elhamarkodottság igényét sokan kiterjesztik vágyaikra, álmaikra, azonnal megteremthető kapcsolatokra, melyek lehetőleg akadályoktól és nehézségektől mentesek legyenek a számukra.

Itt lépnek be sokak életébe a „nagy megmentők”, akik közül egyesek, ha segíteni nem is, de rombolni képesek. Átkokkal, rontásokkal, ármánykodásokkal mennyivel egyszerűbb félreállítani, megfékezni a fény embereit, mint tisztességes módszerekkel, szorgalommal és tehetséggel felzárkózni melléjük. S ahogy a régi bölcselet is tartja: „Nincs oly nyomorult ember, ki ártani ne tudna.”
 
Nem élhetünk szemellenzővel, be kell látnunk van, akinek az életprogramja, a késztetése nem az építés, hanem a pusztítás és a rombolás. Ez mind a gyengék fegyvere, ami fölött a tudatszintünk megemelkedésével lehetséges győzedelmeskedni. Senkinek nem kell félelemben, rettegésben élnie a fenyegető sötét erők miatt.
 
A vakok között a félszemű is király…
A manipulatív ”segítők” tudatosan, mérhetetlen károkat idéznek elő az ártatlan célpontok finom testeiben. A rontási-, kötési- és átoktechnikákat ma már tanfolyamokon tanítják. A becstelen tettek elkövetői és mindazok, akik megbízást adnak nekik, olykor maguk sem tudják, mit cselekszenek. A szellemtannak megvannak a maga szabályai, törvényei és azok ismeretének hiánya, nem mentesít senkit a következmények alól. Egyetlen sötét cselekedettel megnehezíthetik jelen életüket és megválthatják belépőjüket az alsó világokba.
 
Mi történhet azokkal a védtelen emberekkel, akik járatlanok e téren?
Van, aki a fejét homokba dugva mondogatja, őt ez a világ nem érdekli. Ez eddig rendben is volna. Ám mi történik, ha a kívülállót valaki megirigyli bármely sikeréért, netán a szépségéért, a sikeres előrehaladásáért, szép családjáért… és egy feketemágus közreműködésével támadást indít ellene? Szomorú, de az emberi finom energiamezők széteshetnek, majd mentálisan, testileg és lelkileg is az összeomlás szélén találhatja magát a kiszemelt áldozat.
 
Az a tapasztalatom, hogy a sötét megbízások gyakran családtagok, munkatársak, szomszédok vagy a közeli ismerősök köreiből kerülnek ki. A rosszakarat, a felettünk történő hatalomgyakorlás igénye nem jellemző a tőlünk távolálló idegenekre.
 
Nincs itt a világvége, mert ezek a csapások is kivédhetők! Nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek felvértezzék magukat bizonyos szintű védelemmel. Ennek keretén belül meg kell ismerkedniük finomtesteik (energia, érzelem, gondolat, kapcsolat, lélek, szellem) működésének és azok detektálásának ismereteivel.
 
Mindenkit különös erővel ruházhat fel a fehér mágia elsajátítása, ami megerősíti láthatatlan világaik ellenállását a negatív támadásokkal szemben.
 
Többek között e tudásba is beavatom a hozzám fordulókat az „Öntudatra ébredés” iskolám kurzusain, amely ebben az évben 2019. október 12-13.-án kezdődik.
 
Az alapképzést követően a tanítványaimnak havonta egy alkalommal lehetősége van szélesebb körre kiterjedő szellemi ismeretek elsajátítására és a mágikus kisugárzásuk folyamatos megerősítésére.
 
 
Kovács-Magyar András könyvei
A tanulmányok során készségszinten megtanulja mindenki a láthatatlan világainkban történő eligazodás művészetét, valamint az ott meghúzódó pozitív és nem kívánatos leképződések megmérését. A szellemtestekbe való betekintés a Matrix Drops Computerrel is lehetséges.
 
Mérési kedvezmény!
Entitások, rontások, elektroszmog, geopatikus stressz, póluszavarok, ártó szellemek, átkok, kötések - Kovács Magyar András:

1_Szellemek-entitasok-elektroszmog_Matrix-Drops_Quantum-marker_w680


Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:

Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. I. emelet
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com