Szent, Jézus Urunk

Jézus Urunk és Mária Magdolna égi vérvonala – 3. rész

1474Megtekintés

Máté 23,31

Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a prófétákat.

Máté 23,33

Mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának a büntetését?

Márk 4,15

Mihelyst halljátok, eljön a sátán és elragadja a szívükbe vetett igét.

 

Mihelyt hallanak valami jót a sötét oldal gyermekei, éppen Jézus szól hozzájuk, de mivel beindul a teremtési programjuk, olyan, mintha a sátán a jót ki is venné a szívükből. Ilyenkor mindenki tarthat egy kis önismertet. Amikor hallotok valami jót, elkezd-e bennetek dolgozni? Azt a jó programot futtatjátok e? Vagy elillan a jó, és futattok egy egészen más programot. Nem valakinek, hanem nekünk szólnak ezek az igék. Hogyan futtatjuk, hogyan analizáljuk? Hagyjuk-e hogy a sátán elillanjon vele?

 

Tekintse meg filmünk 3. részét:

 

 

Márk 15,39

Bizony ez az ember Isten fia vala.

 

Mondják Jézusra, pontosan tudják, hogy az Isten fia.

 

Lukács 3,7

Másokra pedig ezt mondják, viperák fajzatjai

 

Lukács 6,42

Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának, atyámfia hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott a te szemedben lévő gerendát nem látod. Te képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, azután gondolj arra, hogy kivehesd a szálkát, amely a te atyádfia szemében van.

 

Addig senki ne kritizáljon senkit, amíg az ő cselekedeteiben gerendák vannak, addig ne keressük senkiben a szálkát. Magyarul sepregessen mindenki előbb a saját portája előtt. Jézus gyönyörűen fogalmazott a gerenda és a szálka hasonlatával.

 

Lukács 6,44

Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg, mert tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt.

 

A Jó Istennek jó gyümölcse van, olyan gyermeke, aki jót tesz. A sötét oldalnak milyen gyermeke van? Mint a szederinda, szúrós, soha nem fogunk olyan gyümölcsöt szedni róla, mint a Jó isten fájáról.

 

Lukács 6,49

A Jó ember az ő szívének kincséből hoz jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljeségéből szól a száj.

 

Egy jó emberből jó jön ki, jó cselekedet, nem tud rosszat tenni. De aki eredendően gonosz, mert neki más az atyja, abból gonosz jön ki. Egyértelműek ezek a szavak, gondolatok.

 

Azért idézek több idézetet, mert nehogy azt mondják, hogy csak találtunk véletlenül néhány gondolatot, de nem erről van szó. Több mint 50 gondolat van konkrétan erről, az újtestamentumban. Szeretném, ha megérintenének benneteket ezek a gondolatok. Nagyon sok titkot fogok még elmondani, és szeretném, ha ezek rögzülnének, és nem csak úgy elillannának a fületek mellett.

 

Lukács 7,28

Mert mondom néktek, azok közül, akik asszonytól születettek, egy sincs nagyobb próféta Keresztelő Szent Jánosnál, de aki kisebb az Isten országában, nagyobb őnála.

 

Pontosan kiderül ezekből, a sorokból hogy valaki asszonytól született. Találunk az igék között, ahol pontosan elmondják, van, aki nem asszonytól született, hanem teremtett emberi lény. Asszonytól csak a Jó Istennek születtek gyermekei, teremteni tud a sötét oldal is, embert is.

 

Lukács 8,21

Az én Anyám és Atyám fiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik azt.

 

Ha a Jó Isten gyermekei hallanak valami jó tanítást a Jó Istentől, meghallgatják. Ez olyan, mint a mag, testet adnak ennek a magnak, és életre hívják, megcselekszik. Mi van akkor, ha a sötét oldal gyermekei hallanak valami jót a Jó Istentől, mi történik akkor? Jön a sátán, kiveszi belőle a magot, és él tovább úgy, mint addig. Hiába esik bele jó mag, nem ver gyökeret.

 

 

Jézus Urunk – Pintér Mirko festménye

 

 

Lukács 16,18

És dicséré az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, hogy-e világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében.

 

Van egy kérdésem, „és dicséré az Úr” – Kit? A hamis sáfárt. Ki lehet a hamis sáfár? Melyik úr dicséri, a Jó Isten vagy a sötét oldal? Egyértelmű hogy a hamisat csak a hamis dicsérheti, mert pont olyan, mint ő.

