Szent, Attila

A hun Attila - 4. rész

1816Megtekintés


Aranyszájú Szent János a négy nagy egyházi tanítók egyike. Abban az időszakban élt, amikor Rua és Oktár volt a Hun Birodalom vezetője.

Később majd találkozunk valakivel, akit úgy hívnak Magyarországon, hogy alamizsnás Szent János. Mátyás király sok pénzért megveszi a törököktől egy romlatlan szentnek a testét. Magyarországon úgy hívják ezt a valakit, hogy alamizsnás Szent János. A 400-as években halt meg és 1470-ben még ép a teste. Olyan volt a teste, több mint 1.000 év eltelte után, mintha tegnap temették volna el.

 

Tekintse meg filmünket:

 

Mátyás király két szekér aranyat adott érte és azt füllentette a törököknek, hogy a családjából való ős. A törököket ez nem érdekelte, csak a sok pénz. Hazahozta a tetemet, Buda várában volt nagyon sokáig. Mátyás király meggyilkolását követően kikerült a mai Felvidékre, Máriácskára. Ma egy pozsonyi templomban található, de már nem a tetem, hanem a csontjai, mert megcsonkították.

 

Aranyszájú Szent János nagy egyházi tanító volt, konstantinápolyi patriarcha.

Oktár uralkodása előtt élt, 10-15 évvel előtte tanított. Aranyszájú Szent János a bizánciakat, a Konstantinápolyban élő nemes urakat igen korholja mindig a templomban. Azok szinte remegnek már a sok korholástól.

 

Elmondja nekik a 402-es, 404-es években:

Ti csak esztek, isztok, zabáltok, dorbézoltok. Olyan sűrű már a véretek, hogy el fogja önteni a testeteket. Úgy fogtok megfulladni a nagy jólétben, hogy a vér a torkotokon alszik meg. A szellemileg holt embert felemésztették a test vágyai, mert aki csak eszik, iszik, és csak az anyagi, testi dolgokkal foglalkozik, a szellemiekkel nem, az nem ad a szellemének enni, a lelkének enni, hát az az ember megsemmisíti a szellemét és a lelkét. És mi lesz a testével? Megfullad, vértolulást kap.

 

402-t írunk. Ezeket tanítja a bizánciaknak. Ezt hallja Szókratész is, meghallja Theodoriusz császár is, hallják a nagy császárok, olvassák Aranyszájú Szent János írásait, amivel a bizánciakat korholja. Mit fognak leírni az ellenség haláláról? Azért halltatok meg, mert ettetek, ittatok, dorbézoltatok. De ezeket Aranyszájú Szent János nem a hunoknak mondta, hanem nekik.

 

Aranyszájú Szent János 404-ben leírja azt a haláltörténetet, hogy hogy fognak meghalni, ha esznek, isznak, amit ők majd elsütnek 40-50 év múlva néhány hun vezetőre.

 

Mi módon dicsőséges egy hadvezérnek meghalnia?

Hát harcban, csatában, nem ágyban, párnák között.

Mit jelen az, amikor egy ilyen hadvezért valaki betesz az ágyba, hogy ott fulladt meg részegen? Hát ennél nagyobb megalázás már nem létezik. Valójában meggyilkolják ezeket az embereket, hogy még az utókor is úgy emlékezzen rájuk, mint egy utolsó csavargóra. Ezért a nagy hadvezéréket beteszik az ágyba és ott fullasztják meg őket, hogy a torkukra alvad a vér.

 

Kik éltek így?

Hát a bizánciak! Aranyszájú Szent János az ő egyházi tanítójuk. Így tanítja őket a templomokban. Bizáncban, a világ leggazdagabb városában, a római birodalom központjában ezt hallják az ott ülő gazdag emberek. Húzzák le magukat, mert érzik, hogy Aranyszájú Szent Jánosnak nagyon igaza van. Hát kész van a terv, ezt csak rá kell ültetni valakire. Ráültetik Oktárra és Ruára.

 

A korabeli beszámolók Attiláról leírják, milyen ember volt, mennyit ivott és mennyit evett. A fegyelmezettség mintaképe volt. Soha nem volt részeg és mindig tudta ételben és italban a mértéket. Ezt az embert úgy ruházzák fel, hogy azért halt meg, mert annyit evett, ivott, dorbézolt, hogy vértolulást kapott. Úgy ahogy 40 évvel előtte, azt Aranyszájú Szent János ezt tanította az ellenségeknek. Oktárt, Ruát és Attilát fölruházták ilyen rágalmakkal.

 

A római birodalom lerohanja Afrikát, Afrika északi részét, Európát, Ázsiát, Britanniát, Közel-Keletet, a Földközi-tenger teljes peremvidékét elfoglalják. Ekkor itt szorgos, kereskedő, földműves, kedves, aranyos, jó szándékú emberek élnek. Egyszer csak megjelenik egy gyilkos nép. Lerohannak, legyilkolnak mindenkit, a túlélőket rabszolgaláncra fűzik. Ami kincset ezek a népek megteremtettek, a felszínre hoztak, mindent elrabolnak, és aki nyikkanni mer, levágják. Elfoglalják a Földközi tenger peremvidékét, és persze behatolnak a kelták, a hunok területeire is.

