Szent, Jézus Urunk

Jézus Urunk és Mária Magdolna égi vérvonala - 6. rész

2465Megtekintés

Nagyon sok igehelyet hallottunk, hogy meg akarják Jézus Urunkat ölni. De miért? Mert ő egy egyiptomi pap volt, egy gnosztikus pap, aki elmondta Jeruzsálemben, hogy nem egy isten van.

Egyiptomból táplálkozott a kultúra akkor is, és sok száz év után. Minden kultúra Egyiptomból jött. A görögök, Szókratész, Platón, Arisztotelész, mind elmondják, hogy hol tanultak, Egyiptomban. Később úgy gondolták, hogy ha az egyiptomi kultúrát igyekeznek eltüntetni, az iratokat, az alexandriai könyvtárat felgyújtják, a világ kultúrörökségét, akkor mondhatják, hogy ők találták ki a kultúrát, a vallást. Mondták is. Így kezdték: egy isten van.

 

Tekintse meg filmünket:

 

 

Gondolták, hogy az emberek elfelejtik, hogy nem csak az az egy isten van. Megjelent Jézus Urunk és elmondta, hogy ez egészen másképpen van. Jézus Urunk tanítása nem hiten alapszik, hanem tudáson és megtapasztaláson.

 

A határozatlan emberek nagyon szeretik az efféle vezetést egyébként, amikor megmondják, hogy merre, mikor, hogyan. Nem kell gondolkodni, hinni kell. Van erre egy mondás: „Vak vezet világtalant.”

 

Megtapasztalható az egyház gőgje, miden, ami megtapasztalható tudás, vagy csoda, mindent elutasít. Csak egy van, ő. A gnosztikusok elfogadnak mindenkit, sőt tudják, hogy van ilyen ember és van olyan ember, meg sokféle ember. A mai egyházak sokféle embert szeretnének, aki olyan, mint ők. A papság minden felett állónak gondolja magát. A gnosztikusok előtt a mindenekfelett álló, az nem a pap, hanem az Isten. Az egyház azt akarja, hogy őt imádják, a gnosztikusok együtt imádják az Istent. A katolikusok nagy hívők, a gnosztikusok nagy kételkedők. A határozott emberek útja kételyeiken, kérdéseiken keresztül, a megtapasztalás maga.

 

Szent Anna és Szűz Mária családfája

Látni fogjuk, hogy milyen huncutságokat, csalafintaságokat találtak ki, hogy megmásítsák, Szent Anna, Szűz Mária, Jézus Urunk, Mária Magdala családfáját is.

 

A jeruzsálemi térség hét királysága közül az egyikének a királynője volt Szent Anna és Szűz Mária. Anna édesapja erdélyi hun helytartó volt, úgy is mondhatjuk a mai nyelven, hogy király. Egy tartománynak a helytartója volt, ami királyi rangnak számított. Anna királyi rangot örökölt. Egyiptomban tanult gyógyítást, írástudományt. Szent Anna a kor legnagyobb gyógyítója volt, a világ legnagyobb járványainak a megállítója volt. Az egész világ ismerte szent nevét. Feleségül vette Egyiptomban egy igen tehetős kereskedő, Jataznak hívták. Szent Anna királynak született, Szűz Mária királynőnek született. Miután Szent Annát elvette Jataz, ő is király lett. Lányuk, Mária királynői rangot, méltóságot, és végtelen nagy gazdagságot örökölt Jeruzsálem területén.

