Hírek

Tűzön járásban rejlő lelki üzenete korunknak

3886Megtekintés
Korábban még eltöprengtem azon, hogy több ezer év óta, miért tartanak rendszeresen a világ több mint száz pontján tűzönjárási szertartást.
Kovács - Magyar András - Hortobágy – Tűzönjárás 2014
Elsősorban védelmet adó, gyógyító és beavató szándékkal indult e szép szokás útjára, mely támogatója lett a testi-, lelki- és szellemi gyógyításnak. Erre a megerősítésre pedig évről-évre szükségünk van, hiszen ilyenkor testünk minden sejtje megszabadulhat korlátaitól. Ez a transzformációs erő pedig képes változást hozni az életünkbe.
 
A tűzönjárásra órákkal korábban felkészítem a résztvevőket. Majd a szertartás alatt hozzásegítek mindenkit, hogy a belső erőforrásaikat aktivizálják és annak segítségével a korlátaiktól, nem kívánatos tulajdonságaiktól meg tudjanak tisztulni, a teremtőhöz közelebb tudjanak kerülni. A szertartást követően bátrabbnak, magabiztosabbnak, az önbizalomtól sugárzónak, szelídnek és egyben erősebbnek látom az embereket. Természetes, hogy ebben a nehézségekkel terhelt világban évről-évre ünnepként vágynak erre az emberek.
 
Folyamatosan azon munkálkodom, miként tudnám az emberek megszerzett jó közérzetét, lelki-, szellemi és fizikai állapotát megóvni és egy hosszú, boldog, sikeres élethez hozzásegíteni. Sok-sok embernek segítünk, időnként csodaszámba menő dolgokat viszünk véghez áldott kezű munkatársaimmal. Néhányuk állapota mégis időről-időre visszaesik. Többnyire sajnálják, hogy a szertartások véget érnek és kezdődnek ismét az őrlődő hétköznapok, a védtelenség sodrásában.
 
Mit adhatok a szertartások, a két tűzönjárás között szeretett tanítványaimnak és a hozzám forduló, bennem bízó embereknek? Hát erről a hosszú évek kutatómunkája alatt megteremtett csodáról is szól majd az előadásom.
 
Mi az, ami a tűztől izzóbb, a fénytől ragyogóbb?
A megvilágosodás. Amikor beleláthatunk saját lelkünkbe, önvalónkba, túlléphetjük testi határainkat a spirituális lényünk felismerésén keresztül.
 
 
A tűzön járáskor és azt megelőző felkészítésen a gyakorlatban is megtapasztalhatjuk az addig elképzelhetetlent. Számtalan csodával ajándékoz meg bennünket június 21-én a tűzönjárás és az ott hallható tanítás.
 
A program része, a lelkünket elénk táró találmány, a Matrix Drops Computer (MDC) mélyre ható megismerésének közvetlen lehetősége. A komputernek köszönhetően mérhetővé, kimutathatóvá váltak lelki tulajdonságaink. A világsikerű magyar találmánnyal személyesen találkozhat és kipróbálhatja.
 
MATRIX DROPS COMUTER 2014
 
Amennyiben az igazság és a szellemi felébredés célja a kedves érdeklődőnek, úgy legyenek üdvözölve.
 
A tudatformáló információkat, igazságokat az emberi értelem nehézkesen fogadja magába. Miért van ez így? A mai világban, az iskolákban, médiákban az információk javarészt adatokból, utasításokból vagy bizonyos érdekcsoportok programjainak végrehajtásából áll. 
 
A megszokott információknak, utasításoknak, az embereknek a tudata engedelmeskedik. Életünk során az iskolákban arra programoztak bennünket, hogy befogadjuk, megértsük és megtapasztalás nélkül is elhiggyük, amit hallunk. Akkor is, ha valósak, vagy akár valótlanok esetenként az információk.
 
A megszokott dolgokon túlmenően, arra is képesnek kell lenniük, hogy a tudatformáló információkat, igazságokat az új szellemi üzeneteket hallva, reagálni és alkalmazkodni tudjunk a világ új impulzusaira, sugallataira.
 
Az agykutatók megállapították, hogy a tudatunknak van egy olyan része, ahová a megkérdőjelezhetetlennek vélt – idomításunk általi - dolgok kerülnek. Amikor ezekkel ellentétes, új dolgokat hallunk, az agyunk szinte automatikusan átugorja ezeket a bizonyos új információkat. Úgy is fogalmazhatnánk: el sem jutnak a tudatunkig.
 
