Szent, Attila

A hun Attila - 7. rész

2281Megtekintés
Minden úr arany kupát fog meg kivéve Attilát, mert Ő magát a Szent Grált tartja a kezében. Ez a Szent Grál Jézus Urunké volt. Miután Jézust meggyilkolják, a Szent Grál Mária Magdalához kerül. Mária Magdala családi leszármazottain keresztül hatod íziglen Attila feleségének, Ildikónak a birtokába kerül.

 

Ildikó Attilának nászajándékba adja a Szent Grált. Itt van a huncutság abban, amit Priszkosz írt. Kivéve Attilát, aki tényleg nem egy egyszerű arany kupát fog, hanem magát a Grált. Attila meggyilkolását követően ez a Grál Arthur királynál bukkan föl újra. Arthur király Attila udvartartását mintázza le.

 

Priszkosz írja: „Attila alig evett, hétköznapi ruhában volt, mint a tisztjei. Finnyás tisztaságával rítt ki a környezetéből.”

 

Milyen ez a hétköznapi ruha? Ezt a mai napig Attilának hívják. Attila hétköznap milyen ruhában járt? Attilában. A ruhadarabjait a felesége kihímezte. Sújtásos ruhában járt. Megtaláltak honfoglaláskor és honfoglalás előtti leleteket (honfoglalás nem volt, csak így ismerik az emberek, hiszen a Kárpát-medencében mindig magyarok éltek. Árpád vezér csak hazahozott több mint 8000 embert Ázsiából, akit nem tudott védeni). A sírleletekben fehérneműeket találnak, amelyek ki vannak hímezve. Ingeket, amelyek ki vannak hímezve. Gyönyörűség volt. Attilában jártak. A huszárok Attilától örökölték ruháikat.

 

Aki fölvesz egy sújtásos ruhát, az viselkedést igényel. Attila udvarában ez a viselet egy viselkedést is adott az embereknek. Milyenek voltak? Finnyásan tiszták. A hétköznapi viseletük különb volt, mint másnak az ünnepi.

 

Attila olyan volt, mint a józanság és az önfegyelem szobra.

 

Csak csipegetett, üdvözölte a vendégeit, mindenkit szemmel tartott, mindenkihez volt egy szava, mindenkit hellyel, étellel kínált, vendégházzal. Az önfegyelem megtestesítője volt. Még csak véletlenül sem hasonlít ez az Attila kép arra a mohó, evő, ivó, telhetetlen valakire, aki részegen elnyúlik az ágyán és vértolulása lesz és a torkán az alvadt vértől megfullad.

 

HUN BIRODALOM

Hun Birodalom

 

Sehol a magyar történelemben nem írnak arról, hogy Attila Spanyolországban járt. Spanyolországban pedig írnak róla, hogy ott járt, Járt Orleansban, Párizsban, Troyes városában, Toulouse-ban, ez nyílt titok. Ezt mindenki tudja.

 

Attila, ahogy elindul Róma felé, kinyílnak a kapuk. Megnyílik Vicenza kapuja, Verona, Brescia. Nyitott kapukkal várják Attilát és vonul Róma felé. Rómának nincsenek védfalai. Rómának zsoldosai vannak. Ezek a zsoldosok pedig éppen szerte Eurázsiában vannak, ugyanis próbálnak leszámolni a más világnézetű emberekkel. Tehát Rómának nincs védelme. Kérdezhetné az ember, hogy hol van a római hadvezér, akit Aetiusnak neveznek. Hol van, aki a catalaunumi csatából a seregeivel visszavonult Rómába. Ha visszavonult Rómába, akkor neki ott kellene lennie! De nincs sehol. Attila vonul Róma felé és egy kard sem csörren. Minden kapu megnyílik előtte. A rómaiak az ariánusokkal és a monofizitákkal vannak harcban. Azokkal a vallási nézeteket valló emberekkel, akik nem a római hitet vallják. Úgy tudtuk, hogy a catalaunumi csatában még a vizigótok is szövetségesei Rómának. Akkor hol vannak a vizigótok, hol vannak a szövetségesek, hol vannak a frankok, hol vannak a burgundok? Az emberben felmerül a kérdés, hogy ők győztek, most jön a vesztes, és minden kapu megnyílik előtte.

