Hírek

Újjászületés a Matrix Drops Protokollnak köszönhetően

601Megtekintés


Egy kedves barátom osztotta meg velem gondolatait a minap. Élményét a Matrix Drops Cseppekkel olyan érzékelhetővé tette, hogy megosztásra érdemesnek tartottam.

Flóri Gabriella – Matrix Drops

Elmondta nekem, hogy régóta próbálja már az élet természetét megérteni, és értelmezni mind mások, mind a maga viselkedését. Most látja csak igazán, hogy mennyire rossz szemszögből méregette a valóságot, és mennyire reménytelen is volt minden próbálkozása.


Először is minden viselkedési formájával azonosította magát. Bármit tett, mindig úgy gondolta, hogy ha nem tudja azt 100%-ig megindokolni, a saját létezésének jogát vonják majd kétségbe. Lehet, hogy ez csak az ő torz hozzáállása volt mindeddig - mondta -, de így volt.


A Matrix Drops rendszere egyszerre felemelte őt ebből a pozícióból. A viselkedése nem önmaga volt többé. Hanem egy stáció egy rendszerben. Hogy lehet az, hogy az ember ennyire másképp lásson valamit csak amiatt, mert egy rendszerbe foglalták? - kérdezte. Elképesztő - tette hozzá.


Remek hasonlatot hozott elő: Azt mondta, korábban úgy élte az életét, mint egy étel a tányéron. Mondjuk zöld volt és gömbölyű, és akkor mindenki almának nevezte, és ő igyekezett arra büszke lenni, vagy később málna volt, vagy körte. A lényeg azonban az volt, hogy tudta: étel, és ügyesnek kell lennie, ha nem akarja, hogy megegyék.


Elmondta, korábban járt “szakembereknél” és tanulmányozta a különböző vallásokat, bölcsességeket. Most látja igazán világosan, hogy a legtöbb irányzat igyekezett a saját létformáját igazolni, míg másokat lejáratni, sőt létezésüket is kétségbe vonni. Azokat pedig akik ”mások” voltak kiközösítették. Így szinte egyik baráti kapcsolatát sem tudta megtartani, mert folyamatosan kereste “az igazságot”.


Most, a Matrix Drops cseppekkel, valamint a rendszer megértésével másképpen éli meg az életét. Olyan, mintha a kés és a villa az ő kezében lenne. És megismerve az ízeket, maga választhat, mit eszik éppen. Nem azt keresi már, aki majd mellé áll, és egyetért vele. Egyszerre megértette, hogy mindenki éppen a maga stációjában van, és megelőlegezi, hogy az illető holnapra talán már életének egy új szakaszába lép.


A legmegdöbbentőbb számára talán az, hogy életének megelőző időszaka szinte reménytelen volt. Senki sem gondolta körülötte, és ő maga sem, hogy megtalálhatja, megfoghatja a lényeget. Minden hitkérdésnek tűnt, és végtelen küzdelemnek. Most teljesen világosan látja, minden képessége megadatott, hogy uralja életét. Nincs szüksége végtelen intelligenciára, földön túli bölcsességre (a szó elvont értelmében), vagy irányításra. Egy hétköznapi teremtmény elméje megfelelő ahhoz, hogy megértse a valóság rendszerének neki szóló szeletét és döntsön, aszerint, amit akar.


Mérnök az illető, ezért a következő hasonlatot hozta fel: amikor a tányéron voltam, minden más a horizonton volt. Az is, ami egy karnyújtásnyira volt, de az is, ami kilométernyi távolságra. De most, hogy fentről nézek le, mindent világosan látok. Kényelmes kéznyújtásnyira. Én hiszek a hasonlatokban - mondta - és meg vagyok róla győződve, hogy a valóságnak ez a természete (horizont és felülnézet viszonya) pontosan az emberiség mostani feltétlenül szükséges gondolatváltását tükrözi egy más szinten.

 

Mégsem a hatalom elnyerésének élem mindezt meg. Sokkal inkább szabadságnak. Engem a Matrix Drops Protokoll rendszere ébresztett rá erre a valóságra, amely felépítése a régi gondolkodásomra alapozott.


Mivel folyamatosan rendszerekben gondolkodunk minden nap, nagyon könnyű volt számomra ebben a rendszerben is eligazodni. Igen ám, de amint elkezdtem eszerint élni, egy olyan alapvető változás ment végbe a gondolkodásomban, ami példa nélküli volt egész életemben. Ma úgy érzem, mintha minden gyötrő küzdelmemre választ kaptam volna. Nem az erőfeszítés hiányzott. A probléma valójában az volt, hogy nem a megfelelő rendszerben gondolkodtam.


Mit mondhatnék? A hála vagy köszönet nem az a szint, amit ilyenkor az ember érez. Mit mondhatnék valakinek, aki az egész életét tette fel arra, hogy én magam, akit nem is ismer, szabaddá válhassak, újjászülethessek. Jézus azt mondja, szülessünk újjá minden nap. Én igyekeztem eddig is. De most talán egyszer meggyőződéssel vallhatom: legalább egy nap ez sikerült. Az Isten áldja meg azokat, akik ezért a rendszerért élnek. Adjon nekik erőt minden pillanat, amelyben valaki a világon jobb életet élhet az ő küzdelmük nyomán.

.

Flóri Gabriella - építészmérnök

.