Szent, Attila

A hun Attila - 8. rész

1947Megtekintés

Attila elkéri a római pápától Szent Jakab csontjait.

Szeretné a római pápától megkapni Jézus Urunk koronáját, ami nem más, mint a magyar szent korona.

 

Pontosan tudja, hiszen a szellemek megsúgják neki, hogy egy másolatot fognak neki mutatni, ezért annyit kér, hogy megnézné. A római pápa megmutatja Attilának a szent koronát, majd Attila úgy gondolja, majd visszajön érte, csak egyszer lássa az eredetit. Láthatja. Bemegy az ötvösművészével. Háromszor egy óra időre láthatja a koronát és készítenek róla egy másolatot, amit majd később Attila hord is. Jézus Urunk menyei szent koronájának a másolatát elkészítik, mert Jézus a koronáját 20 évesen kapta. Angyalok hozták. Ez a világ egyetlen angyali szent koronája, szakrális koronája. Ennek készíti el a másolatát Attila. Egyességet köt a pápával: ha meghal, saját teteme Jézus Urunk szent koronája mellett nyugodhat Rómában. A pápa beleegyezik.

 

Van még egy kérése Attilának:

Az ő családjából válasszanak pápát. És mit mond erre a pápa? A pápa beleegyezik. A pápajelöltet úgy hívják, hogy Sulpicius. Attila tisztességgel kivonul Rómából. Megegyeznek.

 

Róma bukását 476-ra teszik, de miután Attilát megölik 453-ban, 455-ben elárasztják Rómát a germánok. A történelemben mégis 476-ra teszik Róma bukását, hogy fel ne tűnjön valakinek, ahogy Attila megjelent Rómában, a római birodalomnak vége is lett. 455-ben megjelennek a germánok Róma falainál, akiknek a vezetőjük Geiserich király és ugyan az történik, mint azt Attila esetében megírták. Megérkezik Geiserich és kilovagol elé Leo pápa. Ez nem hatja meg a germánok vezetőjét és földúlja Rómát. Hol volt ekkor Péter és Pál az integető kardjával, vagy ha esetleg ott is volt, a germánok királya nem látta? Az biztos, ha lett volna, azt sem látja meg. A történet ugyan az. Jön egy király, kilovagol a pápa és nem hatja meg sem a germánt, sem a vizigótot, bemennek és szétszedik darabokra Rómát, sőt ki sem jönnek onnan, ottmaradnak.

 

ATTILA

Attila

 

Attila az egyetlen ember, aki nem vandál és nem barbár, egy igazi szkíta, egy hun, egy igazi úr. Egyességet köt, s tartja a szavát. Ahogy Attila hazamegy, egy éven belül meggyilkolják.

450-451-ben galliai területeken, frankoknál, spanyoloknál, Rómában van Attila. Róma egy kicsit föllélegzik, és nem fizet adót. Nagyon sok adóval tartozik Attilának. Cselekednie kell, mert ha nem cselekszik, Attila megint megy a két éves elmaradásért. Ezért a császár minden pénzét fölteszi arra, hogy Attilát öljék meg.

 

Attilát megölik egy vadászaton. Ildikó, a felesége figyelmezteti, hogy ne menjen a vadászatra, de Attila nem hallgat rá, a vadászaton lelövik. Nem a Tisza medrébe terelik, és nem nyilazzák le az embereket, mert ez a történet nem róla szól. Attila teteme Rómába kerül, mert megegyeztek a pápával. Attila tetemét Jézus Urunk szent koronája mellé temetik. A holtteste itt található az 1480-as évekig, mert ekkor a szent koronát darabokra törik Rómában. Erről Mátyás király tudomást szerez, érte megy, és elhozza Attila csontjait Rómából.

 

Aranyszájú Szent János a kor legnagyobb egyházi tanítója.

 

„A csatornákban lévő vér már nem fér el. Kitör és kirobban. Az igazi óriásokat, a nagy hősöket, számtalan bátor tett véghezvivőit láthatod láncok nélkül pusztán részeges kábulat által gúzsba kötve. Meg se ölték, meg se sebezték, de fekszik, mint aki sebet kapott, vagy még annál is nyomorúságosabb állapotban, mert aki sebet kapott, legalább küzdött ellene, de ezek még csak ezt sem teszik. Megadták magukat minden ellenállás nélkül. Csúfos vég. Jóval több, mint a bűn szégyene magában az igazi szégyen. A nagy hódítóktól még a hősiesség erényét is megtagadják ilyenkor.”

