Szent, Emese

Szent Hedvig napja - Július 17.

1495Megtekintés

Szent Hedvig

 
Nagy Lajos királyunknak volt két szép leánya.
Hedvig volt az egyik, a másik Mária.
A király halála után Mária került a magyarok trónjára.
Hedvig tíz évesen, 1384-ben lett a lengyelek királya.
Vele kezdődött Lengyelországnak legragyogóbb korszaka.
Az ausztriai II. Lipót fia, Vilmos herceg volt a választottja.
Politikai okokból tizenkét évesen,
Litvánia nagyhercege, Jagelló lett a párja.
Önfeláldozó cselekedetet tett, hogy Jagelló felesége lett.
Férje megígérte, hogy népével együtt felveszi a kereszténységet.
A keresztelő után neve Ulászló lett.
 
Hedvig érdeme, hogy Szűz Mária nevét népe szívében elültette.
Az Istenanyát, Lengyelország királynőjének felkérte.
Európa minden országában nagyrabecsülés és tisztelet övezte.
A külföldieket is vonzotta az uralkodónő bája és közismert szépsége.
A tudósok munkáját sokra becsülte. Őket támogatta és védelmezte.
Társaságukat kereste.
 
Életének nyitottságát, tisztaságát senki nem vonta kétségbe.
Mindenki csodálta kivételes műveltségét, intelligenciáját, bölcsességét.
Lengyelre fordította a Szentírást és néhány szentnek életét.
Közelebb hozta népéhez Istenét.
Szívét és értelmét az isteni könyvek tanulmányozására,
A szentek beszédére és szenvedésére irányította.
Az egyetem bővítésére, korszerűsítésére felajánlotta minden ékszerét.
Segítette, oltalmazta alattvalóit.
Jóságát nap, mint nap emlegették.
Sokra becsülték csodatevéseit.
A legnagyobb hódolattal és csak a szenteknek kijáró áhítattal tisztelték.
 
Az anyaság érzése ragyogta be utolsó évét.
Huszonöt évesen egy koraszülött kislánynak adott életet,
Ki három hét múlva a Mennyekbe ment.
Néhány nap múlva az édesanya is követte a gyermeket.
A szomorú hírre meghúzták a főváros minden harangját.
Félreverték az ország minden lélekharangját.
Földi maradványait egy hónapig felravatalozták.
Emberek sokasága fejezte ki mély ragaszkodását.
Holttesténél sorozatosan történt a sok-sok gyógyulás.
 
A temetés, augusztus 15-én, Szűz Mária mennybemenetelének ünnepén történt.
Virághegyek borították a helyszínt.
Országa egy évig gyászolta.
Sírjánál hosszú évekig történt döbbenetes csodák sorozata.
 
Megjelenítette az ideális nő képmását.
Alakja mítosszá és szimbólummá vált.
Mai napig nem felejtjük szívet melengető jóságát.
Kiérdemelte az emberek elismerését, csodálatát.
Büszke lehet rá a magyar szellemcsalád.