 

Az mondja, hogy a mai világnak fiai eszesebbek, mint a világosság fiai.

Amikor olvassuk a Bibliát, Úr vagy Isten. Mindig meg kell kérdezni magunktól, melyik Úr, melyik Isten? Milyen egyszerű lenne, ha azt mondanák egy Isten, van, de a Bibliában folyamatosan két Istenről van szó. Sokszor még ugyanúgy is hívják őket, Isten vagy Úr. De melyik?

Hasonlatos ahhoz, amikor mondják, hogy Mária, de melyik? Szűz Mária vagy Mária Magdala, de itt mind a kettő a Jó Isten gyermeke, de nem ugyanarról az emberről van szó, nem ugyanarról az Úrról.

 

Lukács 6,13

Egy szolga sem szolgálhat két Úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti, nem szolgálhattok az Istennek és a Mammonnak.

 

Figyeljétek meg, hogy Jézus milyen gyönyörűen bánik, játszik a szavakkal. Nem azt mondja, hogy Jó és Rossz, hanem mond jó fát, tövist, sötétet, világosat, Jó Istent, Mammont. Többféleképpen próbálja megértetetni, megmutatni, hogy nem egy Isten van.

 

Lukács 16,26

És mindenekfelett mi köztünk, és ti köztetek nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, sem azok onnét hozzánk, nem mehetnek.

 

Gyönyörű szellemtan tanítás. A túlvilágon minden szellemcsalád külön van. 21 szellemcsalád van, csodálatosan elmagyarázzák, hogy nem úgy van, hogy egyik szellemcsaládból átmegyünk a másikba, mert ezek között igen nagy közbevetés van.

 

János 1,5

A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadja be azt.

 

Ez hasonló a mag példájára, mert hiába vetek el jó magot egy sötét emberbe, elragadja a sátán. A világosság világit a világban, hiszen a Jó Isten gyermekei világítanak a világban, de a sötét felfogja ezt? Nem.

 

A világosság a sötétségben világit, de a sötétség nem fogja föl. De ha valaki fölfogja az igét a Jó Isten vagy Jézus szavait, vajon melyik családból való? Megint tartsunk önvizsgálatot, értjük, amit mond Jézus Urunk? Mert ha értjük, akkor otthon vagyunk. Ha nem értjük, akkor olvassuk el még párszor, és ha akkor sem értjük, akkor rá kell jönnünk, hogy nem a mi Atyánk. Ki az, aki érzi, hogy Jézus a mi Atyánk fia? Aki érti Jézus szavait. Üdvözlöm a mi Atyánk fiait. Ahogy a magyar ember mondta: Atyám fiai. Nem mindenkinek mondta. Ez egy hatalmas megtiszteltetés volt, ha valakinek azt mondták: Isten hozott Atyám fia.

 

János 1,13

Aki nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.

 

Kik lehetnek ezek? A teremtett emberek.

Kétféle ember van. Van, akit teremtettek, és van, aki született az édesanyja méhén keresztül. Gyönyörűen le van írva, az újtestamentumban. Ismétlem, nem apokrifeket olvasok fel, hanem az újtestamentum igéit.

 

János 1,29

Íme, az Istennek ama báránya, aki elveszi a világnak bűneit.

 

Adnak az evangélisták szájába szavakat, mondatokat. Ha ez a mondat igaz lenne, akkor feltehetnénk a kérdést:

 

Ha Jézus tényleg bárány lenne, megölték, el kellett volna, hogy vigye a bűnöket.

 

Elvitte? Ugyanúgy van bűn. Néhány ilyen mondatocskával is találkozunk a Bibliában, hiszen a Bibliában vannak olyan igék, amit a Jó Isten üzen, és vannak olyanok, amiket a sötét oldal üzent, és van, amit emberek írtak bele. A niceai zsinaton, 325-ben döntöttek arról, hogy mi marad a Bibliában és mi nem.

 

Ha tényleg Jézus lett volna a bárány, aki elviszi a bűnt, akkor most nem lenne bűn a földön. Kérdezzünk vissza, elvitte? Nem vitte el. Miért nem vitte el? Mert nem az volt a dolga. Feláldozta az Isten egyszülött fiát? Nem áldozta föl, mert Jézust megölték.

 

 

Jézus Urunk és Mária Magdala égi vérvonala

 

A DVD megvásárolható az irodánkban.