Ilyen pl.: a tűzön járás, ahol ezerkétszáz fokos parázson mezítelen lábbal megyünk át. Az idomított elménk pedig lehetetlennek véli mindezt. Szinte a megtapasztalás az egyedüli lehetőség, amivel felülírhatjuk a belénk rögzült kövületeket. Örök változatlanságban azok élnek, akik a saját tapasztalataik megszerzése helyett megrekednek az olvasott ismereteiknél.
 
Az emberi megismerés és felemelkedés egyik leglényegesebb állomása, amikor az ember képes elfogadni olyan tényeket, amelyek látszólag ellentmondanak a világról alkotott felfogásának. Óriási lépés, amikor a korlátainkat és addigi téves elképzeléseinket újra tudjuk értékelni.
 
A téves alapokra helyezett történelem, eltorzított vallási ismeretek, s az általuk keltett nagyfokú tudományosság látszatának keltése, sokszor csak arra jók, hogy az embereket tévútra terelje, valamint a valós kérdések fontosságát elhomályosítsa.
 
Létezik-e a lélek?
Létezik-e olyan berendezés, amely reális képet ad a lelkünkről, a tudatállapotunkról, erényeinkről, téveszméinkről, sorsfeladatunkról?
 
Létezik-e olyan reális pszichoanalízis, amely független a megfigyelőtől, a pszichológustól?
 
Létezik-e olyan módszer, ahol objektíven, magunk szerezhetünk tudomást saját lelkünk üzeneteiről, nem pedig egy másik ember szubjektív véleményén keresztül.
 
Igen, létezik ilyen módszer és létezik ilyen berendezés. A Matrix Drops Computer nem külső megfigyelőként ad ismereteket az önvalónkról, hanem a saját lelkünk üzeneteit közvetíti felénk objektíven, szöveges megfogalmazásban. A szavak érzelmi képként és minőségként jelennek meg tudatunkban. Mindezek felismerésére és tolmácsolására képes az új berendezés.
 
Személyesen megtapasztalhatjuk mindezeket, mert lehetőség nyílik arra, hogy a rendezvény résztvevői kipróbálják a komputert. Az újszerűen felszínre kerülő értékeink és gyengéink összegződnek és belátásunk függvényében a tudatosságunk mélyére hatolhatnak. Az elménk számtalan miérttel foglalkozik, miközben tudomást sem vesz azokról a kényelmetlen kérdésekről, amelyek valóban változást hoznának az életünkben.
 
Mai világunkban a kvantumfizikai felismeréseknek köszönhetően, a modern technológia adta lehetőséggel egy eddig páratlan út nyílt meg a személyiség fejlődés tekintetében a MDC segítségével. 
 
Az MDC által adott bölcsességeknek készítsünk helyet a szívünkben, hiszen saját lelkünk üzeneteit közvetíti felénk. Az állandóan nyugtalan elménk nem mindig képes a belátásra, a dolgok tisztán látására, a megértésre. Kerüljük az ostoba, üres emberek társaságát, mert veszélyesebbek a betegségeknél. Az intelligens ember képes a folyamatos változásra, a jobbításra, a belátásra.
 
Bármely tanítást, vagy utat kövessük, ne álljunk meg addig, amíg a lelki kötöttségeket fel nem oldottuk magunkban. A tudatosságunk a kulcs, önvalónk megismeréséhez.
 
Egy szitát sohasem tölthetünk meg vízzel, ugyan így az elménk sem teljesedhet be csupán a tárgyi dolgok birtoklásával. Szenvedéseink, aggodalmaink leginkább az önérzetünkből fakadnak. A hamis én tudat kiveti a hálóját a családi és társadalmi kapcsolatokra is.
 
Az anyagi határok közé zárt tudat olyan nyugtalan, mint a ketrecbe zárt oroszlán. A szellemi tudatlanság sötétjében pedig számtalan hibát elkövethetünk.
 
Mai világunkat megfertőzte a sötétség, mely az érzékszerveinket is képes megtéveszteni. A szellemi tudatlanságban a gyengeség úrrá lehet a tiszta erőn, a gyávaság pedig a hősiességen.
 
A sötétség a modern pszichológia révén már nem ellenség formájában tör az egyénre, hanem sajátos módon, önmegsemmisítő kódokon keresztül fejti ki hatását.
 
Korunk hőse, nem seregeket győz le, hanem önmagában képes felismerni és megfékezni az önpusztító érzelmeket, gondolatokat és téveszméket.
 
Az igazi nyereség az, ami nem veszíthető el, ilyen a szellemi fejlődésünk.
Az igazságkereső ember jelleme folyamatosan erősödik. A megértés békét hoz a lelkünkbe. Mivel a Matrix Drops Computer által elénk tárt új ismeretek saját lelkünk üzeneteiből erednek, minden külső ráhatás nélkül megérthetjük annak igazságait. Természetesen az önkritika megkívánja a belátást és a legnagyobb intelligenciát!
 
