Szent helyek

Dömös Rám-völgy * Szent liget Szűz Mária jelenésének helyén

2765Megtekintés

2008. májusában Dömösön, a Rám völgyben, a Szentfa kápolna mellett, Szűz Mária jelenésének szent helyén egy gyönyörű berket, ligetet, és egy kagyló alakú forrástavat alakítottak ki a Táltos hagyaték őrzői. E helyen gyógyulást kérhetünk testi, lelki, szellemi gondjainkra, megérezhetjük mennyei Anyánk és Atyánk szerető ölelését. Ne felejtsük el megköszönni azt a mérhetetlen csodát, melyben részesülünk!

Sokan összejöttünk, hogy a csodáért közösen tegyünk, vágytunk rá, hogy itt lehessünk. Fáradtságot nem érezve dolgoztunk, mindenki tudta mi a dolga, s egymás csillogó szemét, mosolygó arcát látva boldogság járta át a szívünk.

 

Tekintse meg filmünket:

 

 

Áldottak, akik e szent hely építésében részt vettek!

 

Legyenek áldottak,

akik testi - lelki - szellemi gyógyulást keresnek e csodás helyen!

 

Tekintse meg képgalériánkat az építkezésről * Kattintson a képre:

 

Dömös – Szent forrás a Szentfa kápolna mellett

 

Dömös, e régi, ősi királyi székhely Magyarország egyik legegzotikusabb pontja. Itt található a Rám szakadék, egy csodálatos kanyon. Az országban a legtöbb turista itt fordul meg. E gyönyörű völgy, a Királypatak völgye azonban rejt még valamit, amit sok száz éven keresztül, csak egy-egy ember őrzött meg az utókornak. A völgyben található a szentfa kápolna, ahol egykoron, az 1800-as évek végén megjelent Szűz Mária, Szent Margit és Mátyás király szelleme. A falubeli gyerekek látták a jelenésüket, kijöttek erre a helyre. A szent szellemek elmondták, mikor fognak legközelebb megjelenni.

 

Dömösön, a Szentfa kápolnánál lévő szent ligetet bemutató kisfilmünk megtekinthető Kovács – Magyar András 32. filmjén, címe: Szent helyek – Szent Idők:

 

 

 

A faluból idősebb emberek is kijöttek ezekben az időpontokban, és többször beszéltek a szellemekkel. Ennek a helynek a csodáját megőrizte néhány ember, ápolták ezt a helyet, majd a fát, melynél megjelentek a szellemek, kivágták, ennek a helyébe egy kis kápolna épült. Ezt ma Szentfa kápolnának nevezik. A jelenések helyén egy forrás is fakadt. Az évek során több áradás volt, 2-3 méteres hordalék került rá, el is tűnt akkor ez a forrás.

 

Dömös gyógyító fénypad a ligetben

 

A régi emlékezet alapján sikerült ezt a forrást kitakarítani, felszínre hozni. Egy sáros kis gödör volt itt a forrás helyén. Több száz szorgos kéz, emberek felajánlásai lehetővé tették azt, hogy ma pompájában álljon itt a jelenések kútja, a Szentfa kápolna mellet található csodálatos forrás.

 

Rám-völgy 3

 

Világszerte több helyen tapasztaltak csodákat, Mária jelenéseket, Szentek megjelenését. Magyarország ebben jeleskedik. Magyarországon több mint 280 helyről tudunk, ahol Szűz Mária megjelent. Lourdes, Fatime, Mariazell, egy-egy országban egy-egy híres hely van, amit őriz a hagyomány. Magyarország bővelkedik mindezekben, egy-egy kis emlék őrzi Szentjeink megjelenését. A Táltos tanítványokkal úgy döntöttünk néhány évvel ezelőtt, felelevenítjük a hagyományt, a Máris jelenések helyén, a csodatévő helyeken gyönyörű padokat állítunk, gyógyító Táltos padokat. Dömösön Szűz Mária, Jézus Urunk és Mátyás király emlékére állítottuk a gyógyító padot. Lent a forrásnál Szent Margit és Szűz Mária tiszteletére állítottunk gyógyító padot.

