Kovács - Magyar András

Megvilágosodás útja: Matrix Drops Computer segítségével

689Megtekintés

Minden lélek a tudatosodás különböző szintjén áll. Éppen ezért más-más tudatszintsávot használ a világgal történő kommunikációja során. Ebből adódik, hogy nem egyformán vagyunk képesek megérteni, felfogni a felénk áradó információkat.

MATRIX DROPS - Megvilágosodás útja

 

Az emberi agy a fizikai érzékleteken túli dolgokra ráhangolódni csak akkor képes, ha az egyén különleges adottságokkal született, vagy meditációs gyakorlatokkal kifejleszti ezt a képességét (6. érzék). Ám ennek a dimenziónak is megvannak a korlátai, mindenki csak a saját tudatossági szintjéig képes ráhangolódni másokra. Tudatosan fejlődni önállóan csak úgy lehet, ha valaki tisztában van saját képességeivel, korlátaival, jó és rossz tulajdonságaival. Azaz nagyon jól ismeri önmagát.

 

A Matrix Drops Computer az elénk vetített ”objektív személyiségképpel” hasznos eligazodást nyújt a számunkra.

 

A helyes önismeretet csak őszinteséggel és az élethelyzetek átélésével jöhet létre. Nem elég, ha belátjuk hibánkat, változtatni is tudni kell. A földi élet egyik legnagyobb ajándéka, hogy az elméletben megszületett elképzeléseket valóra is tudjuk váltani. Csak így kerülhetünk magasabb tudatossági szintre.

 

A megvilágosodás egyik útja bizonyos értelemben saját halálunk átélése. Többen beszámolnak arról; miután meghaltak átkerültek egy másvilágba – klinikai halál állapotába - és onnan tértek ismét vissza fizikai testükbe. Számukra a megvilágosodás nem valamiféle jelképes kifejezés, hanem szó szerinti tapasztalás. Ők már bizonyosságot kaphattak a halál utáni élet létezéséről, az öröklétről. Ilyen utazásokról egyesek a meditációik során szintén beszámolnak.

 

A köznapi értelemben minden megértésből fakadó belátásunk egy korábbi, képzelt világunk halálát jelenti és egyben egy új világ kezdetét. Ebben az értelemben, minden magasabb tudatszinten történő újrakezdés, egy-egy kisebb megvilágosodás. Életünkben helyesen cselekedni nem az egyetlen cél, nagyon fontos a pozitív gondolkodás elsajátítása is. A földön anyagi testben élünk, így elkerülhető, hogy az esetleges agresszív gondolatok a megszületésünk pillanatától azonnal valósággá váljanak.

 

MATRIX DROPS - Megvilágosodás útja MDC segítségével

 

Élethelyzetek elemzésével elérkezhetünk fejlődésünk egyik legjelentősebb szakaszához, a tudatos fejlődés kezdetéhez. Ha valaki ráébred arra, hogy folyamatosan szerepet játszik és ebből kifolyólag nem tud őszinte lenni senkivel, akkor jó úton halad afelé, hogy újraértékelve életét megtalálja valódi önmagát.

 

A lélek is úgy működik, mint egy videokamera. Felvesz és raktároz mindent, ami az emberrel az élete folyamán történik. Ez a ”felvétel” megismerhető azok számára, akik képesek ráhangolódni önmagukra, vagy más emberekre. Vannak olyan, úgynevezett ”látó” képességű emberek, akik egy bűncselekmény végrehajtása után több évvel is képesek az adott helyszínen rekonstruálni a történéseket. Leírják a benne résztvevő szereplőket, indítékaikat, érzéseiket, csaknem olyan részletességgel és pontossággal, mintha éppen most történne meg minden a szemük előtt. A körülöttünk lévő tér közvetíti és rögzíti a benne lezajló folyamatokat, és szinte korlátlan ideig megőrzi azokat. Ez a bizonyság arra, hogy létezik információtárolás és átvitel, a jelen és a múltbéli valóság között. Ezek a dimenziók pedig átjárhatóak.

 

A lelkünk építésére tudatosan nagy gondot kell fordítanunk. A létezésért vívott küzdelemben sokkal kisebb veszteség a fizikai testünket elveszíteni, mint lélek nélkül életben maradni. A teljes lelki fejlettséghez olyan személyiségfejlődés vezet el, amit kozmikus öntudatra ébredésnek nevezhetünk. A lélek képes függetleníteni létezését és érzékelését a test érzékszerveitől.

 

Az eddigiek arra ösztönzik a valódi tudást kereső embert, hogy ne csak az ismeretlen területeket, hanem a már szilárdnak hitt alapokat is újból áttanulmányozza és átértékelje, mindezt az elért tudatszintjének megfelelően. Az információ és a bennünk lévő esszenciális adottságok egyik alaptulajdonsága, hogy magához hasonlót hoz létre. Az emberek szituációk révén képesek több ezer információt is kezelni. A hozzájuk elérkező üzeneteket valójában meg tudják-e érteni, vagy hihetőnek tartják-e, létfontosságú kérdések.

 

A mai világban az információk javarészt utasításokból, programokból, vagy "algoritmusokból" állnak.  Utasításoknak csak azok engedelmeskednek, akiket nevelésüknél fogva leszoktattak a gondolkodásról.

 

Az agykutatók megállapították, hogy az agyunknak van egy olyan része, ahová a megkérdőjelezhetetlen dolgok kerülnek. Amint ezekkel ellentétes új dolgokat hallunk, az agyunk szinte automatikusan átugorja az új információkat. Azt is mondhatnánk, hogy el sem jutnak a tudatukig.

 

A megismerés egyik leglényegesebb állomása az, amikor az ember képes elfogadni olyan tényeket, amelyek látszólag ellentmondanak a világról alkotott addigi felfogásának. Korlátaink és téves elképzeléseink így oszlanak el.

 

Szeretettel várom azok érdeklődését, akik személyesen is szeretnék feltárni akár a maguk, akár a családtagjaik, hozzátartozóik lelki-, érzelmi-, kapcsolati-, szellemi elakadásait a Matrix Drops Computerrel és szeretnék Matrix Drops készítményekkel feloldani mindazokat.

 

Kovács-Magyar András