 

Római Birodalom

 

 

Ki állítja meg ezeket?

Van egy villanás, amikor a rabszolgatartó társadalmat megállítja i.e 90-ben Spartacus, aki nem volt más, mint Szent György reinkarnációja, majd Róma megint életre kap, és jön Attila. Hát valakinek meg kell őket állítani! Most, ha valaki erről a korról olvas, Róma ezt írja: megtámadtak bennünket. Panaszkodnak, hogy a hunok betörnek, meg mozgolódnak a kelták is Írországból, minket, szegény rómaiakat bántanak, az Isten népét. Sajnáltatják magukat. Már nem tudják egy helyről irányítani a nagy római birodalmat, ezért két helyről irányítják, Rómából és Konstantinápolyból.

 

Mi lesz a római birodalom központja? Konstantinápoly. Kilométerköveket is tesznek, nullás kilométerköveket. Ugye minden út Rómába vezet, vagy Konstantinápolyba? Mind a két helyen van nullás kilométerkő. Minden út odavezet hozzájuk, szerintük. De arról nem beszélnek, hogy az utakat kelták építették. Úgy tesznek, mintha az utak római utak lennének. Legyilkolták a keltákat, és azt mondták, ez mától római út. Legyilkolják Mezopotámiát, legyilkolják Egyiptomot, beszüntetik a hieroglifás írást. Kik? A rómaiak. Fölgyújtják a világ legnagyobb könyvtárait, hetekig égnek a világ akkori kultúrájának kultúrkincsei. Kik teszik ezt? A rómaiak.

 

Ha valaki kinyit ma egy térképet, akkor olyan rajzokat lát, hogy a mai Magyarország területén van Attila, akihez nekünk semmi közünk és innen irányulnak nyilak Franciaország, Németország, Róma felé. De ha kinyitunk egy francia vagy egy spanyol könyvet, akkor valami mást találunk. Honnan jönnek a hunok, és honnan rajzanak széjjel? Pannóniából. De honnan jönnek?

 

A kínai krónikák a következőket írják:

A hunok a világ másik feléről csöppentek Kína partjaihoz.

 

Hol van a világ másik fele? Dél-Amerikában. Attila Dél-Amerikából jön. Megvannak a térképek. Azután a kínaiaktól átvonulási engedélyt kér. Mit mond a kínai császár? A császárban még benne van, hogy Szent György i.e. 500-ban hogy legyőzte őket, pontosan tudja, hogy ugyanaz a szellemcsalád, mely közül Szent György is származott. Jön Attila. Tudják, hogy az Isten fia, az Isten ostora. Mit mond Attilának a kínai császár? Átengedlek az országomon. És amikor az ország közepén van, mit csinál a kínai császár? Körbeveszi a hunokat és elindítja a támadást. Attila még egyszer figyelmezteti: „Vigyázz, adott szavadat meg nem szegd!”

 

Mit csinál a kínai császár? Jót nevet és elindítja a hadakat. Mi történik ekkor? Megnyílik az ég és az egész kínai hadsereget agyaggá változtatja az Isten, mert megszegték a szavukat. Történelmi feljegyzés.

 

Mikor keletkeztek a kínai agyagkatonák? Meglepve tapasztalhatjuk, hogy a 400-as években. Miért nincs két darab egyforma kínai agyagkatona? Ez mind élő ember, ahogy éppen megmerevedett, ahogy agyaggá vált. Megvizsgálták angol kutatók, hogy az eredeti kínai agyagkatonák élő szöveteket tartalmaznak.

 

Attila bejön Európába és kiszorítja a rómaiakat Angliából, a mai francia területekről, Spanyolországból, Pannóniából, felszabadítja e területeket. Ez nem a rómaiaké. Ők itt megszállók, akik bejöttek. Attila azt mondja, hogy tessék szépen hazamenni és szépen kiküldi, kiveri a rómaiakat. A rómaiak és a bizánciak persze nem nézik ezt jó szemmel, és ellentámadásra készülnek. Rengeteg kincsük van. Gazdag nép, összerabolták a világ összes kincsét. Ott van náluk, Bizáncban. Egyébként nem Rómában tartják a kincseket, hanem Bizáncban, mert Bizánc, Konstantinápoly nagyon jól védhető.

