Szent, Attila

A hun Attila - 6. rész

1813Megtekintés

 

Azt mondják, hogy a hunok lóháton isznak, esznek, szeretkeznek, ott élnek, ott tárgyalnak, le se szállnak a lovaikról. Hogy mutatják be Attilát, hol hal meg? Nászágyban. Csak leszállt a lóról?

 

Pontosan tudják a korabeli emberek, hogy a kultúra az agrárkultúrából indul ki. Azt mondják ekkor a rómaiak: A hunoknál senki sem szánt, nincs állandó lakhelyük, törvényük, se szokásuk. Római joguk az nincs, mert a hunoknál nem a törvény diktál, hanem az igazság. Mi a jogszabály? Az uralkodó osztály érdekeit szolgáló jogszabályok összessége. De hol van ebben az ember? Attilánál az igazság joga volt. Erre leírják, hogy nincsenek törvényeik. Hát nem írott törvényeik voltak, hanem valamilyen egészen más törvényeik. Olyan törvényeik voltak, hogy az emberek nyugalomban, békességben, boldogságban tudtak élni.

 

Vigilas, egy bizánci követ, a következőket mondja: Micsoda nevetséges közönséges embert egy Istenhez hasonlítani - mondja ezt Attiláról. Theodosius, az Isten - mondta Vigilas. Ki volt neki az Isten? Hát az ő császára.

 

Meghívták a gót királyt a bizánci császár udvarába. Megtekinthette a bizánci császárnak a katonáit és a hadseregét. A gótok királya a következőt mondja: Nagy Theodosius kétségtelen, hogy a császár földi Isten. Hogy miért? Mert nagy hadserege van.

 

Attila származását nem nagyon firtatják a különböző leírásokban. Nagyon sokat írnak Ruaról és Oktarról 430-ig, a hunok két nagy vezéréről. Néha megjegyzik, hogy Mundzuknak (akinek magyar neve Bendegúz) a fia Attila és Buda. Ez egy kis csúsztatás a történelemben, hiszen pontosan tudjuk a kínai feljegyzésekből, hogy Attila a Föld túlsó feléről érkezett ide Európába, Dél-Amerikából. Az akkori maja király volt az édes testvére és az előző maja király volt az édesapja Attilának.

 

ATTILA

 

Priszkosz 449-ben járt Attila udvarában. 453-ban Priszkosz rétor kereskedőktől hall arról, hogy Attila meghalt, ott sincs. Ő csak kitalálja, hogy vajon hogyan halhatott meg Attila. Priszkosz rétor a következőképpen írja le Attila udvarát: A csarnok közepén egy hatalmas baldachinos ágy van, fehér patyolatból szőtt baldachinnal. Fejedelmi ebédlőcsarnok, látszólag egyben a hálóterem is volt. Pohárnokok nyújtják át a kelyheket a követeknek. Helyükre is kísérik őket. Minden követet helyükre kísér egy-egy pohárnok. A székek két oldalt a falnál álltak. Attila egy kereveten ült az ágy előtt. A díszülés Attila jobbján volt. Ott ült Onégésziosz és mellette a fejedelem két fia. Onégésziosz Attila első embere. Házához római fürdő is tartozott. Ezt a fürdőt egy pannon hadifogoly építette. Szirmiumból való. A kőfürdő az ő alkotása volt. A kényelemtől és a jó ízléstől a rómaiak elhűltek.

 

A rómaiak, a bizánciak belépnek Attila palotájába és elhűlnek a gyönyörűségtől. Elhűlnek attól a fogadtatástól, amit a mai napig úgy hívunk, hogy udvari. Aki udvari magatartást tud tanúsítani az udvarias. Attila udvari magatartását mintázzák le a királyok a mai napig. Nála minden isteni volt, hiszen ő az Isten fia volt. Az ő atyja megtanította őt mindenre. Udvari magatartást gyakorolt. Olyan gyönyörűség volt az udvara, olyan tökéletes volt minden, hogy a rómaiak elhűltek, amikor beléptek. Ezt nem Attila propagandistája írja le, hanem a legnagyobb ellensége. A kényelemtől és a jó ízléstől a rómaiak elhűltek. A barbárok földjén van kultúra? - tették föl a kérdést magukban. Az udvarban hellénül is beszéltek. Gótul, latinul, görögül nem nagyon. Attila beszélt majául, arámiul, hispánul, frankul, szászul, trákul, latinul. Élete végén egy kicsit tud gótul és görögül is.

 

Amikor átjött Dél-Amerikából, már 6 nyelven beszélt. Attila egy misztikus ember. A misztikus embert az különbözteti meg az átlagembertől, hogy két lábbal a földön jár, míg az átlagember mindig elkalandozik a jövőbe, vagy a múltba. Csak a jelenben nincs. A misztikus itt van és tud, mert nagyon sokat tanul és folyamatosan tanul. Míg Európában van, még 3 nyelvet megtanul Attila. Közben tizenkét koronás király hódol neki, a világ ura.

 

Attila karavettjének legtávolabbik pontján ült a legidősebb fia. Leírja Priszkosz, hogy Attila az első emberét Onégisziosznak hívják. Azt, hogy Attilának hogy hívták a legnagyobb fiát, nem írják le, mert valami nagyon nagy huncutságot akarnak elhallgatni. Attila legnagyobb fiát úgy hívják, hogy Meroveé. Úgy, ahogy Jézus Urunkat, Attilát, Meroveét, és majd a többi nagyokat megölik, meggyilkolják, elhallgattatják, mindig valami nagy baj jön a világba, mindig valami nagy betegség.

 

Jézus Urunk nemcsak a testet gyógyította, hanem a lelket is. Attila nemcsak a testeket védte, nemcsak a keltákat szabadította föl a rómaiak alól, hanem adott valamit az embereknek. Békét, nyugalmat, békességet, szeretet, egészséget. Ő a világot gyógyította, ugyan úgy, mint Jézus Urunk. Nem egy egyszerű kis sámán volt, vagy orvos, vagy felcser, nemcsak a betegségeket oldotta meg, a világ bajait oldotta meg.

 

Attila balján egy Berik nevű gót tanácsadó ül. Utána diplomaták követték. Attilának voltak tanácsadói, voltak diplomatái, ugyanis Attila tudja, hogy hogyan kell viselkedni. Attila egy úriember, udvarias úriember, aki tud viselkedni.

 

A HUN ATTILA II.

 

A DVD megvásárolható a központunkban

 

Energia Gyógyító Központ

H-1143 Budapest (XIV. kerület) Tábornok u. 11/A. I. emelet/11.

(a 2. metró Puskás Ferenc Stadion megállójánál)

                                                                                     

Telefonszám: +36-1-251-4983 vagy: +36-1-222-3186

 

www.szellemvilag.hu