Kovács - Magyar András

Kovács-Magyar Andrással készült interjú: Matrix Drops Computer egy kíváncsi riporter szemével

865Megtekintés

Kovács-Magyar András az O2 TV Portré Feketén fehéren című műsorában:

 

 

Köszöntöm a Kedves Nézőinket a Feketén – Fehéren portré műsorunkban egy olyan kedves vendégünk van, aki már volt a mikrofon túloldalán. Kovács-Magyar Andrásnál vendégeskedünk újra. Nagyon vártam már ezt a találkozót, hónapokkal ezelőtt gondolkoztunk el azon, hogy ezt az új gépet, amiről már korábban is beszéltünk bemutassuk Önöknek. Érdemes lesz velünk tartani!

 

-       Köszöntöm András, azt is köszönöm, hogy újra itt ebben a házban találkozhatunk, ami mindig egy nagy élmény. Hónapokra visszatekintve készültem rá én is. Kipróbáltam egyébként már ezt a gépet korábban, úgyhogy nagyon várom, hogy esetleg mi változott rajtam az elmúlt hónapokban, illetve hogy András, aki ezt kitalálta és feltalálta, Ő hogy fogja majd alkalmazni? Tehát miről is van szó?

 

-       Kezeit csókolom kedves Anikó, nagyon örülök, hogy találkozhatunk. Miről is van szó? Hosszú lesz a történet. Bízom abban, hogy úgy körül tudjuk járni ezt a fantasztikus történetet, hogy egy laikus személy is megtudja majd érteni. Ehhez nagyon nagy szükség van Önre, hogy olyan kérdéseket tegyen fel Nekem, ami mint feltalálónak lehet, hogy apróság, de egy nézőnek nagyon jelentős dolog lehet. Itt most Öné lesz a főszerep.

 

-       Ígérem, józanésszel fogok kérdezni, mert azt hiszem, hogy tényleg úgy tudjuk majd ezt a témát közelebb hozni az emberekhez. Tehát mit tudunk vizsgálni ezzel a géppel?

 

-       A Matrix Drops Computer - arra született ez a berendezés, hogy az ember láthatatlan valóságát, az érzelmeit, gondolatait, kapcsolati feszültségeit megmutassa és írottan is megjelenítse. Mindezt térben és időben egyaránt. Ne lepődjön meg akkor, amikor a készülék esetleg megfogja mutatni, hogy milyen volt a kapcsolata az édesapjával vagy az édesanyjával. Milyen lelki attitűdjei vannak, milyen pozitív és milyen kezelhetetlen tulajdonságai. Ezeket Freud úgy fogalmazta meg, hogy bizonyos téveszmék. Jung úgy fogalmazta meg, hogy mindnyájunknak van egy olyan sötét énje, a láthatatlan világban lévő énünk, amely esetleg rossz gondolatokat, rossz ötleteket sugall felénk. Ugyan akkor van egy pozitív énünk, ami jó gondolatokat, jó ötleteket sugall felénk. A komputernek az a feladata, hogy bemutassa az énünk mindkét oldalát a téveszméinkkel együtt.

 

-       Tehát azokat a meggyőződéseket, amiket, a neveltetésünk során és az életük során magunkba plántáltunk, és amit most már valóságnak élünk meg.

 

-       Így van. És úgy ragaszkodunk egy-egy téveszméhez, mint a kis táskánkhoz, hogy az a mienk.

 

-       És befolyásol.

 

-       És befolyásol, de amikor ezt felismerjük és belátjuk, akkor a szellemi- és a lelki fejlődésünkben tudunk egy lépést előre tenni. Hogy ez a belátás egy pillanat, - ahogy Jézus mondta: „Bizony mondom néktek csak egy pillanat elég, hogy újjászülessetek.” vagy 1 év 10 év esetleg egy emberöltő, ez mindenkinél más. A komputerünkön keresztül fehéren – feketén fogjuk látni a saját énünk kivetülését, énünknek azt az állapotát, amiben éppen vagyunk. A pillanatnyi sorsfeladatot mutatja meg a készülék. Nem arról van szó, hogy mi egymást megpróbáljuk meggyőzni, vitázni vagy elismerni szeretnénk, hanem itt, Kedves Anikó, én a saját lelkével kapcsolom most össze. Így Ön felé a saját lelke fog üzeneteket közvetíteni.

