Szent, Jézus Urunk

Jézus Urunk és Mária Magdolna égi vérvonala - 7. rész

1768Megtekintés

Jézus Urunk 20 éves korában égi koronát kap Istenanyánktól és Istenapánktól.

22 éves korában folyamatosan beszél szellemi úton égi apjával és Anyjával, médium. Intuíciókban kapja az üzeneteket. Máriával később egy tábla segítségével kapják meg a szavakat, mondatokat, az égi üzeneteket. Médiumitásban (belül megszólal a hang és hallani, amit mondanak) szellemet lehet idézni segédeszközökkel, például táblával.

 

Tekintse meg filmünket:

 

 

Lukács 1,56

Marad Mária Erzsébettel, mintegy három hónapig.

 

Tudjuk, hogy Szűz Mária ellátogat édes unokatestvéréhez, Erzsébethez, aki várandós Keresztelő Szent Jánossal. Első unokatestvérek. Figyelitek a neveket? Erzsébet, Mária, János, csakhogy milyen családból valók. Ott maradt három hónapig. Jön a gyermek, az ember gondolkodik, mi legyen a gyereknek a neve? Ezt Erzsébet nem bízza a véletlenre.

 

Lukács 1,63

Erzsébetről van szó:

„Az pedig táblát kérvén, ezt írá, mondván, János a neve.”

 

Mi történik? Nem tudják, hogy mi legyen a gyerek neve, Erzsébet azt mondja, hogy hozzatok elő egy táblát, ott van Szűz Mária is. Ketten szellemet idéznek, és mit mond a tábla, azaz a szellem? János a neve. Csak azért idéztem a Bibliából, mert ha én azt mondom, hogy az újtestamentum folyamatosan idéz a szellemtanról a biblia De megmutattam az ige helyeket.

 

Jézus Urunk és Keresztelő Szent János szobra

Szent Erzsébet és Szűz Mária médium volt? Igen, és Jézus Urunk is. Aki az égiekkel nem tud kommunikálni, arra nem mondhatjuk, hogy szent. Egy szent embernek élő kapcsolata van az élő Istennel. Táblán keresztül csak az általuk feltett kérdésekre kaptak választ, intuícióban nagyon sokszor tanították őket. Három hónapig maradt az unokatestvérénél, megbeszélgették a világ sorát, nézte Szűz Mária, hogy fejlődik a gyerek, hiszen ő is a méhében hordta már Jézust.

 

Szűz Mária és Mária Magdala a római felfogásban:

Minden embert érint az anyaság, azonban a nőiességnek nem tud mindenki megfelelni. A férfiak nagy része gyenge ahhoz, hogy egy nőnek megfeleljen, ezért még megnősülni sem mer. A Magdala szellemiségét tisztelő nők és férfiak, nagyon alázatosak voltak, és rendkívül céltudatosak. Ha a sötét oldal valahányszor rá akart venni egy férfit, akit rossz irányba vitt, amely sötét volt, a férfi miután hazament és megbeszélte a feleségével, a felesége megálljt tudott parancsolni, rávilágított, hogy ezt ne drágám!

 

De ha egy férfinek nincs felesége, ki szab neki megálljt. Azok a férfiak, akiknek nem volt az oldalán nő, nem volt felesége, nagyon befolyásolható emberek voltak, kontroll nélküli emberek voltak. Kezdeti időkben Jézus Urunkat követően Mária Magdala kultusz volt. Majd ezt vitték át a rómaiak Szűz Mária kultuszba. Édesanyja mindenkinek van ma már, de felesége nincs mindenkinek. Nője nincs mindenkinek, ahhoz, hogy valakinek nője, felesége legyen, ahhoz bátorság kell.

 

Szűz Mária nem jelentett veszélyt Rómának, veszélytelen volt, hiszen neki nem volt férje.

 

Szeretném kronológiában megmutatni nektek, hogy Mária Magdala hogy élt Jézussal, mi történt, amikor meghalt, és mi történt Jézus Urunk halálát követően.

 

Mária Magdala Jézus Urunkkal, Kána városában kelt egybe, ez volt a kánai menyegző, mindenki ismeri a Bibliából. Volt ott egy nyári palotája Jézus Urunknak, ezt akkor használták, ha biztonság volt a környéken. Mária Magdalával folytatták a gyógyításokat, miután feleségül vette. Igazán látványos eredményei azután következtek miután megnősült.