A sorsot senki sem látta még, azt azonban már mindenki megtapasztalta, hogy egy jó vagy rossz cselekedetnek mindig van további hozománya. A jelen sorsunk, saját tetteink betetőzése.
 
A cselekedeteinket mindig megelőzik a gondolataink és az érzéseink. Milyen csodálatos dolog, hogy a bennünk lévő láthatatlan tulajdonságok és téveszmék, ma már objektíven kimutathatók és szembesülhetünk mindezekkel. Ahogy a téveszménket belátjuk, rögtön elveszti ránk gyakorolt hatásának erejét.
 
Feltárni esszenciáinkat, hajlamainkat, téveszméinket - ráadásul mindezt egy komputerrel? Miért fontos ez?
 
Az emberi elmében nagyon sok rejtett hajlam bújik meg. Ezek különféle testi, gondolati, szóbeli tettekben öltenek formát. Cselekedeteink ezekből a mögöttes eszmékből eredő hajlamainkat tükrözik, ebből táplálkoznak.
 
Hajlamaink kétféle eszméből is táplálkozhatnak: a tiszta eszméből és a zavaros téveszmékből. E két ellentétes eszmeiség, a két ősi teremtő erőtől ered az idők kezdete óta. Mindenkinek magának kell eldöntenie, mely erőknek ad teret tudatában.
 
A tisztátalan hajlamok, téveszmék, a balsors forrásai.
A megtévesztett elmében a valótlan nyilvánul meg. Ám amikor a tévképzet megszűnik, a tudatlan képzelgés is eltűnik vele együtt. A valótlant valósnak feltüntető képzelt meggyőződés a sorozatos képzelgés révén mélyen belénk ívódik.
 
Amikor az MDC által tudomásunkra jutott ismeretek megmutatják a valós tényeket, a tévképzetek egyszeriben megszűnnek.
 
Az anyagi test: a tudatos és tudatlan képzelgésünk levetülése. A tudatlanság és a test között nincs egyéb szűrő!
 
A téveszmék felismerésével és belátásával esélyessé válunk arra, hogy magasabb szellemi stációba léphessünk, ami mind egy kis megvilágosodás a számunkra.
 
Ahogy a tűzből kipattanó szikra azonnal lángra gyújtja a környezetében lévő gyúlékony anyagot, úgy a tiszta eszme is képes minderre. Mint ahogy csak a gyúlékony anyag lobban lángra, éppen úgy csak a felkészült szellem lobban fel.
 
A téveszmék is küzdenek azonban az életben maradásért. A téveszméinkkel a testi levetüléseink, pszichoszomatikus gondjaink is eltűnnek. Az ember tudatosság, eszmeiség és nem tehetetlen anyag. Azonban, ha a tiszta eszmeiség tudatossága hiányzik, a téveszmékben élő ember, anyagként kezd viselkedni.
 
MATRIX DROPS
 
A Matrix Drops Computer feltárt tényei azok számára is ismertté válnak, akik nem vágytak az önmegismerésre. A felszínre kerülő igazság és a Matrix Drops készítmények mindenkinek kiutat mutatnak a lelki rabságából és elvezetnek a felszabaduláshoz.
                                    
Kovács - Magyar András
Az öntudat fénye még a szunnyadó ember tudatát is megvilágítja. Felszínre kerülnek a hamis képzetek, téveszmék és az ebből adódó életüket megkeserítő kölcsönhatások. A jó tulajdonságaink győzelmet arathatnak az árnyoldalaink felett.
 
Az összes bizonyság alapját a közvetlen tapasztalat szolgálja, ami a megértés záloga is egyben.  Így lesz a hitből tudatosság. Ahogy a mozgás lehetősége benne rejlik a levegőben, a tapasztaló kifinomult értelmében benne rejlik a Matrix Drops esszenciáinak megtapasztalási lehetősége.
 
A Matrix Dropszok alkalmazásával a jó gondolatok folyamatosan erősödnek és életre keltik az emberben szunnyadó pozitív alkotóerőt. Ennek köszönhetően olyan embertársainknak is segíthetünk, akik önpusztító hajlammal bírnak.
 
A téveszmék úgy illannak el a tudatunkból, mint ahogy a sötétség is eltűnik a fényben. A Matrix Drops tiszta információknak az az egyik tulajdonsága, hogy elemei információs üzeneteivel eligazodást nyújt a lelkünk számára. A tiszta eszméből jó gondolatok és pozitív cselekedetek születnek. E folyamat jutalma a boldogságunk.
 
Szeretettel várom Önöket a rendezvényünkre: