Hírek

Skaláris-információ, a víz és a gének hidrogén kötéseinek titka

1077Megtekintés
A skaláris-információ képes kijavítani minden egyes, a testben található hidrogénatom energia-kovalens szintjét az optimális potenciálra. Mindezt spektrográfokkal ellenőrizték, ami azért lényeges, mert kovalens hidrogénkötések tartják össze a DNS-t. A DNS sérülések így megelőzhetők skaláris-információval.
SKALÁRIS INFORMÁCIÓK DNS - RNSA víz esetében az információk tárolásának a lehetőségét a hidrogénatomok másodlagos kötése biztosítja. Hasonlóképpen a DNS, RNS láncoknál is a két egységet összekapcsoló hidrogénatomok másodlagos kötései hordozzák a programokat. 
 SKALÁRIS INFORMÁCIÓK HIIDROGÉNKÖTÉS       
 Mindkét estben a másodlagos hidrogénkötéseknek köszönhetjük azt a lehetőséget, amivel az információk tárolhatók és a környezet hatására befolyásolhatók, frissíthetők.
        
SKALÁRIS INFORMÁCIOK - SEJTFAL
 
A sejtek falában kristályos struktúrák találhatók, amelyek szintén képesek tárolni az információkat. What Dave is made of Klaszterszintű alakzat van a sejtközi térben található kollagénhálózatban is – melyek ugyancsak képesek megtartani az információt. Léteznek olyan kvantummechanikai modellek, amelyek olyan szubatomi részecskéket írnak le, mint az exciton, a plazmon és a szoliton.
 
A makromolekulákhoz hasonló módon biológiai információkat képesek a tárolni és szállítani, kis mennyiségű skaláris energia hatására.
 
A tudományban a szerves kémia négy óriás molekulát vizsgálva kutatja az élet titkát. Poliszacharidokat (összes szénhidrát), leptideket (zsírokat), nukleinsavakat (DNS, RNS), valamint a proteineket (fehérjéket). Véleményük szerint az élet legfőbb hajtóereje a fehérjék folyamatos alakváltoztatása, mozgása, melyre több ezerszer sor kerülhet egy másodperc alatt.
                  
Dr. Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas kutató 
Dr. Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas kutató volt az, aki mindezt másképpen is látta:
 
„Mivel a víz molekuláris struktúrája minden élet lényege, az az ember, aki kontrolálni tudja ezt a struktúrát a sejtben, meg fogja tudni változtatni a világot.”
 
„A víz közvetítő elem az energiákban és anyagokban megnyilvánuló információs világok között.”
 SKALÁRIS INFORMÁCIOK - EMBERI TEST

„Az abnormálisan működő ráksejtekre jellemző, hogy primitív sejtformákat képeznek, korlátlanul növekednek és nincs meg közöttük a sejteket összetartó kohézió. Ezért képeznek áttéteket: ilyenkor a sejtek elszakadnak az eredeti daganattól és szétterjednek a szervezetben.”
 
„Hiábavaló időtöltés a rák gyógymódját bekötött szemmel keresni. Amíg a szubmolekuláris biológiai tudásunk nem elegendő ahhoz, hogy nagyon pontosan avatkozzunk be a sejt folyamataiba, addig a megelőzés a legjobb módszer. Igyekeznünk kell a szervezet működőképességét a lehető legjobban megőrizni.”
 
(Szubmolekuláris kifejezés a molekulák láthatatlan részére vonatkozik, illetve a sejtek által hordozott skaláris-információkra, programokra.)
 
„A szervezet fogyatékosságai, sokkal kevésbé a velünk született hibákból, mint inkább a szervezetünkkel szemben elkövetett visszaélésekből erednek.”
„Amíg az emberiség nagy problémái megoldatlanok, vétek volna a látókört beszűkíteni.”
 
„A ráknak hadat üzent az orvostudomány az 1970 es években. Az elmúlt 40 évben azonban a rákos megbetegedések száma csak nőtt.”
 
„A jelenlegi orvosi gyakorlat féloldalas. Olyan sokat foglalkozott a betegséggel, hogy közben elvakult és megfeledkezett az egészségről. Diákéveimben előadások végtelen sorát kellett végig hallgatnom a betegségekről, de egyre sem emlékszem, amely az egészséggel foglalkozott volna. Valószínűleg ma is ugyanez a helyzet. A mai orvostudomány ideája az összes betegség gyógyítása, de ne feledjük: a „nem beteg” tagadás. A teljes egészség viszont pozitív állítás.”
                      
 Matrix Drops Computer
A Matrix Drops Protokoll a tudatfejlődés szolgálatában