Szent, Attila

A hun Attila - 2. rész

1840Megtekintés

Ha valaki kinyitja a Képes Krónikát, talál az első oldalakon egy nevet. Ez a név nem más, mint a magyarok, a nemzet egyik legnagyobb büszkesége, maga Attila, a hun nagyvezér.

A Képes Krónikában találunk egy történetet, ahol Attila a katalauni csatát követően egy színhelyre megy, ami nem más, mint Aquila. Ez egy olasz város. Aquiláról azt mondják el, hogy egy bevehetetlen erőd. Soha senki nem tudta ezt a várat bevenni.

 

Tekintse meg filmünk 2. részét:


 

Ahogy írja a történelem, Attila Katalaunnál vereséget szenved és a vereséget szenvedett Attila a vert hadával beveszi a világ, Európa addig egyetlen bevehetetlen várát, Aquilát. Keresték, hogy hol van Aquila, nem találták. Azt mondják, Attila a földdel tette egyenlővé. De akkor valami alapokat, köveket, téglákat találni kellene. Nagyon érdekes, hogy Spanyolországban van egy vár, amit hasonlóképpen hívnak, mint Aquila, egész pontosan Avilanak.

 

Avila várának falai 10-15 méter vastagok. Bizony ez egy lovas hadsereg számára szinte bevehetetlen volt, nagyon komoly védelmet nyújtott. Mégis, amikor Attila ideérkezett és hatalmas tüzeket rakott a várfal szélére, másfél nap után ezek a várfalak megnyíltak. Sokan azt hiszik, hogy a tüzektől, de nem. Égi segítség kellett hozzá. A megnyílt várfalak között több, mint 7000 lovas az égő kövek között, az égő máglyák között beugrat a várba és összeszedi azokat az idegeneket, akik az idevaló őslakosságot félelemben tartották, legyilkolták,  és akik Attila feleségét Ildikót is fogva tartották.

 

Avila falai

Avila falai

 

Attilának több neve is volt. Germán földön Etzelnek, angolszászoknál Aetlanak, Skandinávoknál Atlinak hívták. Attila 453-ban hal meg. Priszkosz rétor járt Attila udvarában, halála előtt jó néhány évvel. Priszkosz rétor, amikor Attila haláláról ír, Egyiptomban van, s kereskedőktől hallja, hogy Attila meghalt. Ahogy a kereskedők elmondják neki, hogy milyen körülmények között halt meg Attila, meg amit Ő úgy gondolt (hiszen ő Bizánc propagandistája, újságírója volt) Priszkosz kitalál egy történetet, ezt a történetet adja át az utókornak.

 

Priszkosz történetét Cassiodorus 525-ben átveszi és lejegyzi. Cassiodorus történetét 550-ben egy Jordanes nevű ember még megszűri, még átfésüli és a Gatica című művében lejegyzi. Amit ma a hivatalos történelemnek hívunk, Priszkosz rétortól származik, de két emberen ment keresztül. Priszkosz, amikor Attila meghalt, ott sem volt s egyébként is a legnagyobb ellenségének az embere volt. Ezek a szövegek, amiket hallunk a történelemírók tollából, nem a pontosságuk, hanem a fontosságuk miatt maradtak fönt, ugyanis ezeknek az írásoknak egy nagyon komoly következménye volt. Az utókor ezen feljegyzések alapján ítéli meg ezeket a csodálatos embereket. A feljegyzések lényege nem az igazság odaadása, hanem pontosan az igazság eltüntetése volt.

 

A hunok nem mások, mint a szkítáknak az utódaik. Vannak térképek, ahol szarmatáknak is nevezik őket. Ha valaki látta Arthur királyról forgatott gyönyörű filmet, Arthur király 12 lovagja milyen nemzetből való volt? Szarmata nemzetből valók voltak, hunok voltak. Sumér, szkíta, szarmata, avar vagy magyar, ugyanarról beszélünk csak egyre későbbi korokban, más és más neveket kaptak. A Hun Birodalom Ázsiától, Kínától egészen Pannóniáig, sőt még Pannónián túl is nyúlt.

 

A dél-amerikai kontinensen volt egy nagy műveltséggel rendelkező nép. Ezek voltak a maják. Ekkoriban a maja királyt úgy hívják, hogy Tan. Hogy hívják az édes testvérét? Attila. A Jó Istennel égi kapcsolatban volt Attila. Médium volt, ugyan úgy, mint Tan is. Azt mondták, hogy Attilának egy nagy küldetése van. Ázsiába, majd Európába kell jönnie, mert azokat a népeket (gallokat), akiket a Jó Isten küldött, és felvirágoztatták ezeket a területeket, egy szörnyű ellenség leigázta, legyilkolta és ezeket a népeket fel kell szabadítani.

 

Ez a fiatalember, ez az Istenfiú (akiről tudták, hogy az Isten fia, hiszen Isten ostorának nevezték) hajóra szállt, több ezer emberével átjött Kína partjaihoz. Felszabadította azokat a területeket, amiket Róma elfoglalt. Felszabadította a mai Franciaország, Spanyolország, Anglia teljes területét. A 400 éves megszállás után a rómaiak kivonultak ezekről a területekről.

 

 

A HUN ATTILA

 

 

Energia Gyógyító Központ

H-1143 Budapest (XIV. kerület) Tábornok u. 11/A. I. emelet/11.

(a 2. metró Puskás Ferenc Stadion megállójánál)

                                                                                     

Telefonszám: +36-1-251-4983 vagy: +36-1-222-3186

 

www.csodalatosgyogyulasok.hu

www.szellemvilag.hu