Szent György

Dózsa György

1626Megtekintés

Szent György szelleme megmutatkozik később Dózsa György személyében, Mátyás hű várkapitányaként, akit felkér Róma egy keresztes sereg megszervezésére, amely a Szentföldet felszabadítaná a megszálló töröktől.

Dózsa György szobra a budai vár előtt, a nevét viselő téren

Dózsa hetek alatt, mint Isten tizenkét gyermeke közül az egyik legerősebb, 40.000 fős sereget toboroz össze. A magyar király serege ekkor 10.000 főre tehető. A sereg indulásra készen áll, közben Róma lepaktál a törökökkel. A paktum lényege, hogy Róma nem küldi ellenük Szentföldre a magyar sereget, ezért a török Rómát nem bántja, de cserébe kéri, bármi áron gyengítsék meg a magyarokat. Bakócz Tamás, Róma hű érseke Esztergomban cselt sző. Összeugrasztja a magyarok királyát, Szapolyait Dózsa Györggyel. A király békésen kéri Bakócz Tamást, vigyék elé Dózsát tárgyalni. Dózsa nem ellenkezik, amikor erre kérik, ám a rómaiak máglyára vitetik és fejére izzó koronát rakatnak.

 

Dózsa testét megégették, „de szellemét a tűz nem égetheti meg, mert az maga a tűz!”

 

A királyt úgy tájékoztatják, hogy Dózsa ellenszegült a királyi kérésnek. Szomorú, hogy a magyarok fel sem tudták fogni, milyen gyalázatba vitte őket Róma.

 

György katonái, a szent sereg fellázad és a király katonái ellen törnek. Magyar-magyart öl, Róma cselvetése sikerült. Néhány év múlva, amikor megindul a török Magyarország ellen, bizony hiányoznak a jó katonák, akiknek tízezrei a csatározásban halálukat lelték. Itt történik még egy tragédia. Nem elég, hogy Róma elárulta a magyarokat, még az erdélyi vezetőket is rábírja, paktáljanak le a törökkel. Meg is teszik. Nem megy Mohácshoz az erdélyi két hadtest, aki a magyar seregek fő ütőerejét képezték volna. Egyedül érkezik a magyar hadtest és el is vész mind egy szálig. Erdély a titkos török-római paktum értelmében nem kerül megszállás alá. Elárulták testvéreiket, de ami utána következik visszafordíthatatlan.

 

150 év után hazánk újra szabad lett. Hála Dózsa György önfeláldozó szellemének és Jézus Urunk kegyelmének, Szűz Mária szeretetének, szellemtestvéreink szentségének!

 

Szent György évezredes legendáját átírták a rómaiak. Kitaláltak egy új Szent György legendát, ahol a hős egy élő sárkányt győz le egy kisváros mellett. Majd az 1900-as évek közepén felülvizsgálják a szentek létezését. Megállapítják, hogy az általuk kitalált Szent György nem létezett és ezért törlik a szentek sorából! Ezek mire nem képesek! Vajon többi szentünk is erre számíthat?