 

Dömös – Szent liget 4

 

Vannak olyan emberek, akik kapcsolatban vannak a szellemvilággal. A szellemvilág elmondta, hogy ha az emberek tiszta szívvel jönnek ezekre a helyekre, és kérnek, ők teljesítik kéréseiket. Számtalan olyan ember van, aki itt nyert gyógyulást.

 

Ehhez a helyhez kötődik március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának szent emléke, amikor gyermektelen párok leendő édesanyák és leendő édesapák kérik Szűz Mária áldását, hogy gyermekük lehessen. 8-10-12 évnyi gyermektelenség után sok-sok kisbaba született. Ezeket a szép emlékeket Boldogasszony napokon felelevenítjük. Elmondják azok, akik hiába vártak születendő gyermekre. Voltak olyanok, akiknek izületi gyulladása gyógyult meg, allergiája, asztmája, szemüvegeket tettek le. Sok-sok csoda történt ezeken a helyeken. Ezek a padok várják az embereket, hogy az emberek egy kicsit üljenek le, mélyüljenek el, idézzék meg a szentek szellemeit, és kérjenek.

 

„Kérjetek és megadatik Tinéktek!”

 

Kovács – Magyar András * Dömös Szent liget

 

 

Ahol elhelyeztük ezeket a gyógyító padokat, megjelöltük a szent helyeket, ősi motívumokkal, jelképekkel. A Szűz Mária, Jézus Urunk és Mátyás király emlékére állított Táltos padot egy kövekből kirakott köralakzat öleli körbe. Ez a szellemi védelmet jelenti. Kövekből kirakott, egyenlő szárú kereszt található a körben, ami azt jelenti: szövetséget kötöttünk Istennel. A keresztség = szövetségkötés Istennel. Istent csak Szent szellemein keresztül imádhatjuk, ahogy Mátyás király tanította ezt nekünk. Amikor Kapisztrán Szent János szentté avatását kérte a pápától, ezzel a mondattal kezdte a levelét: Szentjeinken keresztül imádhatjuk csak az Istent!

 

Dömös 5

 

Egy gyönyörű tisztás látható Szűz Mária jelenésének helyén, Tisztás – ez a szó is különös, hiszen ezen a helyen nem nő akármilyen növény, tiszták ősidők óta. Az emberek önkéntelenül ide gyűlnek a tisztásokra, mert áthatja ezeket a helyeket valamilyen csoda. Minden lelket megérint ez a hely. Az emberek szívesen gyújtanak itt tüzet, tűrakó helyeket alakítottunk ki. Amikor az ember tüzet gyújt, megidézi az Istent. Összeköti a Földanyát az Égatyával.

 

Rám-völgy 6

 

Szívesen időzik el itt az ember. Nincs is attól megnyugtatóbb egy magyar ember számára, mint egy pattogó tűz mellet beszélgetni, anekdotázni, a régi szép időkre emlékezni és tervezni. Tervezni a jövőt. Mert az is reánk vár.

 

Szűz Mária jelenése, Jézus Urunk jelenése, Mátyás király jelenése – erről szól az emlékezet. Szent Margit, Árpád-házi IV. Béla királyunk lánya gyakorta kereste meg ezeket a helyeket, ahol nemcsak megjelentek Szentjeink, hanem egykoron jártak is. A Pilis rejtekei, ezek a gyönyörű források, ligetek, berkek, ahová Szűz Mária és Jézus Urunk ellátogattak, szakrálisak, szent helyek voltak már az Ő idejükben is. Csak néhányan őrizték meg ezeknek a helyeknek a csodáját, de hála Istennek, ma a 21. században újra az emberek lelkében fellobbant egy tűz, emlékezni akarnak. Emlékezni kívánnak ezekre a csodákra.

