Kovács - Magyar András

VIII. Szellemtan - 2024. december 8.

3684Megtekintés
Kovács-Magyar András
Öntudatra ébredés iskolája VIII. Szellemtan

Előadó:
Kovács-Magyar András

"Pusztán a test halhat meg, a szellem örökéletű!"
A pontos időpontot a késöbbiekben ismertetjük:
V. kurzus - Lelkiismeret - Emléksúly-levétel
:

2024. december 7. szombat, 9:00 órai kezdettel - 17:00 óráig 
VIII. kurzus - Szellemtan:
2024. december 8. vasárnap, 9:00 órai kezdettel - 17:00 óráig

Szellemtan témája:
- A teremtés mitológiája
- A 21 dimenzió létrejötte – a dimenziók urai
- Alsó és felső világok működési szabályai
- Szellemek a földi világban
- Az asztrál- és a mentál világok lakói
- A szellem fejlődésének és tökéletesedésének útja
- A létközben rekedt szellemek
- Különös estek, kísértetek, szellemtörténetek
- Szellemek átsegítése a túlvilágra
- A szellemvilággal történő kommunikáció
- A misztika rejtélyei és csodái
 
Belépőjegy: 40.000 Ft/nap
A helyszínen 8:00 órától lehet belépőjegyet igényelni.
 Kovács – Magyar András: Szellemtan
Az ősi nagy kultúrákat áthatotta az örök élet tudata, amíg a mai civilizált világot a félelem és a bűntudat tartja gúzsban.

Vajon kiknek a célja lehetett az emberiség félelembe, bűntudatba sodrása?

A létezésünkről alkotott fél tudás káoszt okoz lényünkben és világunkban. A tudás, a tisztánlátás világosságot teremt lényünkben, elmélkedésünkben, létezésünkben, cselekedeteinkben.

Aki elől a valóság felét elrejtik, az félelemben él. Aki az elemi tudást birtokolja, az egészségben él. Embermilliók éltek egykor az örök élet boldog tudatában, egymást Istenként tisztelve és szeretve, amíg ki nem találták bizonyos földi hatalmasságok a halál és a bűn fogalmát. Eltávolították az emberek jelentős részét az örökélet tudattól.

A szellemvilág folyamatos jelenlétével, jelzéseivel, üzeneteivel az örök élet tudatára hívják fel figyelmünket. A szellemvilágnak szabályai vannak. Ősi mitológiák e szabályokat tiszteletben tartva hagyták meg üzeneteiket az utókornak, szokásaikban, ünnepeikben, ősi szertartásaikban. A civilizált ember testi, anyagi vágyait beteljesítve, lelki, szellemi gondokkal küzd, ősi kultúrájának ismerete hiányában lelke, és szelleme segítségért kiált…

Filmünkkel a szellemünk örök életének bizonyosságait mutatjuk be objektíven. Segítségünkre vannak a médiumok, transzkommunikációval – szellemidézéssel. Szertartásainkat, látványos változások követik, amelyekről a jelenlévők ezrei számolnak be. Hogyan sikerült az itt rekedt szellemeket a túlvilágra visszajuttatni? Az elmúlt időszak leglátványosabb szellemjárásairól is közreadunk itt most felvételeket, ezek megoldásairól is beszámolunk.

 
Irodánk címe:
Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. 1.emelet / 11. ajtó
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
 
Irodánk a térképen: