Hírek

Skaláris-információ és a Matrix Drops Computer

1004Megtekintés
SKALARIS_INFORMACIOK_1_CIMKEP_BELSO
A Matrix Drops Computer (MDC) olyan berendezés, amely bármely élőlény skaláris mezőjéből, aurájából információs mintákat képes kicsatolni. A mért adatokat összehasonlítja a készülékben tárolt viselkedési mintákkal. Ezzel a módszerrel tárja fel az egyénre jellemző személyiségbeli vonásokat.
A skaláris módszerekkel történő mérést nem befolyásolja, hogy a feltérképezendő személy közelben-, távolban-, a földön él vagy a holdon van, esetleg már a szellemek birodalmában. Az információs tudatmező valamennyi dimenziót átszővi. A ráhangolódás és a mintavétel egyszerre több síkon (fizikai, energia, érzelem, gondolat, kapcsolat, lélek, szellem) történik. Nem feltétlenül szükséges a személyes jelenlét, bármely élőlényre gondolva a mérés elvégezhető az MDC-vel. Hasonló intuitív állapot él meg egy misztikus vagy az az ember, akinek látomásai vannak.
 
Skaláris információk
 
A skaláris jelenségek létezésére James Clerk Maxwell (1831-1879) skót matematikai zseni hívta fel a világ figyelmét, melyet négy matematikai képlettel bizonyított. Skaláris-energiának nevezte el azokat. A tudós a kvantumfizika tudományának egyik megalapozója. Munkáit Albert Einstein szintén felhasználta relativitás-elméletéhez. Őt követte a jól ismert Nicola Tesla, aki már bizonyítani, illetve modellezni is képes volt mindezt. Tesla ”állóenergiának” vagy univerzális hullámoknak nevezte.
 
Skaláris információk
 
A kutatók a skaláris-energiákról a következőket állapították meg:
 
- Nem lineáris, nem Hertz – i, hanem olyan mezőszerű energiakörök, melyek betöltik a teret. Statikus és mozdulatlan, mindenütt egyszerre jelen lévő.
- Az összes energiaforma, amire gondolhatunk, amivel találkozhatunk, hullámtulajdonságokkal rendelkezik és Hz-ben mérhető (mint pl.: napenergia, hőenergia, elektromosság, mágnesesség, hang). A két meghatározó tulajdonsága az energiaformáknak, hogy milyen gyorsan terjednek hullámaik, illetve milyen intenzitásúak. Pontosabban, mekkora a frekvenciájuk és az amplitúdójuk.
 
Skaláris információk - periódus
 
- Képes áthaladni tömör anyagokon anélkül, hogy veszítene intenzitásából. Pontosan emiatt volt képes Tesla közel 100 évvel ezelőtt a skaláris hullámokat átküldeni a Föld túloldalára veszteség nélkül.
 
- Tömör anyagoknak átadja saját “aláírását”, mintáját. Minden elektromos tér képes hatással lenni a közelében lévő tárgyakra, de távolról sem olyan mértékben, mint a skaláris-energia. Akkor van nagy jelentősége, amikor a skaláris energiamezőt át akarjuk adni különböző anyagi struktúráknak.
                                                   
- A skaláris-energia végtelenségig képes önmagát kijavítani és regenerálni! E ténynek a szervezetünkre nézve is fontos kihatásai vannak. A megfelelő skaláris hullámok rendkívül jó hatást gyakorolnak az emberi szervezetre.
- Ez az energia képes fenntartani az eredeti klaszterszerkezetét és a tudati mintázatának alakzatát.
- A széles körben elterjedt definíció szerint a skaláris hullámokat két, teljesen egyforma hullám hozza létre, amelyek szinkronban vannak egymással.
- Képes információt szállítani, nem gyengül az idő múlásával vagy a távolság növekedésével. (A gondolat is hasonlóképen terjed a morfogenetikus mezőben.)
- A skaláris-energia csak természetes módon állítható elő és mindig, mindenhol jelen van az univerzumban.
 
Mindezek alapján el kell gondolkodnunk azon, hogy a skaláris-energia, mint megnevezés helyesnek bizonyul e. Nem a jelenségről leírtakkal van gond, csupán az elnevezésével. Hiszen olyan energia, ami nem Hertz-i, hanem statikus, az valójában nem lehet energia, hanem valami más. Jelen esetben: skaláris-információ.
 
A hullámjelenségek felfedezése idején a síkgeometriától és a matériától eltávolodva, az energiák titokzatos világa jelentette azt a fogalomkört, ami más volt, mint az anyagi tulajdonságok világa. Albert Einstein az E=mxc2 egyetemes képletével már meghatározta azt a tényt, hogy anyag és energia egymásba behelyettesíthetők. A fény kettős természetű, hol részecske, hol hullám. A relativitáselmélettel kaput nyitott a negyedik dimenzió megismeréséhez. Nem beszélt azonban az információk magasabb dimenzióiról. A kutatók sokáig nem tudtak továbblépni az egykor forradalminak számító négydimenziós relativitáselméleten. Ma már tisztán láthatjuk és definiálhatjuk az energiák négydimenziós, tulajdonságait és mérhetőségét.
 
A korabeli forrásokra hivatkozva még a skaláris-energia fogalmával találkozhatunk, amit a mai kutatási eredmények függvényében skaláris-információnak nevezek el.
 
Kovács-Magyar András
                                    
Az energiák és információk közötti alapvető különbség a következő:
 
Az energia a távolság négyzetével csökken, míg az információ az idő négyzetével növekszik. Az energiák tulajdonsága Hertz-i és időben mérhető a terjedési sebessége. Az információ statikus és megjelenése azonnali az információs mezőben.
 
Ahelyett, hogy sugarakba csoportosulna vagy vonalasan terjedne, a skaláris-információ kitölti a teret, s a forrásából kifelé haladva sem veszít intenzitásából. Többek között ezért sem hasonlítható az eddig ismert energiákhoz.
 
Az energia négydimenziós természetű, míg a skaláris-információk öt- illetve többdimenziós térben is működnek. Az információátvitel, telepátia, szuggesztió, gondolatolvasás, távgyógyítás, tisztánlátás, múltba történő belelátás és egyéb jelenség szempontjából igen lényeges a skaláris mező ismerete.

Matrix Drops csodadoboz

A Matrix Drops Computer alkalmas az információs minták mérésére.


Elérhetőségünk:

Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. I. emelet
Tekintse meg térképen – kattintson ide

Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36 1 251 4983
+36 1 222 3186

e-mail: mmd@matrixdrops.com