Szent, Attila

Attila napja - január 7.

4524Megtekintés

Attila - a hunok királya

Istenanyánk gyermekei közül Attila szelleme a harmadik,
kit 433-ban megismer a világ a hunok királyaként.
Alakját, vitézségét, bölcsességét, egész valójának nemességét, az egykori krónikások megörökítették.
A fény üzenetének hordozója, annak kiárasztása volt legnagyobb feladata.
Ő maga érzi, hogy nagy a küldetése.
Az V. század első felében a maja királytól, testvérétől, Tantól vezérelve
Jön Dél-Amerikából Európába,
Hogy az eltévelyedett embereket Istenhez vezérelje.
A hun birodalmat világuralommá tette.
A Kaszpi tengertől a Rajnáig, a Dunától a Balti tengerig mind az ő területe.
Ennek a hatalmas világnak a Duna – Tisza köze a közepe.
Így lett a magyar föld egy nagy birodalom központi része.
Róma féltette tőle uralmát.
Jól tudták és hitték, hogy az Isten a világ urává jelölte ki Attilát.
Nagy erővel Róma ellen indult. Felettük sokszor győzelmet aratott.
A megrémült császár békéért könyörgött.
Attila velük a békét megköti, cserébe Rómát lekötelezettjévé teszi.
 
Amikor megjelentek a hunok, erőben,
Vitézségben, szervezettségben
A többi nép fölött állott.
Ez a nemzet volt arra hivatva,
hogy a mai magyar földön megteremtse az új világot.
Összefogja Európa területén szétszóródott magyarságot.
Különböző fajtájú és vallású népek
Óriási tömege ismerte el urának, Isten fiát, Attilát.
Életében végigjárta Jézus útját.
Feleségével – Ildikóval – Jeruzsálemből Spanyolországba,
Montserratba vitte a szentkeresztet,
Melyen Jézus kegyetlenül megfeszíttetett.
Arra a szent helyre vitte, ahol biztonságban hitte.
 
A mi kis hazánkat, Hunnia földjét legjobban szerette.
Sajnos 453-ban egy éjszakai vadászaton életét vesztette.
Gyilkosság történt. Egy orvgyilkos megölte.
A hun birodalom gyászba borult, hogy urát elvesztette.
Senki nem tudta, hol a sírhelye.
Felesége, Ildikó a Kárpátokból kivitte.
Attila kérésére Rómába vitte, hogy Róma őt még holtában is félje.
Jézus Urunk angyali szent koronája mellett nyugodott a teste.
Ezer év után Mátyás, Istenünk fia,
A csontjait visszahozta Magyarországra.
A Pilis rejtekében helyezte örök nyugalomra.
Akár gyűlölet, akár csodálat hangján beszél Attiláról a monda, vagy a krónika,
Mind a két hang az ő világtörténeti alakjának rendkívüli nagyságát bizonyítja.
Büszkék vagyunk rá. Nevét, emlékét a magyar nemzet nem felejti.
Nagyságát soha senki és semmi nem tudja elhomályosítani.
Nem titok ma már a világ számára,
Attila szelleme, Arthur, Anglia királyaként jött vissza e világra.
Hogy lovagjaival Istenanyánkért, a nők tiszteletét visszaállítsa.
Halála után fénnyé válva tért vissza a túlvilágra.
István királyban is ő született újra,
Kinek 1000-ben fejére került Attila koronája.
Később Széchényiként is az ő szelleme érkezett e földre,
Hogy bölcsességével, bőkezűségével,
Nagylelkűségével beírja magát a történelembe.
A magyar nemzet a legnagyobb magyarként tisztelte.
 
Kovácsné Tóth Klára