 

Attila hadi adózásra kényszeríti őket. Egyébként azt mondja, ha nem adjátok ide évente a 10 tonna aranyat, akkor megyünk érte. Bizánc császára ebbe első szóra beleegyezik, leteszi a 10 tonna aranyat. Jövő évben megint leteszi a 10 tonna aranyat. Ahol átadják az aranyat: Margus. Ma ezt a helyet úgy hívják, hogy Belgrád. 1456-ban úgy hívták, hogy Nándorfehérvár. Attila elhozza az aranyat, seregeivel rendet tart Európában, Ázsiában. Elmondják, hogy míg Attila a király, rend és nyugalom van, a kard nem csörren, senki nem mer mozdulni. Félnek Attilától, nem úgy, mint a tűztől, hanem mint az Isten ostorától. Egyszer csak Attila hallja, hogy Margus túloldalán az ottani papok átjárnak a Hun Birodalom területére, hunhalmokat, hun földvárakat, kelta várakat dúlnak föl és kirabolják a kincseket. Aranyszájú Szent Jánosnak megvannak az írásai, ahogy a bizánci papokat dorgálja meg, hogy sírokat dúlnak föl és utána a halott maradványokkal a körmeiken, meg a tenyerükben megfogják a szent oltárokat. Attila is megtudja, hogy kirabolják ezeket a mérhetetlen kincseket tartalmazó hunhalmokat, földvárakat. Lemegy Margusba és azt mondja, hogy akkor jövő évben 20 tonna aranyat kérek letenni. A bizánciak kénytelenek letenni a 20 tonna aranyat.

 

Van egy évszám, amit érdemes megjegyezni: 447. január 26.

Markianosz bizánci császár megunja, hogy neki 10-20 tonna aranyat kell évente fizetnie. Megelégedett volna Attila 10-el is, de hát a bizánciak rosszalkodtak, ezért kell 20 tonnát adniuk. Attila éppen nyugati hadjárton van, és úgy gondolják a bizánciak, hogy majd ott úgyis elvérzik, vége lesz, nem fizetnek két évig adót. Attila üzen, hogy akkor megy érte. Attilánál csak annyit látnak, hogy ha nem fizetnek neki, egy porfelhő közeledik Bizánc felé.

 

20-30 ezer lovast elindít, 5-5 ló vezetékszáron. Ez 150 ezer lovat jelent. Annak már azért látszik a sora. Közelednek Konstantinápoly felé. Mennek az ajándékért, mert a rómaiak mindig nagyon ügyelnek arra, hogy ők ne adót fizessenek, ajándékot adnak, úgy akkor el lehet mismásolni. Elindulnak a hun csapatok. Persze a bizánciak biztonságban érzik magukat. Óriási védelmi rendszerük van, több kilométeres várfalakkal, 57 bástyatorony emelkedik a falak között. Bevehetetlen Bizánc.

 

Attila megérkezik a csapataival, követeket küld, hogy jó lenne az aranyakat kiküldeni, mert ha nem, akkor ő bemegy érte. Mosolyognak bent. Böfögnek, isznak, esznek, ahogy Aranyszájú Szent János írja. S amikor látó távolságra érnek, egyszer csak megremeg a föld és leomlik Bizánc összes fala és tornya. Történelmi feljegyzések leírják 447. január 26-án Bizánc összes védműve leomlik, Attila bemegy és elhozza az aranyat.

 

Hogy ír erről a történelem?

447. január 26-án leomlanak Bizánc falai, és a derék kőművesek 6 hét alatt felépítik a teljes védművet. Ez volt a balkáni hadjárat. Azt mondják, hogy Attila megfordul, mert járvány üt ki a táborában, és hazajön Pannóniába. Ott van leomolva az egész védmű Bizánc körül, és Attila, ahogy látja, hogy omlik össze, hazamegy. Így van leírva a történelemben. De azt hiszem nem nehéz kitalálni, miért omlott le Bizánc összes fala. Az Isten segített. Ezért küldte a fiát, hogy csináljon rendet Ázsiában és Európában. A kínai katonák hogy váltak agyaggá? Az Isten által, és nem azért, mert meg akarta ölni őket, hanem mert megszegték a szavukat. Nekünk egy igaz Istenünk van.

 

Amikor eljönnek Attila elé a követek, Bizánc követei, Maximinosz és Priszkosz, így üdvözlik őt:

„A császár, a bizánci császár - mondja Priszkosz - imádkozik feleséged és hozzátartozóid egészségéért és jólétéért.”

 

Mindenki tudta, hogy ebből egy szó sem igaz. Attila csak a következőket válaszolja:

„Köszöntsön a rómaiakra az a sors, amit nekem kívánnak.”

 

Amire ma azt mondják, hogy udvarias magatartás, az annyit jelent, hogy a királyi udvarban élő embereknek az etikettje, a stílusa. Udvarias. Udvari magatartás. Ma az etikettnek a 99%-a Attila udvarából jön. Hivatalos feljegyzések vannak arról, hogyan fogadta a vendégeit, hogyan ültek le, hogyan szolgálták ki, hogyan köszöntötték egymást. Le van írva részletesen. Nincs ma olyan királyi udvar, ami megközelítené stílusában, méltóságában az egykori Attila udvarát. 

 

 

Tekintse meg a teljes filmet:

 

A HUN ATTILA

 

A DVD megvásárolható az irodánkban:

H-1143 Budapest (XIV. kerület) Tábornok u. 11/A. I. emelet/11.

(a 2. metró Puskás Ferenc Stadion megállójánál)

 

Telefonszámaink:

+36-1-251-4983

+36-1-222-3186