 

-       Nos, itt jönnek az első hitetlenek: ez a komputer erre milyen módon képes? Tehát milyen elven és alapon működik?

 

-       Ez a rendszer egyben egy komputer és bio szenzor, ettől különleges berendezés. A bio szenzor, maga az ember. Lehet kételkedni abban, ha valaki állít valamit, vagy filozofál. Itt egy matematikai berendezésről van szó, egy digitális berendezésről, aminek a lényege, hogy objektív és pontosan tudja a helyes választ.

 

-       Honnan jön az, hogy itt tulajdonképpen az én lelkemet leképezzük, hogy lehet leképezni valamit, amit nem tudunk megfogni, nem tudunk megérteni?

 

-       Nos. Azokat a dolgokat tudjuk megérteni, amiket az 5 érzékünkkel, feltudunk fogni: látás, ízlés, tapintás, szaglás, hallás. De amint van valami, ami az érzékleteinken túli, ezt úgy mondjuk: 6. érzék, de az ember ott elbizonytalanodik. Mindnyájunknak vannak érzései, de ezek az érzések mindig egy picit bizonytalanok, mert nem tudjuk, hogy valósak-e vagy sem. Marad a kétely: vajon jól érzem?

 

-       Így van.

 

-       Ettől 6. érzék. Beleérzek, de nem vagyok biztos benne. Ez a komputer ezt a 6. érzéket lépte túl a 7. érzék objektivitásával. Ugyan is a komputerbe programozott több ezer ”mintára” adott válasz objektív igazság. Minden egyes minta megtalálható egy Matrix Drops-ban.

 

-       Honnan tudta András, hogy ezt le lehet képezni?

 

-       25 éve erről álmodozom. 25 évig egy biotenzor segítségével kérdeztem meg a láthatatlan világ valóságát. A földsugárzásokat, aurákat, szellemi jelenlétet, és a pálca a feltett kérdéseimre igennel vagy nemmel válaszolt. Mivel a pálcáról is sokan úgy gondolják, hogy szubjektív, valójában még mindig a hatodik érzék világában jártam, egy igen és egy nemet jelző szenzibillel, vagy biotenzorral. A régi álmom valahol összekapcsolódott a villamosmérnöki előképzettségemmel. Megalkottam egy olyan berendezést, ami objektíven ”belelát” a finom testeinkbe, láthatatlan világainkba. A legnagyobb probléma az volt, hogy nem létezett bioszenzor, ami ezeket a finom lelki-, érzelmi-, gondolati-, jelenségeket tudta volna érzékelni és azt követően egy berendezés objektíven kimutatni.

 

-       Ezek rezgések.

 

-       A tudomány sokáig úgy vélte, hogy rezgések. Fantasztikus dologba kérdezett bele. Hiszen ha ma a világ kutatóit megkérdeznénk, köztük a kvantumfizikusokat is, vagy esetleg itt ülne most Albert Einstein - a kutatók nem tudnának a rezgések világától elvonatkozni. Ugyanis mindenre azt mondják, hogy ami 3 dimenziós, az anyagi, és ami nem látható az rezgés. Vegyünk néhány egyszerű példát. A fény pici anyagi részecskék gyors mozgása, de egyszerre hullám jelenség is. Ezt már kimondták a kvantumfizikusok: a fény kettőstermészetű, hol anyag, hol hullám természetű. Megjegyzem mi is hol anyag, hol hullám természetűek vagyunk. Csak ezen túl van valami, ami nem anyag és nem rezgés, hanem valami teljesen más. Ezt a témát, ezt a területet, ezt a dimenziót nem kutatták eddig a kvantumfizikusok sem.

