Szent, Attila

A hun Attila és a Merovingok – 1. rész

3034Megtekintés

A Merovingokat az akkori római egyház is elfogadta Istenfiú királyoknak, Isten földi gyermekeinek.

Frank államalakulatnak is mondjuk ezt az uralkodói családot. A lexikonokban a Merovingokat hosszú hajú királyoknak nevezik, akik az 5. századtól a 8. századig uralkodtak. 447-ben Meroveé az első királyuk, 751-ben pedig III. Childerich az utolsó. Attila 453-ban halt meg, tehát Meroveé Attila előtt 6 évvel már király volt.

 

 

Meroveéról azt mondják, hogy talán csak egy legendabeli vezér – így szól legalább is a történelem. Nem tudják, vagy nem akarják tudni ki volt az anyja, ki volt az apja, honnan jött, honnan csöppent a frankok közé. Egyszer csak megjelenik. Meroveus (latinul), Mérovée (franciául).  Ki volt ő? Ki lehetett az ő édesapja? Milyen ágon születik?

 

Túri Gergely történetíró említi, hogy létezik egy frank legenda: van egy törzsfő és van vele rokonságban, vagy vele nem rokonságban álló más előkelő, aki Meroveénak az édesapja. A történelemkönyvek a Merovingokat furcsa módon Clovistól emlegetik, aki 481-től 511-ig volt király. Már maga az a tény is rejtély volt sokáig, hogy Clovisnak vagy Clodvignak ki volt az édesapja.

 

Igen titokzatos, hogy a Merovingok írása igen nagy hasonlóságot mutat a székely-magyar rovásíráshoz. Egész pontosan megegyezik az ír rovásírással, mintegy 5 betű különbség van a székely és a hun rovásírás között. Igen nagy hasonlóságot mutat az angolok, a británok rovásírásával, ami meg szinte tükörképe a hun rovásírásnak.

 

Nem tudják kik voltak és honnan jöttek a Merovingok. Annyit tudnak, hogy Istengyermekek. A pápa, mint Istenfiúkat, égi és földi királyokat fogadta el. Childeric édesapja volt Meroveé. Childericnek megtalálták a sírját és a legendákban beszélnek egy Meroveé nevű ősről. Rejtélyesen szólnak róla. A legendák szerint Meroveé természetfeletti erőkkel rendelkezett. Varázslók királya, királyok varázslója lett. A gyógyító ereje hatalmas volt.

 

A 300-as évek végén, a 400-as évek elején a németek által kézben tartott területeken megjelenik ez a nép. Ha megvizsgáljuk ezt az időszakot, a hun időszakot, akkor látjuk a hun birodalmat és látjuk ezt a bizonyos frank államalakulatot, ami határos a hun birodalommal. A legenda szerint Meroveé két apától származó gyermek, akit az Isten természeti erővel ruházott fel. Több történész próbálta bebizonyítani, hogy a Merovingok ősei Árkádia felől vándoroltak a Duna mentén, majd felfelé a Rajnán és végül a mai Németország és Franciaország határán telepedtek le. Körülbelül azokat a területeket, azokat a vándorlásokat írják le, amelyen annak idején a kelták is jöttek és azokat a területeket jelölik meg, amely területeket a rómaiak leigáztak.

 

A hunoknak több hely és város, így Bizánc, és Róma is évi több tonna arannyal fizetett adót, azért, mert Attila tudta, ha nem kéri el, katonákat bérelnek és háborúznak. Így tudott békességet teremteni a térségben. Hatalmas vagyont halmozott fel a Kárpát-medencében, ahol a hun birodalom akkori központja volt. Attila halála után, a 453-as éveket követően egyszer csak azt mondják, hogy eltűnt a hun birodalom, eltűntek a hun kincsek. Azonban ahogy eltűnnek a hun kincsek, nagyon sok Meroving kincset találnak. Egyszer csak a semmiből előtűnnek a Meroving kincsek. Itt egy komoly bizonyító jel van, mégpedig az, hogy a hunoknak valami köze lehet a Meroving házhoz, hiszen, amikor a hun vagyon eltűnik, ugyanabban az időpontban megjelenik valahol. Nem máshol, mint a Merovingoknál, a frank területeken.

 

Az ókori latin forrás a tengeri lényt, Meroveé édesapját quinto taurusnak hasonlítónak mondja. Quin jelentése 5. A quinteszencia a mágusoknak az eszenciája. Ez a titokzatos quinteszencia tartalmaz még egy bizonyos elemet, ami tisztább még a tűznél is. Az eszencia olyan tiszta csoda, ami mindig felfelé törekszik, ahol a csillagok is születnek. Vajon az etimológia arra utal, hogy a quinto taurus egy olyan lény, amely a csillagokból érkezett, úgy, mint Csaba királyfi, csillagösvényen?

 

A HUN ATTILA ÉS A MEROVINGOK

 

Nagyon különös, hogy a görögök a Kárpát-medencében élőket hiperboreusoknak hívták. Ha szó etimonokra bontjuk ezt a szót, akkor kapunk egy hiper, egy bor és egy us szógyököt. Erdélyben a mai napig bornak hívják a vizeket. Az us az őst jelent.

A Kárpát-medencében hiperboreusok, hiper vízi ősök élnek.

 

Milyen különös, hogy Attila, hun nagyvezér főhadiszállása pontosan a hiperboreusok földjén van. Attiláról leírják, hogy Kína felől érkezett, a Kárpát-medencében volt a központja és innen hatalmas etapokkal Bizánctól a mai Spanyolországig, Franciaországig nagyon komoly hadjáratokat indított. Attila a kínai feljegyzések szerint az óceánon túlról érkezett Kína partjaihoz, a Földnek a másik feléről, vízen keresztül. Isteni ereje volt. Tudták Kínában, tudták Európában, hogy Attila az Isten fia. Ez a hatalmas Istenember, Attila megkereste Európában Jézus Urunk és Mária Magdala leszármazottját, Inana és Nándor gyermekének leszármazottját, egész pontosan Ildikót, Erdélyben. Ildikó anyai ágon örökölte az isteni vért. Égi és földi király csak az lehet, akinek az ereiben istentől származó vér folyik. Attila azért jött Európába, hogy Isten vérvonalát fellelje és tovább örökítse.

 

A DVD megvásárolható:

 

Energia Gyógyító Központ

H-1143 Budapest (XIV. kerület) Tábornok u. 11/A. I. emelet/11.

(a 2. metró Puskás Ferenc Stadion megállójánál)

                                                                                     

Telefonszám: +36-1-251-4983 vagy: +36-1-222-3186

 

www.szellemvilag.hu