Szent, Jézus Urunk

Jézus Urunk és Mária Magdolna égi vérvonala - 5. rész

1408Megtekintés

János 7,19

Nem Mózes adta-e néktek a törvényt, és senki sem teljesíti közületek a törvényt, miért akartok engem megölni?

Kérdezi Jézus az írástudóktól.

Mózes felmegy a hegyre, az Isten leírja neki a 10 parancsolatot. Mi az első parancsolat? Ne ölj! Erre Benjamin törzsét megöleti, mert aranyborjút imádnak, a női Istenanya jelképet.

 

Tekintse meg filmünk 5. részét:

 

 

Főpapok tanácsa Jézus Urunk élete ellen:

 

János 11,48

Ha hagyjuk őt, akkor mindenki hinni fog ő benne. És eljönnek majd a rómaiak, és elviszik tőlünk mind e helyet, mind e népet.

 

Meg vannak ijedve, mert ha hagyják, hogy Jézus beszéljen az embereknek, és hogy halottakat támasszon fel, betegeket gyógyítson meg, szépre tanítsa őket. Hát elviszi tőlük a népet. Jönnek a rómaiak, meg vannak ijedve.

 

János 11,49

Egy pedig, akinek neve Kajafás, egy főpap vala, abban az esztendőben mondta nékik: Ti semmit sem tudtok?

 

Azért, mert nagyon félnek Jézustól, megölik.

Lássuk, milyen terveket szőnek ki:

 

János 11,50

Meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember haljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen.

 

Ki az az egy ember, akinek meg kell halnia? Jézus. Ki az egész nép? Azok a népek, akik imádják Jézust, szeretik. Ezért azt mondják az írástudók nem jobb egy embert megölni, minthogy tőlünk elmenjen az egész nép?

 

János 11,53

Ama naptól azon tanakodnak, hogy őt megöljék.

 

Ez az Újtestamentumban le van írva:

 

János 12,9

A zsidók közül nagy sokaság értesült arról, hogy ő ott van, és odamenének, nemcsak Jézusért, hogy lássák Lázárt is, akit feltámasztott a halálból.

 

Mennek megnézni Jézust, hallják, hogy embereket támaszt föl. De valójában miért akarnak odamenni?

 

János 12,10

A papfejedelmek tanácskoznak, hogy Lázárt is megöljék.

 

Most támasztotta fel Jézus Urunk Lázárt a halottakból, több napig halott volt. Jön Jézus, feltámasztja, híre megy, jönnek a papfejedelmek. Menjünk, nézzük meg. Az ember kezd örülni, hogy csak megfordul a kocka, jó belátásra térnek, belehullik a jó mag abba a földbe, és ki fog ott is hajtani. De ők azért akarnak odamenni, hogy megöljék Lázárt is. Nem elég Jézust megölni, biztosra mennek. Ne legyen tanú, ha Jézust megölik, egy ilyen feltámasztott ember, lehet, hogy ő áll a helyébe, ezért akarják megölni Lázárt is.

 

János 12,11

Mivel a zsidók közül sokan őmiatta menének oda és hívének Jézusban.

 

Rengeteg zsidó ember odament és hittek Jézusban, nagyon szerették Jézust, rengeteg zsidó embert meggyógyított, és megvédett. Itt nem a hétköznapi emberről van szó, hanem a főpapokról az írástudókról. Az emberek szerették Jézust.

 

Máté 21,46

És amikor meg akarták őt fogni, megfélemlének a sokaságtól, mivel úgy tartják őt, mint prófétát.

 

Le van írva, hogy meg akarják fogni Jézust. Ott vannak körülötte, el akarják kapni. De annyi ember van körülötte, hogy azt mondják: mégsem, mert prófétaként tisztelik itt Jézust, és nagy lázadás lesz. Majd akkor, amikor sötét lesz, és kevesen vannak vele, akkor fogják meg.

 

Máté 26,59

A főpapok, a vének és az egész tanács, hamis bizonyságot keresnek Jézus ellen, hogy megölhessék őt.

 

Látják, hogy itt ész érvet nem tudnak felmutatni, itt az igazság nem győzhet, találjunk ki hamis dolgokat. Megjegyzem, ha Isten fel akarta volna áldozni egyszülött fiát, (amit én el sem tudok képzelni, de az igesorokból sem hallunk ilyet), akkor nem kellett volna kitalálni trükköket. Nem kellett volna semmit kitalálni, fogja és föláldozza. De itt előre megtervelt, fondorlatos gyilkosságról van szó. Hogy miért akarják Jézus Urunkat megölni? Azért, mert elmondta, hogy nem egy Isten van, ez volt az egyik ok, volt még másik ok is.