 

-       Ennek is kell majd 100 év, mint a rezgésnek?

 

-       Nem hiszem, mert született egy berendezés, ami objektíven megmutatja, hogy az anyagon s a rezgésen túl létezik még egy világ: az információ világa. Az információt már nem köti sem az anyag, sem a rezgés, hanem egy teljesen más kategória egy más dimenzió. Ami fantasztikus, hogy van egy berendezés, ami ezt a dimenziót a hetedik érzéklettel megtudja érinteni, feltudja fogni, kitudja csatolni és írásban is meg tudja fogalmazni.

 

-       Hogy felfigyeltek fel erre amerikai kutatók? Mert ugye a NASA szakembereit is foglalkoztatja ez a dolog.

 

-       A NASA-nak volt már egy hasonló készüléke, amit feedback rendszernek neveztek el. Az első kísérlet 15-20 évvel ezelőtt történt, amikor a kozmonauták állapotát a földről detektálták és tudták milyen állapotban vannak. Ők ekkor még csak rezgéseket tudtak érzékelni. Talán nem is gondolták, hogy léteznek más mezők is. A rezgések világa mivel anyagon túli, szemmel láthatatlan. Ám mégis nagyon komoly fizikai szabályai vannak. Az információvilága egy más dimenzióban van.

 

-       Ott nincs fizikai szabály?

 

-       Ott más szabályok vannak. Például: a fizikai szabály a hatás ellenhatás törvénye. Az energiák törvénye: ha felállítunk egy televízióadót, vagy egy rádióadót, és elkezdjük sugározni a műsort, a távolság négyzetével csökken az ereje. Egyszer csak elérek, egy olyan pontra ahol már nem tudom fogni azt az adót. Ez az energiaterjedés egyik törvénye. Igen, ám de van egy más világ az információk világa. Ahol, ha egy információ kijut az éterbe, az az idő négyzetével növekszik.

 

-       Elképesztő…(csodálkozó hangon)

 

-       Amíg az energia csökken a távolság négyzetével, addig azzal ellentétben az információ az idő négyzetével növekszik.

 

-       Akkor például ez a magyarázat a távgyógyításra?

 

-       Egyik magyarázata.

 

-       Mert soha nem tudtuk elképzelni, hogy mitől működik. Én megtapasztaltam hogyan működik, de nem értettem. Ám mivel megtapasztaltam, elhittem. Amikor valaki energiát küldött felém, forróságot éreztem. Akkor most már kezdem érteni. András ezek szerint most egy olyan dolgot tudott megmutatni a Matrix Drops Computerrel, ami már volt, de nem tudtuk, hogy mi az.

 

-       Így van. Amíg nem tudjuk bebizonyítani, és amíg nincs erre egy berendezés, amivel többször is kimutatható egy jelenség, addig csak annyit tudunk mondani: hogy létezik valami, amiben nem vagyunk biztosak.

 

-       A hitünk?

 

-       A hit nem anyag, nem energia, hanem egész más dolog. Ilyen a gondolatátvitel, a megérzéseink és ilyen a távból küldött energia. Nagyon jól fogalmazott, amikor a „távgyógyítás” szót használta. Sokáig azt hittük, hogy energiák mennek szabadon. De ezek nem energiák voltak, hanem információk. Ez egy új dimenzió. Nem a telefonon jött át az információ, amikor Önt valaki több száz kilométerről kezelte. Információs téren, kvantum téren keresztül információkat kapott. Az információnak mindegy, hogy 500 vagy 5000, netán 50 000 km-ről érkezik. Az információ abban a pillanatban ott van, és kifejti a hatását az energiáira és azon keresztül a fizikai testére. A magasabb dimenziók mindig leképződnek az alsóbb dimenziókban is.

 

-       Ezért tudta lefordítani számítógép nyelvezetére?

 

-       Igen mivel információ.