 

Alarich, a vizigótok királya 410-ben hal meg és a következőket írják róla:

Gyászba öltözött övéi eltemetik őt a Busento folyó ágyába. A vizet elterelték, mellé temették kincseit, azután visszaeresztették a folyó vizét, végül pedig leöldösték a temetés előkészületében szorgoskodó összes szolgát, nehogy kifecseghessék a sír helyét.”

 

Attiláról is ugyanezt mondják, aki 453-ban hal meg. Ez az egyik típustörténete a bizánci udvar propagandistáinak. Amikor meghal Attila, előveszik Alarich esetét, kicserélik a nevet és meg is van az a gyönyörű történet, ami nagyon tetszik az embereknek, de semmi köze sincs a valósághoz.

 

Alarich 410-ben kifosztja Rómát. Figyelmeztették Attilát, hogy nehogy kifossza Rómát, mert úgy fog járni, mint Alarich, meghal és majd a folyó medrébe temetik. Annyira szeretik Attilát, hogy aggódnak az életéért. Attila csak odamegy.

 

Attila és Leó pápa találkozása

Rafaello: Nagy Leó és Attila találkozása

 

Jordanes a következőket írja:

Leo pápa bevégeztette a mondandóját, de Attila csak állt ott némán a főpap tiszteletre méltó alakjára függesztve szemét, mintha mélyen elgondolkodott volna és íme hirtelen Péter és Pál apostol vált láthatóvá püspöki ornátusban. Leo két oldalán az egyik jobb felől, a másik bal felől. Kivont kardjukat fejük fölé emelve fenyegették Attilát halállal, ha nem engedelmeskedik a szent atya parancsának. Így csillapodott a fejedelem őrjöngő dühe, mellyel annyiszor pusztította a világot. Leo közbenjárására nyomban megígérte, hogy tartós békét fog kötni s azzal visszavonult a Duna mögé.

Ez a teljes, hiteles leírás, amit Jordanes, Róma propagandistája leírt.

 

A képen egy valaki tekint az égre és még mögötte van talán egy valaki, aki szintén odanéz. Az a valaki nem más, mint Attila. Ha léteznek szellemek – a festő itt üzen valamit – ki az egyetlen, aki látja a szellemeket? Attila. Ezt még Jordanes is tudja, hogy Attila fölnéz az égre, hiszen valószínű, hogy Priszkosztól tudja, hogy látta többször, hogy Attila szellemi üzeneteket hozott le. Ez a kép azt bizonyítja, hogy Attila képes volt a szellemvilágot látni.

 

Rómát több mint 43 esetben feldúlták, leégették, kifosztották. Egyetlen nagy királyról tudunk, aki nem tett kárt Rómában, nem forgatta föl, nem pusztította el. Ki ez a nagy király? Attila.

 

Attila kért néhány dolgot a római pápától: Szent Jakabnak a csontjait.

Miután csodák történtek Santiago de Compostela-ban, a rómaiak kiássák és elviszik Rómába. Attila elkéri Szent Jakab csontjait, elhozza Pannóniába, Magyarországra, amit 820-ban Gyula vezér visz vissza Santiago de Compostela-ba. 840-től már leírják a Santiago de Compostela-i feljegyzések is, hogy újra csodák történnek sok száz éves hallgatás után. Gyula vezér építtette újjá Montserratot, Santiago de Compostela-t, ő vitte vissza a csontokat és ő jelölte meg az akkori fejedelmeknek Oviedon is, azt az Isteni kaput, ami azóta is a menyegzőknek a színhelye és Oviedoban jegyezte el II. András is Jolánta nevű menyasszonyát. Gyula vezér pedig szintén ott kérte meg a menyasszonya kezét.

 

A HUN ATTILA II.

 

A DVD megvásárolható a központunkban

 

Energia Gyógyító Központ

H-1143 Budapest (XIV. kerület) Tábornok u. 11/A. I. emelet/11.

(a 2. metró Puskás Ferenc Stadion megállójánál)

                                                                                     

Telefonszám: +36-1-251-4983 vagy: +36-1-222-3186

 

www.szellemvilag.hu