Szent, Jézus Urunk

Jézus Urunk

2543Megtekintés
A Nagyboldogasszony első gyermeke,
Ki 28.000 évvel ezelőtt született először a földre.

 Jézus Urunk meditál


209. életét Jézusként élte.

Isten, Fia anyjaként, Szűz Máriát jelölte.

Mária, gyermekét, Betlehemben, királyi palotában szülte.

Négy éves korától a földi hatalmasság üldözte.

Édesanyjával Egyiptomba, majd Magyarországra - Mária nagyanyjához - kell menekülnie.

Nyolc évig nevelkedett a Balaton környékén és a Pilisben.

Innen tizenhét évesen Erdélybe sodorta a sors.

Megismerte Mária Magdalát, ki ekkor tizenöt éves volt.

Egy év múlva hagyta el Nagyváradot.

Három évig Ázsiában élt, bejárta Nepált és Indiát.

 

Egyiptomból felnőtt fejjel – 26 évesen – tért vissza Jeruzsálembe.

Az embereket gyógyította, tanította, térítette.

A halottakat életre keltette.

Mária Magdala a felesége lett, kivel igaz, szép szerelemben élhetett.

Közös gyermekük – Inana – boldoggá tette őket.

 

Tisztelte a természetet, a mágikus elemeket.

A politizálástól távol maradt, nem volt sem pogány, sem más vallás képviselője.

Ő volt az igaz Istentudat megtestesítője.

Az embereket erre az útra vezette.

Célja volt a dogmáktól, félelemtől, gyűlölettől, irigységtől mentes Istenerő közvetítése.

 

Azt gondolta a gonoszt legyőzi szeretete.

Sajnos tévedett. A rosszindulat föléje emelkedett.

A gonosz minden jót és szépet megmételyez.

A görög, római és zsidó papok elfogatták Magdalát,

- Ki testi, lelki, szellemi kincse volt – verték, rugdosták.

Őt akarta megmenteni, de csúnyán becsapták.

Haszon reményében többen elárulták.

Kegyetlenül megkínozták, 33 évesen keresztfán lelte halálát.

Gyötrelmei elviselhetetlenek voltak, a lelki sebei még nagyobbak.

Halála után fénnyé vált,

A torinói lepel őrzi ennek nyomát.

Lelke az Atyához szállt, a mennyek királyává vált.

 

A szentkeresztet – melyen Jézust megfeszítették – hosszú évekig kegytárgyként őrizték.

Attila és felesége – Ildikó – Montserratba vitték.

950-ben Gyula – erdélyi törzsfő – hozta Magyarországra, a Pilis relytekébe.

Szent László idejében négy – öt évig volt a Bükkben.

Onnan vitték vissza a Pilisbe, biztonságba helyezve.

Sajnos a keresztet Róma fellelte és elégette.

Több vallás – csalárd módon – magát az ő eszméiből eredeztette.

 

Örökre megmarad Jézus Urunk emléke.

Míg a világ világ lesz, ő minden korban a legnagyobb csodatevő,

Az emberek szellemi, lelki vezetője, reménysége.