 

-       Akkor azon az elven működik, mint egy számítógép, tehát a Fourier-analízis?

 

-       Pontosan, Fourier-analízis elvén működik. De itt volt a legnagyobb nehézség, hogy miből, kiből tudok én Fourier-sorokat lehívni. Ezen kellett a legjobban elgondolkodnom.

 

-       Hogyan volt képes ezt a különleges dolgot, az emberi érzéseket, gondolatokat érzékelni és kimutathatóvá tenni?

 

-       Sokáig azért nem tudtam detektálni, mert a világgondolkodói mind energiákban gondolkodnak. Én is, mint villamosmérnök ezt tettem. Ekkor jött egy új ötlet vagy fogalmazzunk úgy, inkább egy sugallat. Ez a sugallat arra késztetett, hogy az információt próbáljam megfogni, vagy megmérni. Ez elsőre lehetetlennek tűnt. Később az emberben történő pillanatnyi változást fogtam meg. Leginkább ez fejezi ki a körülötte levő információkat. Így amikor megfogom Önt mérni, Ön lesz a bioszenzor, ami érzékeli az Ön körül lévő finomteteiben lévő információkat. Ezeket az információkat hasonlítom össze a Matrix Drops-ok tiszta információival. Így válnak kimutathatóvá az Ön gondolatai, érzései, kapcsolatai, múltjára és jövőjére vonatkozó megfigyelések és a sorsfeladata. A második lépésünk az lesz, hogy egy olyan valakit mérünk meg, aki nincs jelen. Ön egy percig koncentrál valakire, akit a komputer ugyanolyan pontossággal megfog mérni, mintha itt ülne.

 

-       Tulajdonképpen, akkor olyan személyre is gondolhatok, aki már elhunyt? Hiszen az információja adott.

 

-       Ön rágondol az adott személyre, majd az Ön szellemén keresztül összekapcsolódnak a mérés alatt.

 

-       Rendben, ez nagyon érdekes. Ez igen. Nekifutunk?

 

-       Kedves Anikó, pár pillanat és készen állok a mérésre. Kérem vegye le az ékszereit.

 

-       Ide letehetem?

 

-       Nyugodtan tessék elhelyezni.

 

-       Az órát is levegyem?

 

-       Igen, köszönöm.

 

-       Kedves nézőink, most én jövök. Ha valami nagyon rossz dolog derül ki rólam, azt nem publikálom.

 

-       Kedves Anikó, mivel személyes és komoly lélektani dolgokról lesz szó, kettőnk között marad minden ténymegállapítás. Ön pedig ebből annyit oszt meg másokkal, amennyit szeretne.

 

-       Egy kicsit izgulok, milyen lelki, szellemi és fizikai kép tükre tárul elém.

 

-       Kérem, elsőként csak arról a tényről számoljon be a kedves nézőknek, mennyire hiteles képet vetített Ön elé a komputer.

 

-       Rendben.

 

-       A komputer megmutatja, hol tart Ön ebben az életfázisában. Megtudhatja azt is, hogy milyen pillanatnyi dolgok, gondolatok foglalkoztatták és zavarták meg a lelkét. Ennek pedig milyen testi kivetülései vannak, vagy lehetnek.

 

-       Rendben.

 

-       Azt is kifogja mutatni a komputer, hogy hosszútávon mi az Ön sorsfeladata. Mik az Ön esszenciális gondolatai, életfelfogása. Természetesen ez mindenkinél eltérő. A komputer több millió adattal dolgozik, és azoknak a variációiból tárja Ön elé a tényeket.

 

-       Ó Istenem!

 

-       Tehát elképzelhetetlen, hogy a megmért emberek közül két embernek ugyanazt vagy hasonlót írjon ki a komputer. A valóságban is nagyon különbözünk egymástól.

 

-       Elképzelhető, hogy fél év múltán más eredmény születik egy ismételt mérésem alkalmával?

 

-       Már akár egy órán belül is más lehet.

 

-       Hűha…