 

Máté 27

Mikor pedig reggel lőn, tanácsot tartanak a főpapok és írástudók, és a nép vénei Jézus ellen, hogy őt megöljék.

 

Megint tanácskoznak: ”Öljük meg.”

 

János 10,39

Ismét meg akarták őt fogni, de kiméne az ő kezeik közül.

 

Még csak az elején vagyunk. Itt annyi terv, annyi cselszövés van, már majdnem megfogják, és megint kicsúszott a kezeik közül.

 

János 11,8

Mondanák néki a tanítványok: Mester, most akarnak téged megkövezni a judeabeliek, és újra odamész?

 

Hiszen a judeabeliek megkövezték, akit meg akartak ölni. Volt más kivégzési mód is, de ezen a vidéken a megkövezés volt a mód.

 

János 7,30

Akarták őt megfogni, de senki sem veté rá a kezét.

 

Megint egy szituáció: János leírja, nem mer senki hozzá nyúlni.

 

János 8,37

Ti meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.

 

Egyértelmű a gyilkossági szándék.

Sokan tudjuk, hogy a rómaiak kivégző eszköze a kereszt volt. Megkövezték, akit halálra ítéltek, vagy akit meg akartak ölni. De ebben a térségben egyetlen más keresztet nem találtak Jézus Urunk keresztjén kívül. Egyetlen csontvázat, egyetlen régi holttestet, aki meg lett volna feszítve. Ugyanis, amíg Jézus Urunk volt a király, nem engedte, hogy Róma egyetlen embert is megfeszítsen. Róma csak azt feszítette meg abban az időben, aki a római birodalom létét veszélyeztette.

 

Jézus veszélyeztette a római birodalmat? Igen, Ő egy igazi forradalmár volt. Pénze volt, és hadsereget tartott fenn. Őt, mint lázadót feszítették meg a rómaiak. A főpapok ítélték el.

 

Nem volt az a bizonyos másik két ember, akit még rajta kívül megfeszítettek, és nem volt Barabás sem. A római törvényben nem volt olyan, hogy húsvét napján elengedjenek valakit a nép akaratára. Nincs ilyen paragrafus, ezek kitalációk. Ha tényekről beszélünk, akkor tényekről beszéljünk. Amikor olvassuk a paragrafusokat, akkor fölteszi magában az ember a kérdést: mások vajon olvassák, és ha igen, akkor ők nem látják? Mert ebbe semmit nem kell belemagyarázni, fehéren-feketén le vannak írva a dolgok. Csak illene egyszer-kétszer átolvasni.

 

Jézus halálát a kollaboráns zsidók óhajtották, az írástudó főpapok. Nem nézték jó szemmel, hogy a szegény zsidók is szerették Jézust. Rómának nem tetszett, hogy Jézus nem engedte, hogy nőket, gyerekeket gyilkoljanak le, férfiakat vigyenek el rabszolga láncon. Nem tetszett a rómaiaknak, hogy van valaki, aki megvédte az embereket. Nem szerette a pénzváltókat, ezért néha bement a templomba, zavarta a pénzváltók tevékenysége, és felborogatta az asztalaikat.

 

Pontius Pilátus sem volt olyan jó ember, mint ahogy sokan tanítják. Egy kegyetlen férfi volt, aki rettegett Jézustól. Látta, hogy Jézusnak növekszik a tekintélye a térségben. Féltette a hatalmát, féltette a székét.

 

Jézust, amikor elfogják, nem a tanítványok, hanem egy gyermek megy utána:

 

Márk 14,51

Egy ifjú követé őt, akinek testét csak egy gyolcs ing takarja, és megfogják őt az ifjak.

 

Márk 14,52

De ő hagyván az ingjét, mezítelenül elszalad tőlük.

 

Egyetlen fiú, egy gyerek követi őt ingben. Van a kisfiú mellett valaki, egy kislány. Ki lehet az a kislány? Inana. Egy művész, amikor alkot, sugallatban megkap olyan dolgokat, amit az alkotásában megtestesít. Jézus Urunk, Nándor és Inana.

 

Hét királyság volt Jeruzsálem és Betlehem környékén. A legnagyobb királyság Jézus Urunké volt. Jeruzsálem ebben az időben spirituálisan nagyon fejlett szellemi színvonalú térség volt.

 

Jézus Urunk és Mária Magdala égi vérvonala

 

A DVD megvásárolható az irodánkban.