 

Priszkosz rétor egy az egyben átveszi Aranyszájú Szent János szavait. A hőstől elveszi azt is, hogy csatában haljon meg, vagy ne adja Isten, hogy megöljék.

 

Petőfi sorai: Ágyban, párnák közt halni meg.”

Hogy akar ő meghalni? Vitézül.

A világ legnagyobb hadvezérét, hősét úgy meghalasztani, hogy részegségében, evéstől, ivástól vér toluljon a torkára és meghaljon, hatalmas megalázás!

 

Jordanes írta, hogy Attila természetes halállal halt meg.

Nézzük, Jordanes hogy írja le pontosan:

„A lakodalomban a szertelen nagy vigadozástól elfáradt, a bortól és az álomtól elnehezülve a hátára dőlt, eleredt az orra vére, ami most a megszokott úton nem tudott eltávozni, tehát visszafelé a torkába folyt, s a halálát okozta. Így hozott a csatában híres királynak gyalázatos véget részegsége. A következő napnak már nagy része elmúlt, amikor a királyi szolgák valami gyászos eseményre gyanakodva nagy kiáltozások közt betörték az ajtót és ott találták holtan Attilát – akivel nem gyilkos seb, hanem vérfolyás végzett.”

 

A németek azt írják, hogy leszúrta Ildikó, a felesége, akit a németektől kapott. (Ha valaki megnéz egy német névnaptárt, Ildikó nevű német nő nem is létezik.)

 

Priszkosz szerint: akivel nem gyilkos seb, hanem vérfolyás végzett.

Miért kell ideírni, hogy gyilkos seb? Miért, valaki mondta, hogy gyilkos seb? Hát miért írta oda? Mert valamit el akar titkolni.

 

Szókratész, aki szintén a bizánci udvar propagandistája a következőket írja:

„Oktár – Attila nagybátyja - halálának oka a mérhetetlen zabálás volt.”

 

Holofernes asszír hadvezérről a következőket írják:

Részeg kábulatában lelte halálát. Vele ott volt akkor egy asszony, Judit, az ószövetség zsidó hősnője.”

 

Kb. 40 típustörténet van. Időben és térben nem igaz egyik sem.

 

Még egy történet, hogy megértsük a germán változatot. Longobárd legendárium. Alboin király és a felesége Rosamunda tragikus története. Paulus Diaconus a 8. században azt írta, hogy Alboin megölte felesége apját (egy gepida vezért), koponyájából ivó serleget készített, mire asszonya megmérgezte az urát. Ez egy az egyben az a történet, amit a germánok próbálnak Attilára ráhúzni, csak itt nem méreg, hanem tőr van. Egy pici változtatás.

 

Aranyszájú Szent János 407-ben hal meg. Halála előtt néhány évvel a bizánci császár kiátkozza az udvarból, mert a császárné nagyon léha életét észrevételezi. Meghal, eltemetik. A koporsóját csak behozzák Bizáncba, mert megbocsátottak neki, mert nagy volt a bűne, elmondta, hogy mi az igazság. Nem bírták a koporsót felemelni mindaddig, amíg ki nem hirdették az egész udvarban, hogy megbocsátottak Aranyszájú Szent Jánosnak. Ekkor fölemelik a koporsót és beviszik a bizánci udvarba a koporsóját. Leveszik a koporsófedelet és Aranyszájú Szent János teteme olyan, mintha tegnap lett volna eltemetve.

 

Aranyszájú Szent Jánost később úgy nevezik, mint Alamizsnás Szent János. Mátyás király a török pasától megvásárolja az Isztambulban lévő Alamizsnás Szent János tetemét és Budára hozza. Minden emberét Alamizsnás Szent János romlatlan teteme mellett esket meg. Miután Mátyás királyt megölik, ez a tetem a Felvidékre kerül, aztán megcsonkítják, de a csontok a mai napig megtalálhatók.

 

A HUN ATTILA II.

 

A DVD megvásárolható a központunkban

 

Energia Gyógyító Központ

H-1143 Budapest (XIV. kerület) Tábornok u. 11/A. I. emelet/11.

(a 2. metró Puskás Ferenc Stadion megállójánál)

                                                                                     

Telefonszám: +36-1-251-4983 vagy: +36-1-222-3186

 

www.szellemvilag.hu