Kovács - Magyar András

A morfogenetikus mezők és a Matrix-információs kvantummezők létezésére bizonyíték a Matrix Drops Computer

922Megtekintés

Rupert Sheldrake a Cambridge-i egyetemen kezdte kutatásait a morfogenetikus mezőkkel kapcsolatosan. Minden élőlényt összekötnek ezek a mezők és ezzel a kötelékkel magyarázható a telepátia jelensége is.

MATRIX DROPS - Morfogenetikus mezők - optimized by www.imageoptimizer.net

 

A telepatikus képesség például, amikor megérezzük, ha valaki hátulról mereven néz bennünket. Gyakran megfigyelt jelenség miközben egymásra gondolnak a felek, egyszerre hívják egymást, vagy éppen egyidőben küldenek elektronikus levelet. Ilyen és ehhez hasonló eseteket már mindenki többször átélt. A kutatások azt mutatják, szignifikánsak ezek a jelenségek, vagyis jelentős eltérést mutatnak a véletlenszerűségtől.

 

Miért nem tájékoztatja a tudomány minderről a közvéleményt?

A katonai kutatások igen széles körben elemzik és alkalmazzák a telepátiát. Mindezek hadászati- és ipari titkokként kezelik. Úgy tűnik számukra egyszerűbb azt kommunikálni, hogy a paranormális jelenségek véletlen művei. Így nem kényszerülnek a kényes, elhallgatott kérdésekre további elterelő gyenge magyarázatokat adni.

 

A telepátia olyan általános képesség, amivel az állatok is rendelkeznek. Kutatások során nagy részében olyan kutyákkal és macskákkal foglalkoztak, melyek pontosan tudták, hogy gazdájuk mikor érkezik haza, valamint olyan macskákkal, melyek nem szerették az állatorvost és mindig eltűntek, ha gazdájuk állatorvoshoz akarta vinni őket. Ha telefonhívási szándékunkat a hívandó fél a hívás előtt sokmérföldnyi távolságban megérzi, azt jelenti, hogy gondolataink és szándékaink nem korlátozódnak a koponyánk belsejére, hanem messze túlnyúlnak az agy határain. E szerint sokkal szorosabb kapcsolatban vagyunk más emberekkel és a környező világgal, mint ahogy sokan gondolnák.

 

A fajok és bizonyos csoportok tagjai az úgynevezett morfikus mezők révén kapcsolatban állnak egymással. Amikor a tagok eltávolodnak egymástól, a mező kitágul ugyan, de továbbra is összetartja az egyéneket. Ez a telepátia alapja.  

 

Sheldrake a "A new science of life" (Az élet új tudománya) című művében felveti, hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül, láthatatlan szervezőerők is irányítják. A jelenségeket okozati mezőnek nevezi, mivel forma- és viselkedésminták előképeiként szolgálnak. E mezők nem az általános értelmében vett energiával bírnak. Mivel hatásaik átjutnak a tér és idő gátjain, nem sorolhatjuk az energetikai törvényszerűségek közé. A térbe kikerülő információk tőlünk távol éppoly erősek, mint a közvetlen közelünkben. A megfigyelték, ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát, ez megváltoztathatja az adott faj oksági mezejét a földön. Ha az újszerű viselkedés többször megismétlődik, akkor a "morfikus rezonanciája" erősebben hat ki az egész fajra.

 

Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezőnek nevezte el.

A morph = forma és a genezis = létrejövés szavakból.

 

MATRIX DROPS - Morfogenetikus mezők 1. Címkép.jpg

 

A morfikus mezők átterjednek téren és időn, s a cselekvésminták hologramszerűen képesek hatni a bárhol és bármely időben végbemenő eseményekre. Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson - Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében, amelyben leírja, a népszerűen csak "a századik majom elvének" nevezett elméletet. Watson látta, miután a majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést, a más szigeten élő majmok újszerű módon szintén produkálták ugyanazt a viselkedést.

 

A morfikus mezők működését tanulmányozva, hasonlóságot mutat a Matrix-információs kvantummezőkkel. Azokban az esetekben, amikor a Matrix Drops Computerrel olyan személyeket mérünk a hozzátartozóikon keresztül, akik a mérés során nincsenek jelen, a kvantumtérnek ezt a csodálatos adományát tudjuk kihasználni. Ez a csodálatos Matrix-információs mező ad magyarázatot arra, hogy a Matrix Drops készítmények akkor is hatnak a távollévő hozzátartozóra, ha - azokat érzelmi, vagy gondolati szálon hozzájuk kötődő- családtagjuk veszi be helyettük.