 

Szent forrás a Rám-völgyben – Dömös 10

 

Ezen a helyen, ahol most vagyunk, sok-sok év után sikerült újra teret adnunk egy kis forrásnak. Újra csörgedezik a vize, újra bárki a szomját olthatja. Ennek a víznek csodatévő ereje van. A forrástó alakja egy gyönyörű kagyló formájú. A kagyló az a titok, amit őriz a mélység, benne a gyöngy, amit egykoron szentségnek gondolták az emberek. Ez volt a Föld első értéke.

 

Kagyló alakú forrás Dömös 7

 

Ez a kagyló alakú forrás őriz egy nagyon régi ősi szakrális titkot, a magyarok titkát.

 

Forrás a szent ligetben 11

 

A jelképek nagyon különös dolgok, két dimenzióban vannak rajzolva, és a negyedik dimenzióra hatnak. Csak képek, de nem a testünkre hatnak, hanem a tudatunkra, a lelkünkre, a szellemünkre. Kagyló alakú a forrás kialakítása, a gyöngy, az igazgyöngy maga a forrás.

 

Kovács – Magyar András a forrásnál 15

 

A forrás melletti Táltos padot körülölelő, kockakövekből kialakított kis tér, egy élére állított négyzet formájú. Ez egy ősi jelkép. A csúcsos rész a férfi, a homorú rész a nő jelképe. A két jelkép együttesen a nő és a férfi egyenrangúságát jelképezi. Jézus_Urunk annak idején gyakran rajzolgatta ezt a jelet, a kedvenc jelképe volt. Itt, az élére állított négyzetben, van egy kövekből kirakott szív, amely szintén egy nagy titkot sugall, Jézus Urunk szerelmének a titkát.

 

Táltos padot körülölelő kis tér 9

 

Hányszor mondják az emberek:

Jézus szerelmére! Az Isten szerelmére!

 

Ez az ősi jelkép megmaradt és őrzi a nemzet a szívében. A régi legendák is elmondják, hogy ahol Mária jelenés volt, forrás fakadt, e források vize csodálatos gyógyító erővel bír.  (Ilyen hely Szentkút is, ahol Mária jelenésének emlékét egy fa őrizte, miután a fa kiszáradt, helyén forrás fakadt)

 

Különös, szép dolog, hogy e hely emlékét egy kápolnával megőrizték. Külföldön, Franciaországban, Portugáliában, Ausztriában Szűz_Mária jelenésének a csodája arra késztette az embereket, hogy városokat, templomokat építsenek. Gondoljunk most Lourdes, Fatime, Mariazell városokra. Magyarországon kis megjelölések vannak, és mintha titkos kezek arra ügyelnének, nehogy az emberek emlékezzek ezekre a dolgokra. Tanítványaimmal arra vállalkoztunk, hogy ezeket a titkos szellemi helyeket megjelöljük, szépítsük, előhívjuk a hely szellemét, szellemiségét, és odaadjuk mindazoknak, akik keresik a szellemvilág csodáját, jelenlétét, örök életét. Nekünk egyetlen dolgunk van, ápoljuk ezeket a szentségeket.

 

A fénypadnál: Kovács – Magyar András

 

 

Kovácsné Tóth Klára: Dömös

 

Dömös, a Dunakanyar nevezetes helye,

Határa a Pilis Tájvédelmi Körzet része.

A Rám szakadék a környék híressége.

E vadregényes helyen, aranyló fényben,

Jelent meg Szűz Mária szelleme 1885-ben.

Egyre többen zarándokolnak e kegyhelyhez.

Idilli a környezet, rabul ejti az embereket.

Csörgedezik a kis patak,

A forrás vize erőt ad.

Utazunk a képzelet szárnyán,

Életre hívjuk a múltat.

Ez a felújítás szép példája az összefogásnak.

A nap fénye beragyogja a tájat.

A madarak vidáman köszöntik a látogatókat.

Ebben a szép környezetben,

Bánatodra vigaszt találhatsz.

A gyógyító padon, meghitt perceidben,

Máriához fordulhatsz.

 

Térkép:

 


Dömös - Rám völgy - Szentfa kápolna nagyobb térképen való megjelenítése