Kovács - Magyar András

Az alkímia transzcendenciájából évezredek óta meríthet a tudomány és a művészet

947Megtekintés
SKALÁRIS ENERGIA
Igaz, tiszta szellemiség kutatása inspirált bennünket, feltalálókat egy olyan berendezés és termékcsalád létrehozására, amely a környezetünkben eluralkodó, szinte csak üzleti szemlélet által vezérelt világból segít kiutat mutatni.
A pénz hasznos forrás, de rombolóvá, önpusztítóvá válik annak számára, aki célként kezeli. Kerestük mindazt, ami kivezet a káoszból, ami megnyugvást ad lelkünknek és ismét szárnyakat ad szellemünknek.
               Kovács-Magyar András és Kovács-Magyar Ildikó 
A Matrix Drops találmánnyal olyan újszerű alkotás jött létre,
amely transzcendens módon képes felvenni a kapcsolatot a tudatmezőkkel.    

A tudományos felfedezések fölé emelkednek a művészeti alkotások, és azon túl lelhető fel az öntudatra ébredés transzcendenciája. A tudomány, a társadalom számára hasznosnak vélt dolgokat hoz felszínre. A művészi alkotások a teremtő szándéknak köszönhetően a lelkünket érintik meg. Amikor a lelkünk szól hozzánk, az már művészeteken túli, különös és újszerű megnyilvánulása a tudatnak. Eddig nem ismert megtapasztalás, hogy a Matrix Drops Computeren (MDC) keresztül írásban értekezhetünk közvetlenül a lelkünkkel.
   
MDC
A MDC találmány megalkotásakor a lélek feltérképezésén túl, a tudomány- és művészet feletti dimenziókba való betekintés volt a feladat.
 
Sokan vannak, akik semmilyen jótanácsot nem fogadnak meg és saját álláspontjukhoz mereven ragaszkodva mindent felülírnak, megszakértenek. Ám a mi esetünkben az analízis alkalmával mindenki a saját maga legbensőbb, legigazabb énjével találkozik. A lélek üzeneteinek előrejelzései megkímélhetnek bennünket a testi- és lelki fájdalmaktól. A nagy misztikusok mind vallották egyvalakitől kell félnünk: önmagunktól. Bármennyire is fájdalmas az igazság, csak az képes előrevinni bennünket a szellemi fejlődésünk útján. A tudatból felszínre törő új információk és alkotások befolyásolják a társadalom szereplőinek gondolatait, elképzeléseit és cselekedetit.

Az a kutató, aki egyszer átélte a megvilágosodás élményét, már más dimenzióba kerül, mert valami megváltozik a világszemléletében. A világot több szempontból szemlélhetjük. Művészek és a feltalálók, akik az új irányzatok bevezetői, mind egy új világlátással ajándékozzák meg az emberiséget. Műértő az, aki mindezt megérti és közvetítő szerepet vállal a társadalom felé a jobbítás szándékával.

Találmány - újítások
Az újítások többnyire látható, fogható dolgok. A Matrix Drops találmány által közvetített skaláris információt elsősorban a tudatunk képes érzékelni. Egy műalkotás megtekintésénél, vagy egy koncert meghallgatásánál szintén hasonlatos az érzés, de talán itt még attól is egyedibb módon kerülünk önmagunk mélységeivel és magasztosságaival szembe. Platón óta, ami a tudatra és nem az anyagi világra irányul az a filozófia, azon belül a fenomenológia, és nem pedig a tudomány témakörébe tartozik.
 
A Matrix Drops találmány projectje és ideológiája egy új kategóriát képvisel, művészetnek túlságosan tudományos, tudománynak pedig túlságosan művészi. Nem ritka, hogy a tudomány és a művészet határterületén különböző találmányok látnak napvilágot. Egy művész előbb megalkot valamit, és csak utána elemzi. A művészetantropológiai modell már megkülönböztet prototípust, műtárgyat, művészt, és befogadót. Művészeti alkotás lehet berendezés is, ahol az alkotás nem csupán egy jelenség, mert az igazságtartalma önálló entitásként, önmagán túlmutató érvénnyel létezik.
 
Egy művészi alkotás megszületésekor az alkotó létrehozza a látomását, a sugallatát. A tudományoknál ismert bizonyítási kényszer, illetve ellenőrizhetőségi fegyelem nem tárgya és nem is módszere a művészeti alkotásoknak. Esetünkben egy új generációs Matrix Drops Computeres összehasonlítással felismerhetjük azokat a tudatosságunkra jellemző elemeket, amelyek valamilyen módon funkcionálisan is megfeleltethetőek a rendszereink vagy folyamataink ismert mintáival.

A Mengyelejev-féle táblázat valamennyi elemeinek sajátos tudatmintája létezik analógiásan.
A Mengyelejev-féle táblázat valamennyi elemeinek sajátos tudatmintája létezik analógiásan.
 
A Matrix Drops projekt során az elemek és az ismert tudati minták felismerésével, beazonosításával megtörténik a tudati transzformáció. Az empíria legmagasabb foka az azonosulás, melyet a művész végre is hajt, amikor látomását műalkotássá alakítja. Úgy gondolom az antropológia és a tudományos világ csak üdvözölheti, amikor egyes művészek megfogalmazzák a folyamatot, melynek során formába és anyagba öntik alkotói elképzeléseiket. A létrejött új művek néha olyan elementáris erővel hatnak a környezetre, hogy akár kulturális paradigmaváltást is okozhatnak.       

Agy                             
A világot többé már nem lehet nélkülük elképzelni, mert minden addig meglévőt új megvilágításba helyeznek. A tudományok többnyire kifelé tekintenek, elemzik, ábrázolják azt és igyekeznek az ott szerzett tapasztalatokat hasznosítani.                                       MATRIX DROPS CSODADOBOZ
Az Matrix Drops Computer befelé figyel és az emberi tudatra fókuszál, miközben a Matrix Dropszok a tudattal veszik fel a kapcsolatot, eltérően az eddigi módszerektől.
 
Elérhetőségünk:
 
Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. I. emelet
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36 1 251 4983
+36 1 222 3186