 

Egyre több ismeretünk van arról, hogy a kvantumelmélet miként alkalmazható az élő organizmusok esetében. A morfikus mezőelmélet vonatkozásában nagyon érdekes a rezonancia fogalma. Azon dolgok melyek rezgései hasonlók, egymással kölcsönhatásba léphetnek.

 

A Matrix-információs teret vizsgálva azonban az emberek egymásra hangolódásakor - a családtagok, vagy a szorosabb kötelékben élők között- információ megosztás történik.

 

A morfikus rezgés a hasonlóság elvén alapul az összes többi rezgésformához hasonlóan. Úgy gondolják a kutatók, hogy ez a rezgésfajta nemcsak térben, hanem időben is létezik és a természetben ez a memória alapja. Ezeket a feltevéseket igazolta a Matrix Drops Computer és Matrix Drops készítményeink. A morfikus rezgések kutatói jól beleéreztek egy más, magasabb dimenzióban lévő Matrix-információs tér jelenlétébe.

 

A morfogenetikus mező kutatói csak rezgésekben és energiákban voltak képesek gondolkodni. Érezték, hogy létezik egy másfajta mező is, amelyre nem hatnak az idő és tér korlátai, de ennek a mibenlétét még nem tudták megfogalmazni.

 

MATRIX DROPS - Morfogenetikus mezők

 

A Matrix Drops kutatásaink során, egyértelmű bizonyítékait találtuk annak, hogy a Matrix-információs mezők, magasan túlszárnyalják a rezgések világát!

 

Az egyetemes fizikai és energetikai törvények szerint az energia a távolság négyzetével csökken. Az általunk vizsgált Mátrix-információk az idővel négyzetesen növekednek.

 

A memória időbeli, nem pedig térbeli kapcsolat. Arra a kérdésre, hogy hol tárolódnak az emlékek, a materialista elveken felnőtt tudósok ma is keresik a választ. A memória-, a gondolatok- és érzések tárolása azonban az eredményeink szerint nem térbeli, hanem időbeli Matrix-információs tér jelenségek.

 

Tehát, arra a kérdésre, hogy hol tárolódnak az emlékek a válasz: mindenhol az Matrix-információs térben. A múlt szintén mindenütt jelen van és ki is csatolható.

 

Korábban azt feltételezték, hogy az emlékeket az agyban a megváltozott idegvégződések vagy szinapszisok, esetleg más egyebek tárolják. Azonban hiába kutatták hosszú időn át a biológusok a memória tárolásának lehetséges helyeit, mert még mindig ismeretlen számunkra, hol és hogyan tárolódnak az emlékek agyunkban.

 

Véleményem szerint az emlékek bizonyosan nem az agyban tárolódnak! Az agy inkább egy holografikus érzékelőhöz és kivetítőhöz hasonlítható, amely rá tud kapcsolódni a Matrix-információs térre, mint egy ”pendrive szerű” tároló egységre.

 

A halál beállta után az emlékek nem törlődnek. A halálközeli élmények kutatása során megállapították, hogy az érintettek tiszta gondolatokat, emlékeket és tudati állapotot élnek át, miközben agyuk egyáltalán nem működik. Ez arra utal, hogy a tudat a fizikai testen kívül és az agytól függetlenül is létezik. Halál beálltát követően egy bizonyos időn túl az agy bomlásnak indul. A szellemidézésről szóló beszámolók szerint az emlékek és az információk a halált követően továbbra is fennmaradnak.

 

A morfogenetikus kutatások nagyban elősegítették a Matrix Drops Computer megszületését. A kutatók jó előérzetének köszönhetően szinte előrevetítették a Matrix-információs tér kvantumfizikai ismereteinek megszületését.  Örömmel adjuk át minden kedves érdeklődőknek a meglepően új eredményeket. Mindezek az ismeretek hamarosan természetes tudásként épülnek be mindannyiunk tudatába.

 

A történelemben minden korban voltak olyan személyek, akik magas tudati szintre eljutva beleláttak más dimenziókba. A magas fejlett technológiát képviselő Matrix Drops Computerünkkel ezt a tudati szintet kívánjuk megszólaltatni.

 

Köszöntöm az új felfedezőket, a jövő letéteményeseit!

Kovács-Magyar András