 

Mária Magdala a nagymamájától tanulta a gyógyítás mesterségét. Amikor megérkeztek Jézus Urunkhoz, többször tábla segítségével, intuitíven beszéltek az Istennel. Szellemi kapcsolatuk volt, Mária Magdala Inanával, Jézus Urunk gyermekével, Gyümölcsoltó Nagyboldogasszony napján, március 25.-én lett várandós. Szűz Mária március 25.-én lett várandós Jézus Urunkkal is. Nemcsak Szűz Mária és Mária Magdala született a nyilas jegyében, hanem Mária Magdala is. Mária Magdala gyermeke Jézus Urunk tulajdonságait örökölte, 33 éves korban kezdtek dominálni Mária Magdala jegyei. Szűz Mária nagyon boldog volt, amikor megszületett az unokája. Ahogy írják az apokrif iratok, sírt örömében.

 

Jézus Urunk születését várták 320 évvel ezelőtt, megjósolták a születését, Karácsonykor keleten egy kis koszorút csináltak, gyertyákat gyújtottak, Erdélyben fenyőfát állítottak. Amikor Jézus Urunk feleségül vette Mária Magdalát, keletnek és Erdélynek a szokás rendszerét egyesítették, és ettől az évtől Európából fenyőfát vitettek Jeruzsálembe. Amikor a kis Inana megszületett, már fenyőfa állt Jeruzsálemben. Kelet- és Közép-Európa, Távol- és Közép-Kelet szokásait egyesítették. Jézus Urunknak nem volt újdoság a fenyőfa, hiszen amikor gyermekkorában Erdélyben, és Magyarországon nevelkedett, már találkozott ezzel a szokással. Régen, ha valaki jó módban élt, fenyőfát vásárolt. Ha valaki szegény volt, maga nevelte a fenyőfát. Karácsonykor mindig bekerült a szobába egy fenyőfa. Mária Magdala nagyon jó módban élt és Jeruzsálembe fenyőfát vitetett. 12 gyertyát gyújtottak Jézus Urunk születésnapján, a Jóisten 12 szent gyermekének tiszteletére. 4 gyertyát gyújtottak meg előtte hetekkel, várták ezt a napot, régi ősi szokás. December 21.-én Jézus Urunk születése napján gyújtották meg a 12 gyertyát, este 7 óra után.

 

Mária Magdala Jézus Urunk halálakor:

Mária Magdalát elfogják, nem azért fogták meg, mert meg akarták volna ölni, ő volt a csalétek. Tudták, ha Mária Magdalát kínozni fogják, Jézus Urunk ott fog teremni. Rugdosták, verték, szinte már holtan feküdt a földön, amikor Jézus Urunk ott termett, és föladta magát Mária Magdaláért. Ekkor Jézust elfogták, amit már évek óta terveztek, kínozták, gyötörték, már nem foglalkoztak Mária Magdalával, hiszen ő csak csalétek volt. Jézus Urunk látta, hogy Mária Magdala mozdulatlanul fekszik a földön, vérbe fagyva, úgy tudta, hogy meghalt. Ettől a pillanattól nem volt kedve élni. Nem akart már maradni ebben a világban. Jézus Urunk kínzása elkezdődött, majd mind tudjuk a keresztre feszítették. Mária Magdalát Szűz Mária egy barlangba vitte, ápolta, két nap múlva tért magához. Harmadnapon lett olyan állapotban, hogy Jézus Urunkat meg tudta már nézni, abban a barlangban, ahová a holttestét tették. Ott, ahol Nándor Boldizsár királytól kapott köpenyével betekerték a testét, ezzel a csodálatos palásttal.

 

Nagyon sokáig Jézus Urunk és Szűz Mária megérezték a veszélyt, biztosak voltak abban, hogy mindig meg tudnak menekülni. Amikor ez az esemény történt, Mária rokonoknál volt, Magdala odahaza, Jézus Urunk a városban. Magdalát megfogták, és innen nem lehetett az eseményeket megállítani.

 

Jézus feladta magát a feleségéért, Magdaláért. Mindnyájan ezt tettük volna. Csodálatos szerelem volt az övék, megtestesült ragyogás két ember között. Soha nem látszott rajtuk félelem, gond, a sokaság imádta őket. Mindenki erőt merített belőlük, ma is ezt tesszük.

 

Jézus Urunk halálakor Inana 3 éves volt. Nándor 13 éves volt, több mint hat évet élhetett Jézus Urunkkal.

 

 

A teljes film megtekinthető – kattintson a képre:

 

Jézus Urunk és Mária Magdala égi vérvonala

 

A DVD megvásárolható az irodánkban.

 

Irodánk címe:

Energia Gyógyító Központ

H-1143 Budapest (XIV. kerület) Tábornok u. 11/A. I. emelet/11.

(a 2. metró Stadionok megállójánál)

 

Telefonszámaink:

+36-1-251-4983 vagy: +36-1-222-3186