Kovács - Magyar András

A Templomos lovagok és az ő titokzatos királyuk II. András - I.

1828Megtekintés
Kovács–Magyar András 54. dvd filmje.
A Merovingok korát követően jött egy igen szomorú időszak, amikor a Karoling ház a Merovingok által megteremtett isteni csodákat felélték, majd a vandál – barbár népek feldúlták.
Tekintse meg filmünket:
 
 
Szent Bernát, ez a csodálatos ember egy mennyei programot hozott le a Földre. Akik az ő programját meghallgatták és végrehajtották, ők voltak a Templomos lovagok, akik egy elit csapatnak számítottak. A kultúra bimbózása a XI. században kezdődött. Az egész középkor szellemletét, életfelfogását átitatja a lovagi szemlélet. Voltak olyanok, akik nem voltak nemes emberek, de vitézségükkel, elnyerhették a nemesi, lovagi rangot.

A kor szellemiségét átitatja a keresztes hadjárat sorozat. Ha a kezünkbe veszünk a Templomosokról egy könyvet, máris Jeruzsálembe csöppenünk. A történetírók leírják, milyen lovagi tetteket hajtottak végre a Templomos lovagok Jeruzsálemben. Hogy megértsük őket, én azt az utat választottam, hogy bemutatom a kort, amikor elindultak a keresztes hadjáratok. A keresztes hadjáratokat nem szabad összekeverni a Templomos lovagokkal. Ez két külön dolog, csak egy időben.
 
A Templomos lovagok és az ő titokzatos királyuk II. András


Kik voltak ezek az emberek?

Milyen üzenetet hordoztak?
Milyen jelzés volt a ruhájukon, a pajzsukon? Milyen jelzés volt a szellemükben? Kivel voltak, kiért voltak? Honnan jöttek, hová tartottak? Egy izgalmas kalandra hívok mindenkit.
 
A szentföldi háborúk, harcok:
Parázsló tűzfészek volt hosszú időn keresztül Jeruzsálem. Idézzük fel kik kötődnek e városhoz. Kiknek szent ez a hely? Szent helyként tisztelik Jeruzsálemet a zsidók. Dávid székhelye volt, i.e. 1012-től i.e. 972-ig. A mohamedánok szintén szent helyként tisztelik, Mekka és Medina mellett. Úgy tartják, hogy Mohamed mennybemenetele Jeruzsálemben történt, 632-ben. A keresztényeknek szintén szent hely Jeruzsálem. Itt volt Jézus Urunk királysága.
 
70-ben Jeruzsálem lakossága fellázadt a rómaiak ellen. Róma nagy haderőt küldött, szinte a földdel tette egyenlővé egész Jeruzsálemet. 312-ben a milanoi rendelet alapján szabad vallásgyakorlás következett. 430-ban Attila, a hun nagyvezér elment Jeruzsálembe a seregeivel, Felújította Jézus Urunknak a várát, amely azon területen volt, ahol egykoron Salamon király élt. Attila egy nyolcszögletű tornyot is épített, Mária Magdolna tiszteletére. 630-ban Omar kalifa elfoglalja Jeruzsálemet, 642-ben az arabok elfoglalják a Bizánci birodalom egyiptomi részét. Nagy fájdalmat jelentett ez Bizáncnak. 1020-ban, Jeruzsálemben a terror uralkodik, Hakim kalifa megparancsolja embereinek, hogy mindent pusztítsanak el, ami nem muzulmán jelkép. 1027-ben normalizálódik egy kicsit a helyzet.
 
Szent István megnyitja az európai zarándokok előtt Magyarország útjait, határosak voltunk a Bizánci birodalommal. A Szent István Lovagrend elsőként jelenik meg Attilát követően Jeruzsálemben, elsőként küldd hatalmas adományokat, elsőként újítja fel a kint lévő templomokat, várakat, Jézusi emlékeket. Ispotályokat is létrehoznak, ennek írásos dokumentumai is megvannak.
 
1054-ben egyházszakadás történik, különválik Róma és Bizánc. 1067-ben Bizánc veszít a törökökkel vívott háborúban. A törökök elfoglalják Jeruzsálemet 1078-ban. Bizáncnak nincs olyan hadereje, hogy visszafoglalja Jeruzsálemet. Néhány évvel később Szent László király 1092-ben összehívja a szabolcsi zsinatot. Törekvése az volt, hogy legyen egy katolikus, azaz egyetemes vallás Európában, egyesüljön a római, a bizánci ortodox, és a magyarországi egyház. A szabolcsi zsinaton valamennyien nemet mondanak, nem akarták, hogy egyek legyenek. Ettől függetlenül, felkérik Szent Lászlót, hogy legyen a szentföldi felszabadító hadsereg parancsnoka. Ahogy teltek az évek, készültek Szentföld visszafoglalására, Szent László király meghalt.


Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:

Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. I. emelet
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com