Szent, Jézus Urunk

Jézus Urunk és Mária Magdolna égi vérvonala - 4. rész

1479Megtekintés

A bibliában benne van, hogy Jézust meg akarták ölni. Az is le van írva, hogy miért, és hogyan ölték meg.

Szó sincs arról, hogy az Isten meg akarta volna ölni egyszülött fiát. Ha valaki a Jó Istent azzal vádolja, hogy megölte a gyermekét, ez istenkáromlás. Olyan ez, mint amikor egy apát gyermekgyilkossággal vádolnak meg.

 

Tekintse meg filmünk 4. részét:

 

 

János 3,19

Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és hogy az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.

 

Eljött a világnak a világossága eljött a Jó Isten fia. Úgy cselekedtek az emberek, ahogy a Jó Isten cselekedett Jézus által? Nem, mert e világ fiai jobban szerették a sötétséget. Emlékszünk még, amikor megdicsérik a sáfárt? Kik e világnak fiai? Hát nem a világosság fiai, azok is vannak, csak jóval kevesebben.

 

János 3,20

Mert minden, ami hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek.

 

A sötét, ha megtudja, hogy valahol világosság van, nem nagyon megy oda. Mert a világosban kiderül, hogy ő sötét.

 

János 3,21

Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.

 

Figyeljétek meg azokat az embereket, akik vállalják a nevüket, felvállalnak dolgokat, vállalnak dolgokat, mert a világosságnak fiai. A sötétség fiai nem nagyon vállalják magukat.

 

János 3,31

Aki felülről jött, az feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi az, és földieket szól, aki a menyből jött, feljebb való mindenkinél.

 

Megint két kategóriát mutat az evangélista. Van, aki föntről jött, van, aki lentről való, van, aki mennyei, és van, aki földi.

 

János 5,19

És felelé, mondá nékik Jézus: Bizony mondom néktek, hogy a fiú semmit sem tehet magától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket ő cselekszik, ugyan azokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszi.

 

János 6,65

Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én Atyámtól van megadva néki.

 

Az én Atyámtól nem az ő Atyjától.

 

János 7,5

Mert az ő atyafiai sem hívének benne.

 

A sötét oldalban a saját fiai sem hisznek, A Jó Isten fiai a Jó Istenben viszont hisz, és megvallja, amit ő Atyjánál látott.

 

János 7,7

Titeket nem gyűlöl a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedeteik gonoszak.

 

Micsoda kemény gondolatok: titeket nem gyűlöl a világ.

Ki a mai világ? A sötétség nem gyűlöli a sötétséget. De engem igen - mondja Jézus - mert én elmondom az ő sötétségüket.

 

János 8,38

Én azt beszélem, amit az én atyámnál láttam, ti is azt cselekszitek, azért amit a ti atyátoknál láttatok. A világosság azt cselekszi, amit az ő atyjuknál láttak, és a sötétség is azt cselekszi, amit az ő atyjuknál láttak.

 

Két Atya van?

 

János 8,39

Felelének és mondának néki: a mi atyánk Ábrahám. Mondá nékik Jézus: ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám dolgait cselekednétek, de ti nem azt teszitek.

 

János 8,40

De meg akartok ölni. Olyan embert, aki az igazságot beszélte nektek, amelyet az Istentől hallott.

 

Itt már érezzük, hogy Jézust meg akarják ölni. Nem tetszik nekik, amit mond, a sötétség fiainak. A fényesség fiainak tetszik, hiszen alig várták, hogy itt legyen.

 

János 8,41

Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek, mondának ezért néki, mi nem paráznaságból születtünk, egy Atyánk van az Isten.

 

Paráznaság, aki asszonytól születik. Elmondja a szellemcsalád, hogy mi nem asszonytól születtünk egy atyánk van az Isten, nekünk nincs atyánk, legalább is a teremtés kezdetén, Amikor az ő szellemcsaládjuk született, nem volt anyjuk, ők teremtett emberek. Míg Jézus a Jó Istentől és az Istenanyánktól született. Hajszálpontosan tudja a másik oldal, hogy hogyan jött a világra, nem paráznaságból, nem asszony által. Jézus Urunknak nem csak Istenapja, hanem Isten anyja is volt.

 

János 8,42

Mondta neki Jézus: ha az Isten volna az Atyátok, akkor szeretnétek engem, mert én az Istentől származom, jöttem, de nem magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.

 

És most lássuk az újtestamentum egyik legkeményebb legdorgálóbb igéjét:

 

János 8,44

Ti az ördögatyától valók vagytok, és a ti atyáitok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug, és a hazugság atyja.

 

Jézus közli a sötét oldallal, hogy ördögatyától valók, mert meg akarják ölni. Két dolgot érzünk az igéből: az én atyámat és a ti atyátok. Két atya van, és pontosan tudja, hogy meg akarják ölni. Szó nincs arról, hogy a Jó Isten fel akarná áldozni a fiát. A bibliában mások a bizonyítékok és szó sincs arról, hogy a Jó Isten meg akarja ölni a fiát.

 

János 8,47

Aki Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit. Azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók.

 

Ha a Jó Isten szavait meghallja a sötét oldal, nem tetszik a fülének, mert ő a másik oldal gyermeke, neki pont a másik program tetszik. Azért meg szokták hallgatni. Azt mondják, hogyha le akarod győzni az ellenséged, ismerd meg a nyelvét, ezért nagy óckodva, meghallgatják néhányan. Azért, hogy le tudják győzni a világosság gyermekeit.

 

János 9,5

Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok, mondja Jézus.

 

János 10,21

Mások mondának, ezek nem ördöngősnek beszédei. Vajon az ördög megnyithatja-e a vakok szemeit?

 

Azzal vádolták Jézust, hogy ördöngős. Még a sötétoldal fiai is azt mondták, hogy ez nem lehet ördöngős, hiszen, a vak lát, a süket hall, a béna jár. Hogy lehetne ez a sötétnek gyermeke.

 

János 10,25

Felel nékik Jézus: Megmondtam nektek, és nem hisztek nekem, a cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.

 

A hívő ember hisz, azt is megmondják neki, hogy mit higgyen. A gnosztikus ember nem hisz, ő kételkedik, amikor cselekszik, és annak bizonyságát tapasztalja, azt elfogadja, és tudja. Van hívő ember és van Isten tudó ember. A gnosztikus embernek mindig bizonyságra van szüksége, hogy a bizonyságok alapján tudjon.

 

János 10,26

De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok.

 

Ebben az 50 idézetben nem használt kétszer ugyanolyan fogalmat a jóra meg a rosszra Jézus Urunk. Gyönyörűen fogalmazott, brilliáns hasonlatokban. De aki ebből az 50 igehelyből sem érti, meg hogy mit mond, az lehet, hogy nem a világosság fia, mert a mag nem ver gyökeret nem, hajt ki benne.

 

A történéseket végigkíséri az a történéssorozat, hogy Jézus Urunkat folyamatosan meg akarják fogni, meg akarják ölni. Nem az Isten akarja Jézus Urunkat megölni. Még arról sincs szó, hogy a másik teremtő meg akarná ölni. Földi emberek akarják megölni.

 

Jézus gyilkosai a gnosztikusok szerint istenkáromló módon még gyermekgyilkossá is teszik magát a Jó Istent is, hogy megölte egyszülött fiát. Holott szó nincs erről a Bibliában, mondják a gnosztikusok. Mindezt azért találták ki, hogy mentsék magukat a gyilkosok.

 

Jézus Urunk és Mária Magdala égi vérvonala

 

A DVD megvásárolható az irodánkban.