 

Burgos - katedrális - Szent Anna családfája

Lássuk a huncutságokat Szent Anna és Szűz Mária családfájánál:

 

Több helyen lehetett olvasni, hogy a burgosi katedrálisban megtalálható egy gyönyörű Szent Anna kápolna, ahol Szent Anna családfáját meg lehet tekinteni. Megtudtuk, hogy ez a csodálatos kelta, gall város, ez az ízig-vérig szakrális hely, Rómától kapott egy kápolna berendezést, ahol Szent Anna családfáját tényleg egy gyönyörű művel mutatták be. De hogy mi van a családfán, az nem egyezett azzal, amit mi tudunk Szent Annáról és Szűz Máriáról. A családfán alul Jesszét látjuk, fekvő helyzetben. Dávid apja, ebből a családfából nő ki aztán az ág. Az ágon pedig látjuk majd Joachimot, és Szent Annát. Ami meglepő ezen a családfán, hogy Jessze köldökéből kinő ez a bizonyos ágacska, az ágacska egyik fele Joachim, a másik fele Szent Anna.

 

Hát egy apától valók? Majd a leírásban közlik, hogy Joachim, abból a Jessze ágból való, akiből sok-sok zsidó király is származik. De nem Joachim családfáját akartuk megnézni, hanem Szent Annáét. Csak nem azt találtuk. Tényleg ott van Szent Anna, csak valaki egészen más áll mellette.

 

Az ember egy kicsit elbizonytalanodik, de ha megvizsgáljuk Szűz Mária családfáját, akkor rögtön rá fogunk jönni, hogy mi történik. Szűz Mária családfáját nem egy jelképen fogom megmutatni. Ha kinyitjuk az újtestamentumot az első evangélistánál, Máténál, a legelső lapon mit fogunk találni? Jézus családfáját.

 

Előre elmondom, hogy hasonló lesz, mint Szent Anna családfája. Keressük Jézus családfáját, de nem azt fogjuk megtalálni, úgy, mint Szent Annánál, hanem itt most Józsefét fogjuk. A címe: Jézus Krisztus családfája. Aki Ábrahám fiának, Dávidnak volt a fia. Ábrahám fia Izsák. Izsák fia Jákob. Jákob fia, Júda és ennek testvérei, sorolhatnám háromszor 14 íziglen. Megtudjuk, hogy József Dávidtól való. Jézus Urunkról beszélünk, és a Biblia újtestamentumának másfél oldalán keresztül csak azt írja, hogy megtudjuk, hogy Józsefnek Dávid volt az ősapja. Nagyon szép, hogy ilyen hosszan vissza lehet vezetni.

 

Jézus Urunknak az édesanyja Szűz Mária volt, az édesapja maga a Jó Isten. Mi köze van Józsefnek az Úr Jézushoz? Az égvilágon semmi. Most Jézusnak a családfáját akarjuk bizonyítani, és kit találunk? Józsefet. De Józsefnek semmi köze Jézushoz. Ugyanaz a történet, mint Burgosban Szent Annánál.

 

Mindenhol az apát igazolják, minket az édesanyja érdekelne. Megjegyzem, mi pontosan tudjuk, hogy Jézus anyja Szűz Mária, édesapja maga a teremtő Isten. Jézus az Isten fia. Tudták ezt akkor, azt is tudták, hogy olyan hatalommal rendelkezik, amellyel meg tudta gyógyítani a betegeket, és halottakat is fel tud támasztani. Irigyelték őt ezért a főpapok, Pál is, Péter is és még néhányan.

 

A zsidóknál a leszármazást anyai ágon vizsgálják. Miért akarnak apai ágat vizsgálni Jézus Urunknál, ami nincs is? József létezése is kétes, mert a biblia elején még találkozunk vele, tanítgatja Jézust fűrészelgetni, de utána eltűnik József. Jön a gyermek megkeresztelése. Szűz Mária révén jön a három keresztapa. Menyhért, Erdély királya, Észak-Egyiptom királya Boldizsár, Dél-Egyiptom királya Gappar, vagy Gáspár, ahogy sokan emlegetik. A három keresztapa kinek a rokonsága? Szűz Máriáé. De hol van József rokonsága? Itt már József eltűnik, nincs, eltűnt, addig kellett csak, amíg a családfáját igazolták, aminek semmi köze nincsen Jézushoz. És utána csönd. 

 

Jézus Urunk és Mária Magdala égi vérvonala

 

A DVD megvásárolható az irodánkban.