Kovács - Magyar András

A HUN ATTILA II.

1104Megtekintés
Tekintse meg Kovács–Magyar András előadását:

Priszkosz rétor, mint egy jó orrú kopó kutya, amikor bekerül Attila udvarába, még azt is tudja, mikor áll föl Attila, hogy mit eszik, hogy mit iszik, hogy nyúl a poharához, hogy milyen ruha van rajta. Mindenkiről tud mindent, mindent följegyez, mint egy ügynök.
A hun Attila II.
Priszkosz rétor történetíró találkozik egy görög kereskedővel, aki hun fogságba esik. Elbeszélget ezzel a kereskedővel, milyen volt a hunok között élni, és milyen volt a rómaiak között élni. Ez az ember mindkét nép között élt. A görög kereskedő a következőt mondja:

„Háború után békében élnek a hunok. Mindenki élvezi, amilye van, és nincs terhére a másiknak”.

Árpád-házi királyainkat is úgy nevezték, hogy szkíták. Hiszen a hunok a szkíták utódjai. Árpád-házi királyainkat, Szent István királyt, Szent László királyt, még Mátyás királyt is úgy emlegetik a krónikák, hogy szkíták. Leírják, hogy ezek az emberek területeket kaptak, boldogan éltek állataikkal, földjeiket művelgették, erdőik voltak. Mindenki élte boldogan az életét. A nemes urak és a királyok megkapták a legjobb erdőket, a legjobb ménesük volt, a legjobb bányáik voltak. Hogy a szegény ember tartsa el a gazdagot? Ilyet nem ismertek. Nem fizettek adót az emberek, boldogan éltek, nem háborgatták egymást.

„Bezzeg a rómaiak! – mondja a görög kereskedő – Háborúra kész veszedelem, mert gyáva tábornokok mellett kell szolgálniuk. Békében túl szigorú adóztatás keseríti sorsukat, valamint a korrupt jogrendszer, amely csak azoknak szolgál igazságot, akik képesek megvesztegetni a megfelelő illetékeseket.”

Mondják Attiláról, hogy előtte egyetlen barbár sem vezetett ekkora hadakat.
Miért, Attila barbár? A barbárok a gótok voltak. A vandálok pedig a germánok. Attila nem barbár, Attila a maja király fia. Mondják azt is róla, hogy addig úgy sem nyugszik, ameddig a világ hatalma alá kerül. Legközelebb Perzsia ellen fordítja hadait. Már adófizetője volt Bizánc, adófizetője volt Róma, felszabadította a mai Spanyolország, Hispánia területét, Franciaország területét, felszabadította Angliát, Írországot, Skóciát, Európát, és tudták, hogy ki lesz a következő. Perzsia, mert az egész világ kell neki. Kínát legyőzte, Ázsiát fölszabadította, Amerika meg az övék volt.

A római hangadók így beszéltek a hunokról: formátlanok, inkább kétlábú állatok. Nemcsak beszélnek, készítenek festményt, képeket is róluk, ahol kutyafejjel, szarvval ábrázolják őket.

Attila, egy maja király fia, aki egy géniusz, aki a szkíták királya. A szkíták a kor legmagasabb intelligenciájával rendelkező emberei voltak. Olyan ruházatuk, olyan ékszereik, olyan kultúrájuk volt, amit a mai napig még nem közelítettünk meg.

Hogyan tud egy ember a szellemvilággal beszélni? Ha médium.
Attila rendelkezett e médiumitással. Közvetlenül tudott beszélni a szellemvilággal. Ezt tudják Attiláról az emberei és az ellenségei is. Nemcsak azt tudják, hogy az Isten fia, azt is tudják, hogy ő tud kommunikálni a szellemvilággal.


Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:
 
Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A I. emelet

Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
Nagyobb térképre váltás